Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) słownik wyrazów bliskoznacznych, tezaurus; skarbiec;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (pl thesauri or ~es) (dictionary) tezaurus
słownik wyrazów bliskoznacznych

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

tezaurus

Nowoczesny słownik angielsko-polski

słownik wyrazów bliskoznacznych

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

tezaurus
słownik wyrazów bliskoznacznych

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

tezaurus (głównie: rodzaj słownika synonimów)

Wordnet angielsko-polski

(a book containing a classified list of synonyms)
tezaurus
synonim: synonym finder

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A multilingual thesaurus covering politics, law, economics and other fields relevant to the EU
Wielojęzyczny słownik tematyczny obejmujący politykę, prawo, ekonomię i inne dziedziny działalności UE

europa.eu

And, needless to say, thank God I wasn't using a thesaurus back then.
Dzięki Bogu, że wtedy nie czytałam słownika synonimów!

TED

You know, of course, this is my raggedy old thesaurus so I'm thinking this must be an ancient print date, right?
No ale był to stary słownik. ~~~ Pomyślałam, że to może jakieś przedpotopowe wydanie.

TED

Sorry, Pace, I left my thesaurus at home.
Przykro mi Pace, zostawiłam słowniczek w domu.

If this is another damn thesaurus,
Jeżeli to będzie kolejny zasrany Słownik wyrazów bliskoznacznych,