Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) próżność; daremność, jałowość; małość, próżność, marność; szafka pod umywalkę;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(conceit) próżność, pycha
zarozumiałość
~ case walizeczka na kosmetyki.
2.
(futility, worthlessness) daremność, próżność, bezcelowość
~ of vanities marność nad marnościami

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

próżność, daremność, bezcelowość, marność

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MARNOŚĆ

ZAROZUMIALSTWO

BEZCELOWOŚĆ

ZAROZUMIAŁOŚĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (low table with mirror or mirrors where one sits while dressing or applying makeup)
toaletka, gotowalnia, toaleta
synonim: dressing table
synonim: dresser
synonim: toilet table

2. (the trait of being unduly vain and conceited
false pride)
zarozumiałość, zarozumialstwo, besserwisserstwo: : synonim: conceit
synonim: conceitedness

Słownik internautów

próżność

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

[ [(pl. vanities)] ] marność
próżność

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

daremność

złuda

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

próżność
~, winner’s - próżność zwycięzcy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Therefore doth Job open his mouth in vanity; He multiplieth words without knowledge.
Przetoż Ijob próżno otwiera usta swe, a bez umiejętności rozmnaża słowa swoje.

Jesus Army

Why have they provoked me to anger with their graven images, and with foreign vanities?
Przeczże mię wzruszyli do gniewu bałwanami swemi, próżnościami cudzoziemców?

Jesus Army

Therefore their days did he consume in vanity, And their years in terror.
Przetoż sprawił, że marnie dokonali dni swoich, i lat swoich w strachu.

Jesus Army

It is not constantly being denounced on the basis of national vanity.
Nie spotyka się z ciągłymi wyrazami potępienia wynikającymi z narodowej próżności.

statmt.org

that bringeth princes to nothing; that maketh the judges of the earth as vanity.
Tenci książąt w niwecz obraca, sędziów ziemskich jako nic rozprasza.

Jesus Army

He rises magnificently to the challenges of act two, dancing with a virtuosity that's free of vanity and emotional bombast.

www.guardian.co.uk

The US authorities fear their release could "do serious damage to national security", said the Daily Beast, which is published by Tina Brown, former editor of vanity Fair and New Yorker magazines.

www.guardian.co.uk

While Italian transsexual model Lea T stars in the latest Givenchy ad campaign and has appeared in vanity Fair and Vogue magazines, the two hottest names in fashion are the beautifully androgynous Andrej Pejic and Freja Beha Erichsen.

www.guardian.co.uk

This phenomenon has encompassed increased government aid budgets, initiatives by the World Health Organisation and World Bank, celebrity-led events and campaigns such as Live8, image-conscious corporate schemes, and countless private ventures, from the sober and long-term to the reactive, adventure-seeking, self-styled "extreme humanitarianism" currently being practised in Haiti by freelance American volunteers and breathlessly described in the July issue of vanity Fair.

www.guardian.co.uk

He said it was vanity to force other men to our religion.
Mówił, że to jest próżność, aby zmuszać innych do nawrócenia.

We ought to lead the way and should not allow European vanity to take hold.
Musimy być liderami i nie pozwolić zwyciężyć próżności europejskiej.

There are many different kinds of vanity in this world.
Istnieje wiele rodzajów próżności na tym świecie.

Do you think God's punishing me for vanity, or is it always that way?
Zawsze tak jest, czy to Bóg karze mnie za próżność.

If there's one thing about him that hasn't diminished with age, it's his vanity.
Jest jedna rzecz związana z jego podeszłym wiekiem, to próżność.

Maybe I have been blinded by my own stupid vanity.
Być może byłem zaślepiony przez mojego próżności głupi.

Their vanity is in such good orderthey seem quite free of it.
Wydają się być całkiem wolne od próżności.

It is not constantly being denounced on the basis of national vanity.
Nie spotyka się z ciągłymi wyrazami potępienia wynikającymi z narodowej próżności.

The girls fell to vanity more than the boys.
Dziewczęta były skłonne do próżności bardziej niż chłopcy.

So I sat all of vanity fair between them.
Więc posadziłam między nimi całe Vanity Fair.

Only I can achieve, would speak of my vanity.
Gdy bym tylko ja mógł to osiągnąć, mówiłbym o próżności.

You're blind not to see vanity all around. Poverty and prostitution on the street.
Ślepcze, nie widzisz marności wokół, biedy i prostytucji na ulicach.

I think my vanity was more wounded than my heart.
Moja próżność bardziej ucierpiała, niż serce.

My weakness and blindness led me to encourage your vanity.
Moja słabość i oślepienie doprowadziły mnie do pobudzenia twojej próżności.

And in my vanity and pride, I gave him what he wanted.
No i w mojej próżności i poczuciu dumy, dałem mu co chciał.

There was a whole article about it in Vanity Fair.
Był o tym cały artykuł w Vanity Fair.

Your vanity must not stop us buying our apartment.
Twoja kokieteria nie przeszkodzi nam w kupnie mieszkania.

You'll never love him, but you'll let yourself be loved to please your vanity.
Nigdy go nie pokochasz, ale pozwolisz się kochać, aby zaspokoić swoją próżność.

Because of hard knocks my vanity has been given.
Ponieważ... ...moja próżność była ciężko doświadczona.

I need your research proposal or a Vanity Fair, if you have one.
Potrzebuję twojej propozycji badawczej, lub Vanity Fair jeśli masz.

I always thought my vanity was a great defect.
Zawsze myślałem, że próżność była moją największą wadą.

She actually wrote an article about menu for Vanity Fair.
Pisze o mnie rozkładówkę dla Vanity Fair.

He sipped from the water glass on the vanity.
Wypił łyk wody ze szklanki stojącej na toaletce.

To me that's a vanity and self-absorption that I try to steer clear of.
Dla mnie to nic więcej jak próżność, egocentryzm, w które nie chcę się mieszać.

Don't think appeals to my intellectual vanity will work.
Nie myśl, że odwoływanie się do mojej intelektualnej próżności da efekt.

It's your vanity and pigheadedness that has stranded us here.
Twoja próżność i upór postawiał nas w tych tarapatach.

Do not punish yourself with your feelings of vanity.
nie karzą się z twoimi uczuciami próżności.

That's just female vanity. The priesthood is also a conditioning, a discipline.
To jest tylko żeńska próżność. uwarunkowaniem, dyscypliną.

It always comes down to vanity with her.
Zawsze sprowadzało się to do próżności.

So what if he preyed on this woman's vanity?
A co, jeśli zdobył ją bazując na jej próżności?

Aren't you getting enough of him in Vanity Fair?
Nie masz go dość w Vanity Fair?

It's only a little hurt to his vanity.
To tylko mała krzywda za jego próżność.

We're not trying to find vanity and beauty.
Nie staramy się znaleźć próżności i piękna.

It's a fine line between vanity and confidence.
To linia pomiędzy vanity i zaufaniem.

Your mama's always wanted her very own vanity.
Twoja mama zawsze chciała mieć taką łazienkę.

Brand new, all the extras, including a vanity mirror.
Nowe, ze wszystkimi dodatkami, wliczając lusterko przed pasażerem.

That's what it says on my vanity plate.
Właśnie to mam napisane na swojej plakietce próżności.

You will not persuade me with appeals... to my intellectual vanity.
Nie przekonasz mnie, apelując do... mojej intelektualnej próżności.

I know you sent in two Serena chapters to Vanity fair.
Wiem że wysłałes dwa rozdziały o Serenie do Vanity Fair.

My vanity is not the issue here.
Ale moja próżność nie jest tu najważniejsza.

Because those men fight for vanity, for money, for false pride.
Bo ci ludzie walczą z próżności. Dla pieniędzy. Dla fałszywej dumy.

And we're taking vanity and shoving it down here.
A my bierzemy próżność i wciskamy ją tutaj.

At least just leave me my vanity.
Proszę zostaw mi choć moją próżność.

Stop it Paro such vanity is no good.
Przestań Paro taka próżność nie jest żadnym dobrem.

Of course it was not for vanity.
Oczywiście, ze to nie była próżność.

I gave your article to a junior editor at Vanity Fair, not Details.
Dałam artykuł młodszemu redaktorowi Vanity Fair, nie Details.

Maybe to Vanity Fair, but I want it now.
Może dla Vanity Fair, ale ja chcę go teraz.

Write a story for vanity fair, what?
Napisać historię do Vanity Fair, co? Przyszłam pomóc.

It beggars belief that we have gone into this bizarre system just because it is a kind of vanity cause for us.
Przechodzi ludzkie pojęcie, że zdecydowaliśmy się na ten dziwaczny system jedynie z powodu naszej próżności.

The Saracens say this disease is God's vengeance against the vanity of our kingdom.
Saraceni mówią... ...że ma choroba to kara boskaza próżność naszego królestwa.