ä
ö
ß
ü
Słownik techniczny niemiecko-polski

tezaurus m

Otwarty słownik niemiecko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

tezaurus

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Seien Sie kreativ oder verwenden Sie zur Anregung einen Thesaurus.
Wykazuj się kreatywnością lub korzystaj ze słownika wyrazów bliskoznacznych.

Microsoft

Geben Sie Thesaurus in das Suchfeld ein, um einen Onlinethesaurus zu finden.
W polu wyszukiwania wpisz termin tezaurus, aby znaleźć internetowy słownik wyrazów bliskoznacznych.

Microsoft

Mehrsprachiger Thesaurus zu Politik, Recht, Wirtschaft und anderen Bereichen mit Bezug zur EU
Wielojęzyczny słownik tematyczny obejmujący politykę, prawo, ekonomię i inne dziedziny działalności UE

europa.eu