ä
ö
ß
ü
ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MALTA

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Seit 1964 ist Malta ein unabhängiger Staat, seit 1974 eine konstitutionelle Republik.
Jest niepodległym państwem od 1964 roku i republiką konstytucyjną od 1974 roku.

europa.eu

Eine Kundin in Malta erhält ihr Starter-Kit mit Euro-Münzen am 10. Dezember 2007.
10 grudnia 2007 r.: klientka jednego z maltańskich banków odbiera zestaw startowy monet euro.

ECB

Einheit in Vielfalt - ein zweisprachiges Straßenschild auf Malta.
Jedność w różnorodności – dwujęzyczny szyld uliczny na Malcie.

europa.eu

In Malta wird ein Referendum zur Frage des Beitritts des Landes zur Europäischen Union durchgeführt.
Referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej na Malcie.

europa.eu

Lionel aus Frankreich wird für ein Jahr nach Malta entsandt und nimmt sich dort eine Wohnung.
Lionel z Francji zostaje oddelegowany na okres 1 roku do pracy na Malcie i wynajmuje tam mieszkanie.

europa.eu