ä
ö
ß
ü
Słownik polityki i dyplomacji niemiecko-polski

terror m

Słownik turystyki niemiecko-polski

terrorystyczny

ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TERROR

Nowoczesny słownik niemiecko-polski

m. terror

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Es waren 25 Minuten absoluten Terrors, den Tausende Menschen überall in den USA spürten.
To było 25 minut absolutnego przerażenia, które odczuły tysiące osób w Stanach.

TED

Der Krieg gegen den Terror ist mit dem Krieg gegen Armut verbunden.
Wojna przeciwko terrorowi jest ściśle powiązana z wojną przeciw biedzie.

TED

Der dritte Punkt der Bedrohung durch atomaren Terror ist: wer würde so etwas tun?
Trzeci element zagrożenia nuklearnym terrorem to pytanie: kto właściwie zrobiłby coś takiego?

TED

Natürlich spielte sich das gleiche Szenario in der Welt der Kriminalität und des Terrors ab.
To samo nastąpiło oczywiście w świecie przestępczości i terroryzmu.

TED

Dabei war mir nicht klar, dass der größere Terror in Haiti stattfand, weil die Gebäude einstürzten.
Nie zdawałem sobie sprawy, że na Haiti było większe zagrożenie, zawalające się budynki.

TED