Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) biznes próbka; osoba testująca nowe produkty; rzeczoznawca przeprowadzający badanie; nauka laborant dokonujący/laborantka dokonująca analizy; technika próbnik, przyrząd probierczy; kulinaria patyczek do sprawdzania, czy ciasto jest upieczone; baldachim; historia szyling Henryka VIII, sześć szylingów; próbka produktu; tester;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(one who performss analysis, tests) laborant
dokonujący analizy.
2.
(device used for testing) próbnik
przyrząd do badań

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LABORANT, DOKONUJĄCY ANALIZY

PRÓBNIK

Wordnet angielsko-polski

(someone who administers a test to determine your qualifications)
egzaminator
synonim: examiner
synonim: quizzer

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

instr. analizator

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kontroler

rzeczoznawca

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

analizator; tech. próbnik
~, exhaust gas - analizator spalin
~, gas - analizator gazów

Słownik środowiska angielsko-polski

próbnik m

Słownik techniczny angielsko-polski

1. przyrząd do badań, przyrząd probierczy, próbnik m
2. prowadzący próby (laborant)