à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ

Słownik częstych błędów

Rzeczownik threat oznacza zagrożenie. Kiedy chcemy powiedzieć o poważnym zagrożeniu, używamy serious threat. Podobnie - serious damage (poważne uszkodzenie), serious danger (poważne niebezpieczeństwo)