Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) najlepszy, czołowy, główny;
star quality - predyspozycja do bycia gwiazdą;
star player - czołowy gracz;

(Noun) gwiazda; los; militarny gwiazdka;
star of david - gwiazda Dawida;
the stars and stripes - flaga Stanów Zjednoczonych;
read one’s stars - czytać swój horoskop;
star of the show - gwiazda programu;
it was written in the stars. - Tak było zapisane w gwiazdach, los tak chciał.;
three-star hotel - hotel trzygwiazdkowy;
shooting star - spadająca gwiazda;
shining star - gwiazda;
star spangled banner - flaga państwowa USA;
petrol star - technika benzyna dwugwiazdkowa/czterogwiazdkowa;
star wars - wojny gwiezdne;
pop star - gwiazda muzyki pop, gwiazda popu;
star fruit - karambola;
rising star - wschodząca gwiazda;
star sapphire - szafir gwiaździsty;
star connection - połączenie w gwiazdę;
rising star - wschodząca gwiazda;
star sapphire - szafir gwiaździsty;
star connection - połączenie w gwiazdę;

(Verb) grać, występować; oznaczać gwiazdką, ozdabiać gwiazdkami; przyznawać gwiazdki; przedstawiać w rolach głównych;
starred hotel - hotel z kategorią;
starring - w rolach głównych, obsada;
starring role - główna rola;
starred items - pozycje oznaczone gwiazdkami;
starred items - pozycje oznaczone gwiazdkami;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
gwiazda
North Pole S~gwiazda polarna
they slept under the ~s spali pod gołym niebem
lucky ~szczęśliwa gwiazda.
2.
(famous actor etc.) gwiazda
film ~ gwiazda filmowa
~ turn gwóźdź programu
~ pupil pupilek.
3.
(fig) : I saw ~s zobaczyłem wszytkie gwiazdy.vt
1.
(adorn with ~s) dekorować gwiazdami.
2.
(mark with asterisk) zaznaczać gwiazdką.vi to ~ in a film grać główną rolę w filmie.~ cpds ~fish n rozgwiazda
~light n światło gwiazd
~lit adj rozgwieżdżony
-spangled adj gwiaździsty

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

gwiazda, gwiazdka, (pot.) horoskop
oznaczać gwiazdką, grać główną rolę, wygwieżdżać, usiewać gwiazdami
be born under a lucky ~ urodzić się pod szczęśliwą gwiazdą
see ~s zobaczyć gwiazdy (po silnym ciosie)

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

gwiazda f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s gwiazda
Pole Star Gwiazda Polarna
shooting ~ gwiazda spadająca
the Stars and the Stripes flaga Stanów Zjednoczonych
vt zdobić gwiazdami
vi teatr film grać główną rolę

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GWIAZDOWY

GWIAZDKA

ŁYSINA

GWIAZDOR

GRAĆ GŁÓWNĄ ROLĘ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N gwiazda
N gwiazdka
V grać główną rolę
V oznaczać gwiazdką
V film z X w roli głównej

Wordnet angielsko-polski


1. ( (astronomy) a celestial body of hot gases that radiates energy derived from thermonuclear reactions in the interior)
gwiazda


2. (a star-shaped character * used in printing)
asterysk, gwiazdka: : synonim: asterisk

3. (someone who is dazzlingly skilled in any field)
as, tuz: : synonim: ace
synonim: adept
synonim: champion
synonim: sensation
synonim: maven
synonim: mavin
synonim: virtuoso
synonim: genius
synonim: hotshot
synonim: superstar
synonim: whiz
synonim: whizz
synonim: wizard
synonim: wiz

Słownik internautów

gwiazda
gwiazdka na naramienniku
grać w filmie

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) a product which requires further investment and it may eventually become a cash cow - produkt, który po doinwestowaniu może okazać się bardzo dochodowy
It would be reasonable to throw money at this product as it's likely to become a star.

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

astr. gwiazda

Słownik astronomiczny aut. K. Czart, słownik udostępniony dzięki portalowi Astronomia.pl

gwiazda

Słownik audio-video Montevideo

aktor, "
gwiazdor"
, [ale aktor

aktorka, "
gwiazda"
cji
scena aktorska
praca kamery
ka-

gwiazda filmowa, grać główną tj. pierwszoplanową rolę w filmie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

gwiezdny

lśnić

występować

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

astr. gwiazda; gwiazdka
~, five pointed - gwiazda pięcioramienna
~, navigational - gwiazda pomocna w nawigacji
~ of David - rel. gwiazda Dawida
~ of the order - gwiazda orderu
~, Polar - gwiazda polarna
~, shooting - meteor; pot. gwiazda spadająca

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Let's start with the old Copernican question: Are there earths around other stars?
Zacznijmy od kopernikańskiego pytania: Czy istnieją ziemie wokół innych gwiazd?

TED

And over the course of this experiment, these stars have moved a tremendous amount.
W czasie trwania eksperymentu te gwiazdy przemieściły się na niesamowity dystans.

TED

I didn't have a clue what a sales department was about in a five-star hotel.
Nie miałam pojęcia czym zajmuje się department sprzedaży w 5-gwiazdkowym hotelu.

TED

Stars will create the Goldilocks conditions for crossing two new thresholds.
Gwiazdy w przyszłości utworzą warunki Złotowłosej by móc pokonać dwa nowe etapy.

TED

The moon and stars to rule by night; For his lovingkindness [endureth] for ever:
Miesiąc i gwiazdy, aby panowały w nocy; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

Jesus Army

On the way to the region's cultural star destination, M?©rida, stop off at Chichen Itza and stay a night in Valladolid, from where you can explore the magnificent cenotes (sink-holes) in the vicinity.

www.guardian.co.uk

She is due to star in a coming rightwing documentary called Socialism: A Clear and Present Danger, in which she says American citizens have become "indentured servants" of their government.

www.guardian.co.uk

"Then the story came out on some website in the States that I was directing a biopic with Will Smith, the American movie star rather than the British comedy writer, as Dickens.

www.guardian.co.uk

Off screen, the veteran star of Chitty Chitty Bang Bang and Mary Poppins had to rely on the help of a pod of porpoises after apparently dozing off aboard his surfboard.

www.guardian.co.uk

We won't get to your star system for three weeks.
Do twojego systemu dotrzemy dopiero za trzy tygodnie.

I just want to be a star again so bad.
Ja po prostu chcę być gwiazdą znów tak diabelnie bardzo.

I am too big a star for you to say my name.
Jestem zbyt wielką gwiazdą abyś mógł wypowiadać moję nazwisko.

If I become a star again, everyone will come back.
Jeśli znów będę gwiazdą znów wszyscy do mnie wrócą.

He had a little more star power than the rest of us.
Miał po prostu trochę więcej gwiazdy w sobie niż reszta nas.

We need a girl to star in our college play.
Potrzebujemy dziewczynki która zagrałaby w przedstawieniu, które wystawiamy na naszej uczelni...

I saw myself below in my body and inside every star.
Widziałam z góry siebie w swoim cieIe i wewnątrz każdej gwiazdy.

I said, stop trying to be a movie star in real life.
Powiedziałam, przestań zachowywać się jak gwiazda filmowa w życiu.

He said he'll make you like a big movie star.
Powiedział,że zrobi z Ciebie wielką gwiazdę filmową.

Do you know how far the next star system is?
Wie pani, ile jest do najbliższej gwiazdy?

This year, I have again included star cases in my annual report.
Również w tym roku uwzględniłem w sprawozdaniu rocznym sprawy modelowe.

Why would they pick up your show without a star?
Dlaczego mieliby wybrać Twój program bez gwiazdy?

So that star is also 50 million light years away.
Jest tak samo daleko, 50 milionów lat świetlnych.

One day, you will find a new star in the sky.
Pewnego dnia, odnajdziesz nową gwiazdę na niebie.

She's a potential star, and I want her in my hospital.
To potencjalna gwiazda i chcę ją mieć w swoim szpitalu.

Go out and give your star player the support he needs.
Idź tam i daj swojemu graczowi wsparcie, którego potrzebuje.

I want to see how you're getting on with my star patient.
Chcę zobaczyć, jak pan sobie radzi z moim sławnym pacjentem.

And you can tell him that your mother was almost a movie star.
I możesz mu powiedzieć, że twoja matka była prawie gwiazdą filmową.

And he's looking for a kid to star in his new movie.
I szuka dzieciaka, który będzie gwiazdą w jego najnowszym filmie.

I'm about to get my star, and you still have no fear.
Mam zamiar sięgnąć gwiazd A ty nadal się nie boisz

We'll make our own movie and you'll be a big star again.
Nakręcimy nasz film i znów będziesz gwiazdą.

And, in all this, the man with the star was only one against many.
W całym tym zamieszaniu, człowiek z odznaką szeryfa był jednym przeciwko wielu.

Anything with a black star, I want put out of commission.
Chcę, żeby wszystko z czarną gwiazdą wyszło z użytku.

Isn't your dad a little old to be a rock star?
Czy twój ojciec nie jest za stary, żeby być gwiazdą rock'a?

If you hit three out of ten, you're a star.
Jeżeli uderzyłeś trzy z dziesięciu, jesteś gwiazdą.

Our first act calls himself a star on the rise.
Nasz pierwszy talent mówi o sobie Wschodząca Gwiazda.

No one ever became a star by playing it safe.
Nie zostaje się gwiazdą gdy gra się zachowawczo.

I've just never made it with a rock star before.
Nigdy nie robiłem tego z gwiazdą rocka.

There's no question who the star of this game is.
Bez dwóch zdań wiadomo, kto jest gwiazdą w tym meczu.

I was the star in the greatest city on Earth.
Byłem gwiazdą w najwspanialszym mieście na Ziemi.

I couldn't understand why the moon had taken Star away.
Nie rozumiem, dlaczego księżyc zabrał nam Gwiazdę.

You can trust your car to the system with the star.
Tylko dzięki systemowi z gwiazdką możesz w 100% ufać swojemu samochodowi

You see that star at the top of the tree?
Widzisz tę gwiazdę na czubku drzewa?

Well, now it's time for our big star in a small car.
Cóż, teraz nadszedł czas na gwiazdę w samochodzie za rozsądną cenę.

Maybe this will help you remember what it's like to be a star.
Może to ci przypomni, jak to jest być gwiazdą.

But it's small compared to a star like the sun.
Ale mała w porównaniu do gwiazdy. Słońce jest gwiazdą.

But neither of us exactly gets a gold star for model behavior.
Ale żadna z nas nie dostałaby złotego medalu za wzorowe zachowanie.

Now what the hell do you think you're doing with that tin star, boy?
Co do diabła robisz z tą blaszaną gwiazdą, czarnuchu?

People like to think fashion is about being a star.
Ludzie lubią mysleć o modzie jak o drzwiach do sławy.

It has to be done tonight, between first star and high moon.
Musimy to zrobić dziś w nocy, między pierwszą gwiazdą a północą.

That night on the boat when we saw the star.
Tej nocy, na łódce, kiedy spadła gwiazda.

Unlike most people, I really am the star in my own movie.
W przeciwieństwie do innych, jestem prawdziwą gwiazdą w moim własnym filmie.

Then, perhaps you can tell us why is the red star getting bigger?
W takim razie może nam powiesz, dlaczego czerwona gwiazda staje się coraz większa?

We could make her a star with the right vehicle.
Możemy zrobić z niej gwiazdę.

He wants to go to Hollywood and become another movie star.
On chce jechać do Hollywood i zwalić jakąś gwiazdę filmową.

Become a pop star and they give you them for free.
Zostańcie gwiazdą pop, a dadzą wam je za darmo.

What do you mean, they blew up the death star?
Co to znaczy, że rozwalili Gwiazdę Śmierci?

He became a champion and then a movie star, all right?
Stał się mistrzem i gwiazdą filmową- Arnold Schwarzenegger!

Your job is to play, mine's to make you a star.
Twoim zadaniem jest grać, a moim zrobić z ciebie gwiazdę.

Unless of course I'm discovered and become a movie star.
No chyba, że uda mi się zostać wielką gwiazdą filmową.