Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) rozległość; ogrom;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U ogrom

Nowoczesny słownik angielsko-polski

bezkres

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n ogrom

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BEZMIAR

OGROM

Wordnet angielsko-polski

(unusual largeness in size or extent or number)
ogromność
synonim: enormousness
synonim: grandness
synonim: greatness
synonim: immenseness
synonim: immensity
synonim: sizeableness
synonim: wideness

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

bezmiar
ogrom

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

przestwór; bezmiar
~ of the ocean - przestwór oceanu

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

There is something surreal in seeing the group, in long-shot, inching like insects through the snowy wastes of Siberia, or the rippling vastness of the Gobi desert, tormented by what may or may not be mirages of oases - another pleasingly old-fashioned touch.

www.guardian.co.uk

There is something surreal in seeing the group, in long-shot, inching like insects through the snowy wastes of Siberia, or the rippling vastness of the Gobi desert, tormented by what may or may not be mirages of oases - another pleasingly old-fashioned touch.

www.guardian.co.uk

Yeah, or just leave them to die in the vastness of space.
Lub po prostu pozwolić im umrzeć w kosmosie.

I seemed swinging in a mighty rhythm through orbit vastness.
Kołysał mną potężny rytm pędu po orbicie nieskończoności.

But it can contemplate the vastness of interstellarspace.
a potrafi on rozmyślać nad ogromem wszechświata,

An insignificant nine-man blot in the pristine white vastness.
Nic nie znacząca, 9-osobowa plama na nieskazitelnym, białym ogromie.

And... head, and arm reach up, feel the vastness of the universe...
I...Głowa i ramiona sięgają w górę poczuj ogrom wszechświata