Słownik polsko-angielski

toilet
~ okrętowa - head
~ wojskowa - latrine

Wordnet polsko-angielski


1. (a room or building equipped with one or more toilets)
toilet, lavatory, lav, can, john, privy, bathroom
synonim: WC
synonim: ubikacja
synonim: klozet
synonim: w.c.
synonim: W.C.
synonim: dwa zera
synonim: wucet
synonim: przybytek
synonim: ustronne miejsce

2. (low table with mirror or mirrors where one sits while dressing or applying makeup)
dressing table, dresser, vanity, toilet table: : synonim: toaletka
synonim: gotowalnia

3. (the act of dressing and preparing yourself
"he made his morning toilet and went to breakfast")
toilet, toilette: : synonim: tualeta

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

toilet, lavatory
(w budynku publicznym, teatrze, restauracji) toilet, cloakroom, (US) rest room, washroom
~ damska ladies, ladies' room
~ męska gents, men's room
~ publiczna public convenience

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C
1.
(mebel) dressing table.
2.
(mycie, ubieranie) toilet.
3.
(ubikacja, GB) toilet
lavatory
(US) restroom
bathroom: męska ~ men's room
the gents: damska ~ ladies' room
the ladies: skorzystać z ~y go to the toilet

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

lavabo n, toilet n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DRESSING-TABLE

DRESSING

TOILET

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f toilet
(mebel) toilet-table
(ubikacja) lavatory, W. C., am. restroom
robić make one's toilet

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bathroom

cloakroom

growler

lavatory

restroom

toilette

washroom

water-closet

Nowoczesny słownik polsko-angielski

commode