à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ

Słownik częstych błędów

Przymiotnik current znaczy występujący w danym momencie, bieżący, najnowszy, np. The current development of our company is a result of my policy (Obecny rozwój naszej firmy jest rezultatem mojej polityki). Przymiotnik contemporary znaczy współczesny komuś/czemuś, np. Marlowe and the contemporary art are very interesting (Marlowe i współczesna mu sztuka są bardzo interesujący). Może też znaczyć współczesny (występujący obecnie), ale kiedy wyraz ten może być rozumiany dwojako, lepiej zastąpić go słowem modern, które znaczy nowoczesny, np. It may be interesting to see a Marlowe's play in a modern theatre (Mogłoby być interesujące obejrzenie sztuki Marlowe'a w teatrze nowoczesnym)