Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) czarodziej, czarnoksiężnik;
computer wizard - geniusz komputerowy;
financial wizard - geniusz finansowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (magician) czarodziej
czarnoksiężnik
a financial ~ fachowiec od finansów

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

czarnoskiężnik, czarodziej

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kreator (w programie komputerowym)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n czarodziej, czarnoksiężnik

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CZARNOKSIĘSKI

KAPITALNY [SL.]

MAGIK

CZAROWNIK

GUŚLARZ

ZAKLINACZ

Wordnet angielsko-polski


1. (one who practices magic or sorcery)
czarownik
synonim: sorcerer
synonim: magician
synonim: necromancer
synonim: thaumaturge
synonim: thaumaturgist

2. (someone who is dazzlingly skilled in any field)
as, tuz: : synonim: ace
synonim: adept
synonim: champion
synonim: sensation
synonim: maven
synonim: mavin
synonim: virtuoso
synonim: genius
synonim: hotshot
synonim: star
synonim: superstar
synonim: whiz
synonim: whizz
synonim: wiz

Słownik internautów

czarodziej

Słownik audio-video Montevideo

kreator

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

cudotwórca

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

They are saying that our opinions are caused by wizards, and presumably so are their own.
Kiedy mówią że nasze opinie pochodzą od czarodziei przypuszczalnie ich również.

TED

(Laughter) The two wizards that I have that are behind the curtain will help me bring the results on the screen.
(Śmiech) Jest tu ze mną dwóch fachowców, którzy pracują przy scenie, żeby zaprezentować wam wyniki na ekranie.

TED

(Laughter) (Applause) "Welcome to the Type-A-Word Wizard."
(Brawa) Witamy w Kreatorze Wpisywania Słowa.

TED

So that Christmas -- maybe I've got time for this -- that Christmas I got the Mister Wizard Fun-o-Rama chemistry set.
No i w tamtym roku na Święta - może jeszcze zdążę - w tamte Święta dostałem zestaw chemika Mister Wizard Fun-o-Rama.

TED

And I don't mean wizards and dragons, I mean the kind of childhood magic, those ideas that we all harbored as children.
Nie mam tu na myśli magów i smoków, myślę o magii dzieciństwa, o pomysłach, które mieliśmy, jako dzieci.

TED

This is a dark, well-written book that takes the wizard genre into thoughtful places.

www.guardian.co.uk

Dave Brown, the Independent's cartoonist, depicts protesters gathering outside the pope's window as he taps his red slippers together like Dorothy in the wizard of Oz.

www.guardian.co.uk

But, just a thought, and without any criticism of the wonderful Harry - maybe the plucky hero could be a girl wizard next time?.

www.guardian.co.uk

Jackson will return to direct the new films, with The Office star Martin Freeman set to portray the title character, Bilbo Baggins - a homely Hobbit who in Tolkien's tale is bamboozled into joining a thrilling adventure by a wizard named Gandalf.

www.guardian.co.uk

I lost him because he was looking for a wizard.
Zgubiłam go, bo szukał czarodzieja.

If you can make them believe, then you're wizard enough.
Jeśli im wmówisz, uwierzą że nim jesteś.

I am not going to fight you now, today I'm looking for a wizard.
Nie zamierzam z tobą walczyć, szukam czarodzieja.

And you forget, we have a Wizard in our company.
I zapominasz, że mamy czarodzieja w kompanii.

It would be if you were a wizard. But you're not.
Byłoby tak, gdybyś ty była czarodziejem, a nim nie jesteś.

As, of course, is the wizard who gave it to you.
Tak samo oczywiście, jak czarodziej, który ci ją zrobił.

There are only two left, wizard, and you're behind one of them.
Zostały tylko dwa, Czarodzieju. A ty jesteś za jednym z nich.

I'm no math wizard but I think we won by one.
Nie jestem geniuszem matematycznym, ale sądzę, że wygraliśmy jednym punktem.

Only wizard in these parts who still has his powers.
Jedyny Czarnoksiężnik w okolicy, który posiada nadal swoja moc.

Peasants, which one of you can show me to a wizard?
Chłopi! Który z was zaprowadzi mnie do czarodzieja?

Still think your Wizard can save you from the likes of me?
Myślicie, że waszemu Czarodziejowi uda się mnie pokonać?

I want to be the black wizard, okay, or the warrior.
Chcę być czarnym czarodziejem, lub wojownikiem.

We must reach that devil who is called the Wizard.
Musimy dotrzeć do diabła nazywającego się Czarodziejem.

It is said that the wizard itself the black dragon changes.
Dokładnie. Mówi się, że sam czarnoksiężnik zamienił się w Czarnego Smoka.

As for you, my little wizard, it's been a pleasure.
Co do ciebie, mój mały czarodzieju, to była przyjemność.

I am half blood. My father was a wizard.
Jak ci poszło? Jestem pół-krwi. Mój ojciec był czarodziejem.

A light wizard with a dark past has come!
Przybył jasny czarodziej z ciemną przeszłością!

He was a king and a wizard, like you.
Był królem i czarodziejem, jak ty.

I say, let the book return to the wizard.
Ja tylko mówię, byśmy zanieśli tę księgę z powrotem do tego czarnoksiężnika.

No, the wizard was a fool, but not a killer.
Czarodziej był głupcem... ...ale nie zabójcą.

A wizard's job is to serve the people he lives among, Ged.
Czarodziej musi służyć ludziom pośród, których przyszło mu żyć.

The wizard did not send us into the past.
Czarodziej nie wysłał nas w przeszłość.

I never thought a wizard such as you could die from rat poison.
Nigdy nie sądziłem, że czarodziej może zginąć od trutki na myszy.

This is the last chance to beat the Wizard.
To ostatnia szansa na pokonanie Czarodzieja.

I don't want you to become a powerful wizard.
Nie chcę żebyś został potężnym czarodziejem.

Just when a wizard would have been most useful.
Właśnie wtedy gdy czarodziej mógłby być najbardziej potrzebny.

Because Woochi is now the greatest wizard in the world!
Ponieważ Woochi jest teraz najlepszym magiem na świecie!

We work for the wizard. We had a little accident.
Pracujemy dla czerodzieja Mieliśmy mały wypadek.

Hey, I didn't get a party or get to become a wizard.
Ja nie miałem przyjęcia, ani nie zostałem czarodziejem.

Two questions, you can ask of me, wizard, and two only.
Dwa pytania zadać mi możesz czarodzieju. Dwa tylko.

You are a true wizard now, as you always wished.
Jesteś już prawdziwym czarodziejem. Spełniło się twoje marzenie.

Your mind is occupied with earth like the Wizard.
Twój umysł przepełniony jest Ziemią, tak jak umysł twojego pana.

Great Wizard from Kansas, to come and set things right.
Wielki czarodzieju z Kansas Przybyłeś, by nas uratować.

Wizard, what do you think of all these disasters?
Co ty myślisz o tych wszystkich tragediach?

Dumbledore is a great wizard. only a fool would question it.
Dumbledore to potężny czarodziej, tylko głupiec by w to wątpił.

Or, as some call him - the great Wizard.
Lub, jak nazywają go ludzie - od wielkiego mędrca.

Wizard magic will not be enough in this place.
Magia czarodziejów jest słaba w tym miejscu.

Not only are you the Wizard but you're the person I belong with.
Jesteś nie tylko czarodziejem, ale i mężczyzną, z którym będę.

If you run into a wizard with a scar, tell him
Jeśli zobaczysz czarodzieja z blizną na twarzy, to zgłoś się,

You're a great wizard now with the mirror and knife and all.
Jesteś teraz świetnym magiem z lustrem, sztyletem i w ogóle.

It seems you have other qualities that can make a great Family Wizard.
Wygląda na to, że masz inne zdolności, przez które możesz być świetną czarodziejką rodziny.

We want to see the Wizard right away.
Chcemy się zaraz widzieć z Ozem.

You can no longer wait for the wizard, Frodo.
Nie możesz dłużej czekać na czarodzieja.

Not a bad wizard, but a good one.
Nie złym magiem, ale dobrym.

Your Wizard training can begin in the morning.
Twoj trening na czarodzieja moze zaczac sie rano.

It don't work no way 'cause you just like the Wizard of Oz.
Nie działa to w żaden sposób, bo jestes jak Czarnoksiężnik z krainy Oz.

I told you to take the wizard's staff!
Powiedziałem wam, żebyście zabrali czarodziejowi laskę!

Cornelius Fudge is a politician first and a wizard second.
Cornelius Fudge jest niedoświadczony i do tego czarodziej drugiej klasy.

Howl, my son, is such a coward and a incapable wizard.
Hauru, mój syn, jest tchórzem i nieudacznym czarodziejem.

We have a very different idea about what disgraces the name of wizard, Malfoy.
Mam nieco inne zdanie o tym, co okrywa hańbą czarodziejów, MaIfoy!