à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny francusko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

[
2.gif' />
w
3.gif' />
, -t] adj połączony
~ à qch załączony (do czegoś)
lettre ~e à un colis list dołączony do przesyłki
ci-~ w załączeniu
s m techn. połączenie n, przegub m

ECTACO słownik francusko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POŁĄCZONY

SPOJONY

ZŁĄCZONY

ZWIĄZANY

WŁĄCZONY

DOŁĄCZONY

PRZYŁĄCZONY

POŁĄCZENIE

ZŁĄCZE

PRZEGUB

SPRZĘGŁO

USZCZELKA

ZŁĄCZENIE

PŁASZCZYZNA PODZIELNOŚCI

WSPÓLNY PUNKT

PUNKT POROZUMIENIA

WSPÓLNY: COŚ WSPÓLNEGO

Otwarty słownik francusko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

fuga

spoina

staw

złożony