Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) szerokość; rozległość; szerokie otwarcie;

Wordnet angielsko-polski


1. (the property of being wide
having great width)
szerokość
synonim: broadness

2. (unusual largeness in size or extent or number)
ogromność: : synonim: enormousness
synonim: grandness
synonim: greatness
synonim: immenseness
synonim: immensity
synonim: sizeableness
synonim: vastness