ä
ö
ß
ü
Otwarty słownik niemiecko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Godzina

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(Musik) Text: Uganda hat 1986 die Konvention gegen Folter ratifiziert.
(muzyka) Tekst: Uganda ratyfikowała Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur w 1986r.

TED

Denn es ist wahr, dass die Verbreitung zurückgegangen ist, im Uganda der 1990er.
To prawda, że nastąpił spadek w zachorowaniach w Ugandzie w latach 90.

TED

Sehen Sie: Während Uganda absinkt und Simbabwe absinkt, stieg Russland auf ein Prozent an.
Tu niemal to samo. ~~~ Uganda spada, Zimbabwe spada, Rosja rośnie do 1%.

TED

Es wird in Uganda eingesetzt um den ehemaligen Kinder-Soldaten psychologische Hilfe zu bieten.
W Ugandzie program wspomaga psychologicznie dzieci, które walczyły jako żołnierze.

TED

Uganda: die New Forest Company, die ihre Wälder wieder anbaut und entwickelt.
Uganda: the New Forest Company, sadzenie i restauracja ich lasów.

TED