Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) szal, narzuta, pelerynka; kulinaria tortilla z nadzieniem;
take the wraps off - ujawniać;
keep sth under wraps - trzymać coś w tajemnicy;
under wraps - w tajemnicy, w sekrecie;
under wraps - w tajemnicy, w sekrecie;

(Verb) zawijać, owijać; wychwalać;
wrap in sth - zawijać, owijać;
wrapped in mystery - okryty tajemnicą;
wrap up! - (Verb) przestań gadać!;
be wrapped in mist - być spowitym mgłą;
wrap presents - pakować prezenty;
wrap up - ubierać się ciepło; kończyć z korzyścią dla siebie;
wrap one’s arms around sb - objąć kogoś ramieniem/ramionami;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(lit, shawl/cloak) szal
narzuta na ramiona.
2.
(fig, covering) okrycie
(fig): under ~s w sekrecie
(fig): to take the ~s off ujawniać.vt
1.
(enclose) zawinąć
owinąć: to ~ oneself in a blanket opatulać się kocem
they were ~ping presents pakowali prezenty
~ped in mystery okryty tajemnicą
the mountain was ~ped in mist góry były spowite mgłą.
2.
(wind or fold as a covering) zawijać: to ~ one's coat round one owijać się płaszczem
he ~ped his arms around her objął ją (ramionami) . Phrasal verb: ~ to ~ up vt (cover up) okrywać
owijać
(finish or complete) dokańczać: he is ~ped up in his studies jest pochłonięty swoimi studiami
vi (put on extra clothes) ciepło się ubierać: ~ up well when you go out! ubierz się ciepło, kiedy będziesz wychodził!

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(in sth) zawijać (w coś), owijać, okrywać, otulać, obejmować, otaczać
szal (przest.)
keep sth under ~s trzymać coś w tajemnicy
take off the ~s ujawnić tajemnicę
~ up zawijać, owijać, ubierać się ciepło, opatulać się, mówić w sposób zawoalowany, (pot.) kończyć z korzyścią dla siebie
~ up! przestań gadać!

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

owijać vt, otulać vt, zawijać vt

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

owijać, otulać, zawijać

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt (także ~ up) owijać, pakować

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

r{pn Cienka przezroczysta folia do opakowywania żywności Apply some wrap (Owiń to przezroczystą folią) - Student University of Tennessee (2000)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SZAL

CHUSTA

ZARZUTKA

ZAWIJAĆ

OWINĄĆ

OPAKOWAĆ

OKRYĆ KOCEM

OKRĘCAĆ

DRAPOWAĆ

OBŁOŻYĆ

OBTULAĆ

UKRYĆ [MYŚL.]

OMOTAĆ SIĘ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V owijać
N okrycie
V Phras owijać
V Phras opatulać się
V Phras kończyć

Wordnet angielsko-polski

(the covering (usually paper or cellophane) in which something is wrapped)
owijka
synonim: wrapping
synonim: wrapper

Słownik audio-video Montevideo

zakończenie zdjęć, polecenie zakończenia produkcji, zwijanie i pakowanie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

owijać

pakować

pelerynka

Słownik techniczny angielsko-polski

1. kąt opasania
2. wkładka wszyta

owijać, zawijać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So the goal of the original game Zen Bound is to wrap a rope around a wooden form.
Celem oryginalnej gry Zen Bound jest obwiązanie liny wokół drewnianego kształtu.

TED

His roots are wrapped about the [stone] -heap, He beholdeth the place of stones.
Nad ródłem splątają się korzenie jego, i na miejscu kamienistem rozkłada się.

Jesus Army

Received wardrobe wisdom suggests that viewers love a bland suit on men and a knee-length, high-street version of a DVF wrap dress for women.

www.guardian.co.uk

(Alternatively, if you're using caul fat, wrap it securely around the meat.

www.guardian.co.uk

I wonder if he'll ever wrap it round his caddy's neck? Meanwhile, McIlroy knocks in a 30-odd footer on the short par-4 9th - FOR EAGLE.

www.guardian.co.uk

And there are certainly plenty of HeLa cells to go round, these days: one researcher has estimated that if you laid them all end-to-end, they'd wrap around the planet at least three times.

www.guardian.co.uk

I got to wrap up a few things here first.
Muszę najpierw uwinąć się z paroma rzeczami tutaj.

A director who doesn't come to his own wrap party.
Reżyser, który nie przychodzi na swoją własną imprezę zamykającą.

Well, then we should be able to wrap this up very soon.
Dobrze, wtedy powinniśmy być zdolni zakończyć to bardzo szybko.

I have a feeling we could wrap this up right now.
Mam wrażenie, że już teraz moglibyśmy rozwiązać sprawę!

He just needs some time to wrap his head around it.
On tylko potrzebuje trochę czasu, żeby się z tym oswoić.

At least until I wrap up this big deal with her father.
Przynajmniej dopóki nie załatwię tego interesu z jej ojcem.

It's hard for me to even wrap my mind around it.
Jest mi ciężko nawet skupić moje myśli dookoła tego.

I've never been able to wrap my head around this country's legal system.
Nigdy nie miałem głowy, dla systemu prawnego w tym kraju.

Because then how do you have Time to wrap all the pieces?
Bo jak inaczej jak miałbyś czas, by poskładać te wszystkie kawałki?

Then expect you to wrap it up in a day or two.
Oczekuję, że uporasz się z tym za dzień lub dwa.

I remember walking from work and they said it's a picture wrap.
Pamiętam jak wracałam z pracy i mówili, że skończyliśmy film.

Let me have 20 minutes to wrap up these meetings.
Daj mi 20 minut na te spotkania.

Who I want to wrap up and put in my pocket?
Kogo mam chęć włożyć do kieszeni?

She'll have to find someone else to wrap around her little finger.
Będzie musiała znaleźć kogoś innego do owijania sobie wokół palca.

Okay, we have ten and a half hours to wrap up this case.
Dobra, mamy dziesięć i pół godziny żeby zakończyć tę sprawę.

I have to show you how to wrap a gift a little better!
Muszę pokazać ci Jak owinąć prezent trochę lepiej!

I'm sorry, but we really must wrap it up now.
Bardzo przepraszam, ale naprawdę musimy już kończyć.

Have you a dark blanket we can wrap him in?
Masz ciemny koc ,w który możemy go zawinąć?

Did I tell you to wrap a towel around yourself?
Powiedziałem żebyś owinął się ręcznikiem?

Never wrap my lips around another male member unless I want to.
Nigdy nie zwijać usta wokół innego męskiego członka , chyba że chcę.

Wrap our soldier boy over there with some red, white and blue love.
Przygotuj swojego żołnierzyka na trochę czerwonej, białej i niebieskiej miłości.

I want to get some pictures before we wrap this mission.
Chcę zrobić parę zdjęć, zanim zakończymy zadanie.

If we can wrap this up in 20 minutes, I could still make assembly.
Gdybyśmy mogli zmieścić się w 20 minutach... mógłbym zdążyć na pierwszą lekcję.

Let's just wrap this up and get back to the mainland.
Skończmy z tym raz dwa i wracajmy na ląd!

Your muscles are getting so big, I can barely wrap my arms around you.
Doug, twoje mięśnie są już takie duże, że ledwie cię mogę objąć.

I'm going to wrap this round my legs to be warm.
Okręcę sobie tym nogi, aby mi było cieplej.

You can wrap it around your finger like a string or something.
Możesz to zawinąć wokół palca niczym sznurek.

Wrap the money inside this handkerchief and give it back to me.
Zawiń pieniądze w tą chusteczkę i oddaj mi ją.

If we don't find something this time, we've gotta wrap it all up.
Jeśli tym razem czegoś nie znajdziemy, To będziemy musieli sie spakować.

So if I were to wrap this up tight with a bow or whatever.
Więc gdybym miał zawinąć to i wystrzelić mocno z łuku, lub cokolwiek...

Do what you can to wrap out by 0700.
Rób co możesz aby zawinąć to na zewnątrz przed 07:00.

I see Pauline left her wrap in the wings again.
Widzę, że Pauline znowu zostawiła okrycie za kulisami.

Wrap the paddle and send it off in the morning.
Zapakuj wiosło i wyślij je z samego rana.

You got something we can wrap him up in?
Masz coś, w co moglibyśmy go zawinąć?

It should be like gift wrap for a wonderful package.
To powinno być jak wspaniałe opakowanie dla cudownego prezentu.

Wrap them in brown paper and bring them to him.
Zawiń je w papier pakowy i przynieś mu je.

As if joy was a blanket you could wrap yourself up in.
Jeśli radość była by kocem mógłbyś się nią cały owinąć.

Now, if at all possible, wrap your fish in a wet towel.
Teraz, je li to możliwe, zawiń swojš rybkę w mokry ręcznik.

Annette, I wonder if you'd get a wrap for your mother.
Annette, zastanawiam się, czy nie przyniosłabyś chustki dla swojej matki.

Who can take a rainbow, wrap it in a sigh?
Kto mógłby wziąć tęcze i wrzucić ją do słońca...

We need to wrap this up in a month.
Musimy to mieć w ciągu miesiąca.

Still trying to wrap my head around this guy.
Wciąż staram się owinąć głowę wokół tego faceta.

We'll make a box of coffin and wrap with black ribbon.
Zrobimy pidełko jak trumna i przewiążemy czarną wstążką.

You want me to wrap this up, to go?
Chcesz, żebym ci to opakowała na wynos?

Wrap it up in a Tiffany bow all you like.
Możesz to ozdobić piękną kokardą od Tiffany'ego, albo czym chcesz.

The objective is to dot the final i's and to wrap up the negotiations.
Celem jest postawienie ostatnich kropek nad "i” oraz zamknięcie negocjacji.

It's very difficult to wrap your mind around that.
Bardzo trudno jest objąć to umysłem.

I want you to take it and wrap it up.
Chcę, żebyś ją wzięła i zawinęła.

Tell your boy to wrap up that bullshit detail in two weeks.
Powiedz swojemu chłopcu, żeby zakończył tamto gówno w dwa tygodnie.

Well, looks like somebody beat you to the burrito wrap here.
Wyglada na to, że ktoś cię pobił w owijaniu burrito.