Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) odpowiadać, pasować, służyć, leżeć na; przystosować; wytoczyć proces, wnieść pozew;
suit up - wkładać skafander;
suit yourself - jak chcesz, rób jak chcesz;
be suited - nadawać się;
suit sb fine - odpowiadać komuś;
suit sb’s book - odpowiadać komuś, pasować komuś;
suit sth to sth - dopasowywać, dostosowywać coś do czegoś;
suit sb right down to the ground - idealnie komuś odpowiadać, pasować;

(Noun) kostium, garnitur, strój, ubiór; prawniczy pozew, powództwo, sprawa sądowa, proces, petycja;
evening suit - garnitur wieczorowy;
suit bag - torba na garnitur, pokrowiec na garnitur;
ski suit - kombinezon narciarski;
space suit - skafander kosmiczny;
at the suit - z powództwa;
jogging suit - dres;
sb’s strong suit - czyjaś mocna strona;
sb’s strong suit - czyjaś mocna strona;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(legal) proces
civil/criminal ~ proces cywilny/kryminalny
to bring (a) ~ against sb wytaczać proces przeciwko komuś.
2.
(of clothes) garnitur
two-piece ~ garnitur dwuczęściowy
(woman's) kostium
~ of armour zbroja.
3.
(of cards) kolor
to follow ~ dodawać do koloru.vt
1.
(accommodate, adapt) nadawać się, pasować.
2.
(be satisfactory, convenient to) odpowiadać: the plan ~s me ten plan mi odpowiada
will it ~ you to finish now? odpowiada ci, żebyśmy skończyli teraz?
he tries to ~ everybody on próbuje przypodobać się każdemu
~ yourself! rób, jak uważasz!
3.
(be good for, agree with) służyć: coffee does not ~ me kawa mi nie służy.
4.
(befit) być stosownym.~ cpd ~case n walizka

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

garnitur, kostium, ubiór, powództwo, proces, rozprawa, sprawa (w sądzie) , kolor karty (do gry)
pasować, odpowiadać, być dobranym, harmonizować, być dogodnym, lubić, podobać się, zadowolić siebie
fill/bring a ~ występować z pozwem
follow ~ robić to samo co inni
~ sb down to the earth zadowolić kogoś w pełni
~ the action to the word przechodzić od słów do czynów

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kombinezon

zaloty

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polskiIwona Kienzler, 2010r

n proces sądowy, powództwo suit at law proces sądowy suit for damages powództwo o odszkodowaniesuit for payment powództwo o zapłatę abatement of a suit zawieszenie postępowania sądowego na skutek śmierci jednej ze strona civil suit sprawa cywilna a libel suit proces o zniesławienie claim proffered in a suit roszczenie procesowe criminal suit sprawa karna damage suit powództwo o odszkodowanieto file a suit for damages wytaczać proces o odszkodowanievt zaskarżać, występować z powództwe

Słownik biznesmena angielsko-polski2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

powództwo

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polskiAnna Słomczewska

pozew sądowy

zaskarżać, występować z powództwem, dostosowywać

Słownik medyczny angielsko-polskiIwona Kienzler

ubranie n, strój m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski2011 r., Anna Słomczewska

ubranie, strój

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s podanie
proces
seria
garnitur
kostium (damski)
komplet
~ubiór, kombinezon
diving ~ miękki skafander nurkowy
track ~ bryt., gym ~ am. strój gimnastyczny (sportowy)
lounge ~ ubiór klubowy
pressure ~ skafander ciś-nieniowy
space ~ kombinezon kosmiczny
vt vi odpowiadać, nadawać się, pasować (sth do czegoś)
być do twarzy
zadowolić, dogodzić
~ yourself rób, jak uważasz

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n garnitur
ubranie
sprawa sądowa, proces
zestaw, komplet
kolor (w kartach)
lounge ( - am. business) suit - garnitur noszony do pracy
kostium (damski)
to follow suit - (w kartach) dodawać do koloru
fig. iść w ślady
vt vi (o terminie, o narzędziu) odpowiadać, nadawać się
pasować (sth - do czegoś)
to suit sth to sth - dostosowywać coś do czegoś
suit yourself - rób, jak uważasz
this dress suits you - do twarzy ci w tej sukni

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PROŚBA

PETYCJA

STARANIA (O RĘKĘ KOBIETY)

PROCES [PRAWN.]

KONKURY

MAŚĆ

KOLOR [KARC.]

GARNITUR

KOSTIUM DAMSKI

UBRANIE

KOMPLET

ZESTAW

AKCJA

DOSTOSOWAĆ

PRZYSTOSOWAĆ

NADAĆ SIĘ

PASOWAĆ

DOGADZAĆ

ODPOWIADAĆ

HARMONIZOWAĆ

PASOWAĆ DO CZEGOŚ KOGOŚ

PRZYPADAĆ DO GUSTU

SŁUŻYĆ (O KLIMACIE, JEDZENIU ITD.)

Wordnet angielsko-polski


1. (a comprehensive term for any proceeding in a court of law whereby an individual seeks a legal remedy
"the family brought suit against the landlord")
pozew, powództwo
synonim: lawsuit
synonim: case
synonim: cause
synonim: causa

2. (playing card in any of four sets of 13 cards in a pack
each set has its own symbol and color
"a flush is five cards in the same suit"
"in bridge you must follow suit"
"what suit is trumps?")
kolor karciany: :

3. (a man's courting of a woman
seeking the affections of a woman (usually with the hope of marriage)
"its was a brief and intense courtship")
umizgi: : synonim: courtship
synonim: wooing
synonim: courting

Słownik internautów

garnitur
pasować
pozew, proces

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessuCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) a serious, professional person (esp. a businessman) - poważna osoba, profesjonalista (zwłaszcza biznesmen)
He is a suit with get-up-and-go.

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

sprawa (proces), powództwo, skarga sądowa, akcja

zaskarżać
abatement of a suit: zawieszenie postępowania, umorzenie postępowania sądowego (na skutek śmierci strony)
civil suit: sprawa cywilna, powództwo cywilne, proces cywilny
claim proffered in a suit: roszczenie procesowe
claim suit: powództwo o odszkodowanie
counter-suit: powództwo wzajemne
criminal suit: sprawa karna
damage suit: powództwo o odszkodowanie, pozew o odszkodowanie
day of filing a suit: dzień wniesienia pozwu
dismissal of a suit: odrzucenie pozwu
divorce suit: powództwo o rozwód
institution of a suit against sb: wszczęcie procesu przeciwko komuś
multiple grounds for a suit: wielość podstaw powództwa
nullity suit: powództwo o unieważnienie, proces o unieważnienie
parties in a suit: strony (w procesie sądowym)
suit at law: proces sądowy
suit for damages: powództwo o odszkodowanie
suit for invalidation: pozew o unieważnienie
suit for maintenance: powództwo o alimenty
to defend a suit: bronić się w procesie
to dismiss a suit: odrzucać pozew

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

człowiek interesu, businessman, kobieta interesu, businesswoman

szef, przełożony, boss

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dostosowywać

garsonka

kolor

kostium

nadawać

podanie

proces

ubierać

ubiór

zadowolić

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

asysta; ubiór; lotn.,astr. kombinezon; skafander; pr. proces
~, air - skafander lotniczy
~, altitude - kombinezon do lotów na dużych wysokościach
~, anti G - kombinezon przeciążeniowy, ubiór przeciwprzeciążeniowy
~, camouflage - ubranie maskujące
~, combat - kombinezon bojowy
~, combination - bhp kombinezon
~, deep-sea diver's - kombinezon głębokomorski
~, diver's; ~, diving - strój nurka, skafander nurka
~, fire fighting - strój ognioodporny
~, flying - kombinezon lotniczy
~, high altitude - skafander do lotów na dużych wysokościach
~, high pressure - skafander wysokociśnieniowy
~, immersion - skafander nurka
~, impermeable - kombinezon nieprzepuszczalny
~, military - kombinezon wojskowy
~, pilot - kombinezon pilota
~, pressure - kombinezon ciśnieniowy, kombinezon kosmiczny, skafander ciśnieniowy
~, protective - ubranie ochronne
~, space - kombinezon kosmiczny, skafander kosmiczny
~, ventilation - ubiór wentylacyjny (pilot)
~, war - zbroja wojenna
~, water - kombinezon (przeciążeniowy) z wypełnieniem wodnym

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Maybe offer to spearhead a fundraiser to buy new gear -- which brings us to suit up.
Może zaoferujcie zainicjonowanie zbiórki pieniężnej na zakup nowego wyposażenia.

TED

And then, finally, all suited up for the 90-minute drive to Copper Mountain.
I ostatnie, w pełnym rysztunku przygotowany na 90-minutową drogę do Copper Mountain.

TED

I do not know who is right, but it would suit me if they were right this time.
Nie wiem, kto ma rację, ale odpowiadałoby mi, gdyby tym razem mieli rację.

statmt.org

So they seem to be beautifully suited to pecking grain in one environment.
Więc wydają się pięknie wyposażone do dziobania ziarna w jednym środowisku.

TED

However, the other countries do not appear to be prepared to follow suit.
Jednakże pozostałe kraje nie wydają się gotowe do skorzystania z tego przykładu.

statmt.org

Any young writer submitting unsolicited manuscripts to publishing houses in the 1960s or 70s would have felt a chill run down his spine as he read the words, "This suits our current needs.

www.guardian.co.uk

Unfortunately, your work does not suit our current needs.

www.guardian.co.uk

I have never seen Simon in a suit.

www.guardian.co.uk

I'd love to see him in a well-fitted single-breasted suit with a white shirt and tie.

www.guardian.co.uk

The suit also said AEG Live was responsible for the actions of Murray in the care of Jackson.

www.guardian.co.uk

Murray, however, was not named as a defendant in the lawsuit.

www.guardian.co.uk

) More and more troop members followed suit and Goodall was eventually allowed to observe their behaviour almost as if she was a chimpanzee herself.

www.guardian.co.uk

And the Suit has the resources to be those eyes.
A Garniturek ma odpowiedni sprzęt, by być tymi oczami.

And my mother will love you without the suit, too.
A mama pokocha Cię nawet bez garnituru.

Well, I like my job and the hours suit me just fine.
Cóż, lubię swoją pracę i godziny mi pasują.

A woman in a business suit is my idea of art.
Dla mnie, kobieta w garsonce jest jak dzieło sztuki.

You're just going to have to buy a new suit.
Musisz sobie kupić nowy garnitur.

All right, suit yourself, but just remember you had your chance.
W porządku, wasza wola, ale pamiętajcie, że mieliście okazję.

Why do we have to get me a suit here?
Dlaczego musimy kupić garnitur tutaj?

My guy in a suit led me to another case.
Doprowadził mnie do niej mój gość w garniturze.

The following morning, the old man put on his best suit.
Następnego ranka stary człowiek założył swój najlepszy garnitur.

I need to ask you to put on this suit.
Muszę pana prosić żeby pan to włożył.

No, I am with my sister and half suit of her husband's family.
Nie, jestem z siostrą i rodziną jej męża.

It doesn't suit them for the truth to be known.
Nie pasuje im prawda, która ma być poznana.

This person had no space suit, and he was moving.
Ta osoba nie miała kombinezonu, lecz mimo to się poruszała.

It's just the whole suit thing you got to work on a little bit.
Chodzi tylko o ten cały garnitur, musisz nad tym trochę popracować.

I am quite certain which style will suit me best.
Jestem niemal pewna, jaki fason pasowałby mi najbardziej.

I'm sure we can find something that will suit you.
Jestem pewny, że znajdziemy ci coś odpowiedniego.

I need you to suit up. Is that all right?
Potrzebuje cię żebyś to ustawiła. w porządku?

He was always on the run. This is your only $2,000 suit?
Czyli przypuszczam, że to jest twój jedyny garnitur za 2000$?

If we had more time I'd work on the suit, too.
Gdybyśmy mieli więcej czasu, zajęłabym się też garniturem.

You're the first person wearing a suit to come into our home.
Jest pan pierwszą osobą noszącą garnitur, która przyszła do nas.

I think they look really cool, probably suit you as well.
Myślę, że są fajne, i pewnie do ciebie pasują.

Never thought I'd see the day you were wearing a suit.
Nigdy nie myślałem, że dożyję dnia, w którym założysz garnitur.

We'll set up in a house that'd suit us all together.
Zamieszkamy w domu, który całkiem nam pasuje.

And as you can see, organization wasn't his strong suit.
Jak Państwo widzą, organizacja nie była jego najmocniejszą stroną.

Suit yourself, but I've been thinking about that fall list.
Jak sobie chcesz, ale myślałem nad listą książek na jesień.

How fast can you get me out of this suit?
Jak szybko mogę się pozbyć tych ubrań?

I'm wearing a suit because I had an important meeting.
Jestem w garniturze, bo miałem ważne spotkanie.

Didn't know its value, just thought it would suit you.
Nie znał jej wartości, uznał jednak, że pasuje do ciebie.

I thought you had to date a guy in a suit.
Sądziłam, że umawiasz się z facetami w garniturach?

You had a space suit the first time. I don't.
Ty miałeś skafander za pierwszym razem, ja go nie mam.

Well, I know you don't own more than one suit.
Wiem, że nie posiadasz więcej garniturów niż jeden.

But I did find something between him and his wet suit.
Ale znalazłem coś pomiędzy nim a jego ubraniem.

Science was never my strong suit, but the principle is easy enough.
Nauka nigdy nie była moim największym atutem, ale zasada jest dość prosta.

I don't think writing about feelings is your strong suit.
Pisanie o uczuciach nie jest twoją mocną stroną.

You're standing there in a $12,000 suit asking me not to do my job.
Masz na sobie garnitur za 12 tysięcy, zachęcasz mnie, bym nie robił swojej roboty.

I'm not talking about what you do with the suit and tie.
Nie mówię o tym, co robicie w garniturach i krawatach.

Used to look real good out here with your little suit and tie on.
Tamten wygląd wyglądał naprawdę dobrze z garniturem i krawatem.

This the first time you ever fit a black man for a suit?
To jest pierwszy raz, jak bierzesz miarę z czarnego na garnitur?

But a red tie for a suit is often an easy choice.
Ale czerwony krawat do garnituru jest często łatwym wyborem.

Well, what do you think of my elegant new suit?
Co pani myśli o moim eleganckim nowym kostiumie?

What happened to the blue suit you had in Vegas?
Co się stało z tym niebieskim garniturem, który miałeś w Vegas?

Well, I haven't bought a new suit in six years.
Cóż, nie kupowałam nowego garnituru od sześciu lat.

Might have to put on the suit someday, but not yet.
Moźe kiedyś wskoczę w garnitur, ale jeszcze nie teraz.

And we might even have a swimming suit for you.
Może nawet znajdą się dla ciebie kąpielówki.

A funeral is the one time you don't suit up?
Pogrzeb to jedyna uroczystość, na którą nie wkładasz garnituru?

What she needed to believe was always shifting to suit the moment.
To, w co wierzyła, zmieniało się zależnie od okoliczności.

I want you to see me in my birthday suit.
Chciałbym, żebyś mnie zobaczyła w moim urodzinowym kostiumie.

So what if men like to look at you in your birthday suit?
Co z tego, że mężczyźni patrzą na Ciebie jak na swój prezent urodzinowy?

If there is something in your suit, where the hell did it go?
Jeśli było coś w ubraniu, to gdzie się podziało?