Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) anatomia kręgosłup; przyroda cierń, kolec; grzbiet książki;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(backbone) kręgosłup.
2.
(of hedgehog etc.) kolec.
3.
(of plant) kolec.
4.
(of book) grzbiet.~ cpd ~-chilling adj mrożący krew w żyłach

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kręgosłup, grzbiet, kolec, cierń

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

kolec m, kręgosłup m, wyrostek ościsty

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

kolec, kręgosłup, wyrostek ościsty

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s anat. kręgosłup
grzbiet (np. książki)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n anat. kręgosłup
grzbiet (książki)
kolec

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KRĘGOSŁUP

GRZBIET

KOLEC

CIERŃ

Wordnet angielsko-polski


1. (the part of a book's cover that encloses the inner side of the book's pages and that faces outward when the book is shelved
"the title and author were printed on the spine of the book")
grzbiet książki
synonim: backbone

2. (a sharp rigid animal process or appendage
as a porcupine quill or a ridge on a bone or a ray of a fish fin)
kolec: :

3. (the series of vertebrae forming the axis of the skeleton and protecting the spinal cord
"the fall broke his back")
kręgosłup, stos pacierzowy: : synonim: spinal column
synonim: vertebral column
synonim: backbone
synonim: back
synonim: rachis

4. (a small sharp-pointed tip resembling a spike on a stem or leaf)
cierń: : synonim: thorn
synonim: prickle
synonim: pricker
synonim: sticker
synonim: spikelet

5. (a small sharp-pointed tip resembling a spike on a stem or leaf)
kolec: : synonim: thorn
synonim: prickle
synonim: pricker
synonim: sticker
synonim: spikelet

Słownik internautów

kręgosłup
grzbiet książki

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

anat. kręgosłup

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

anat. kręgosłup

Słownik techniczny angielsko-polski

1. kręgosłup m
2. kolec m, wyrostek kolczysty
3. kolec m, cierń m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And where they have a problem with this kind of mesh, because they don't have spines.
Tutaj zaczęły mieć problemy z tego rodzaju siatką, ponieważ nie mają kolców.

TED

Here you can see a bullet that has lodged just next to the spine on this person.
Tutaj można zobaczyć kulę, która utknęła tuż przy kręgosłupie tej osoby.

TED

But of course, we can deal with that because we can produce artificial spines.
Ale my oczywiście możemy sobie z tym poradzić, ponieważ możemy wyprodukować sztuczne kolce.

TED

The crabs are missing spines, so they have a problem in this kind of rough terrain.
Krabom brakuje kolców, więc mają problem z tego typu trudnym terenem.

TED

24am: Good news for Liverpool supporters who cherish the local lads at the spine of the team: "Liverpool defender Jamie Carragher has signed a new two-year contract, the club have confirmed," reports the Press Association.

www.guardian.co.uk

Not much was left, only a jigsaw-like spine and hip.

www.guardian.co.uk

But the rest of the spine is more brittle: Gilberto looked past it for Arsenal a couple of seasons back, so can he really keep it together if Xavi and co start pinging passes around him? Elsewhere, Felipe Melo hardly covered himself in glory at Juve, Kaka has had a poor season and there doesn't seem to be someone to cover him, while Luis Fabiano - who admittedly has scored 25 goals in 37 international matches - has been indifferent for Sevilla.

www.guardian.co.uk

I had a broken nose, a skull fracture, two fused bones in my neck, four cracked ribs, a fracture in my spine and my left shoulder is still separated.

www.guardian.co.uk

They can fix the spine, if you got the money.
mogą naprawić mój kręgosłup jeśli ma się pieniądze...

One of the bullets did some damage to his spine.
Jego stan jest stabilny, ale jedna z kul uszkodziła kręgosłup.

One stab from left of the spine to the heart.
Jedno dźgnięcie od lewej strony kręgosłupa aż po serce.

Needle in the base of the spine and into the brain.
Igła w podstawę kręgosłupa i prosto w mózg.

The procedure went well, but your spine is still very fragile.
Zabieg poszedł dobrze, ale twój kręgosłup jest nadal bardzo wrażliwy.

I've finally regained feeling in my spine, thanks for asking.
Nareszcie odzyskałem czucie w moim kręgosłupie, dzięki że pytasz.

Let us see if you speak so eloquently as I break your spine.
Pokazany nam, czy mówisz tak elokwentnie ponieważ l rozbijają twój kręgosłup.

If the rope is too thin, it won't break his spine.
Jeśli lina będzie za cienka, nie złamie mu kręgosłupa.

You have 5 major energy points along the spine.
Masz 5 głównych punktów energii wzdłuż kręgosłupa.

I could hear her spine hit on every step.
Słyszałam, jak jej kręgosłup uderza o schodki.

That's no way to treat a book. The spine's bent right back.
Tak nie traktuje się książki, grzbiet został wygięty.

The engine in an F50 felt like it was bolted directly to your spine.
W F50 miało się wrażenie, że silnik jest przynitowany prosto do twojego kręgosłupa.

Some kind of wooden shaft is connecting the head to the spine.
Jakiś rodzaj drewnianego trzonka łączy głowę z kręgosłupem.

I've always thought of my spine as incredibly personal.
Zawsze myślałem, że mój krękosłup jest czymś bardzo osobistym.

We use this needle to collect fluid from your spine.
Użyjemy tej igły, by pobrać płyn z kręgosłupa.

We're missing the lower left leg and the lumbar spine.
Brakuje nam lewej nogi i lędźwia kręgosłupa.

Maybe it's what makes your spine tingle when you're scared.
Być może to coś powoduje uczucie mrowienia kręgosłupa, gdy jest się przerażonym.

The cigar was in the spine of that book.
Jego cygaro ukryte było w tej książce.

The beds are a little hard, but that is good for your spine
Łóżka są trochę twarde, ale będzie to korzystne dla waszych kręgosłupów.

Now, two hours ago, that piece detached and lodged in his spine.
Dwie godziny temu, ten kawałek oderwał się i ulokował w pobliżu rdzenia kręgowego.

Or if you were aiming directly at her spine.
Lub czy celował pan prosto w kręgosłup.

Sussman's still in critical, they're trying to save his spine.
Sussman jest nadal krytyczny, oni próbują uratować jego kręgosłup.

Another son fell from a truck, broke his spine.
Inny syn spadł z ciężarówki, złamał kręgosłup.

They can fix my spine if I money. not lose, not in that situation of the economy.
Oni mogą utrwalić mój kolec jeżeli ja pieniądze. nie przegrywaj, nie w tej sytuacji gospodarki.

Doctor said there's no permanent damage to your spine.
Według lekarza nie ma trwałego uszkodzenia kręgosłupa.

The shock wave from one of these explosions can snap your spine.
wstrząsu fala od jednego z tych wybuchy może trzaskać twój kręgosłup .

Oh, right, and the minute you get me alone, you snap my spine.
Aha, tak, i za chwile masz mnie samego, i łamiesz mi kręgosłup.

Didn't kill him straight away, just shattered his spine.
Nie zabiłem go na miejscu. Kula zgruchotała mu kręgosłup.

Then do so and lash it to your spine.
To zrób to i przywiąż ją sobie do kręgosłupa.

There's a joint in your spine that's jammed up. Oh, no.
Masz problem z jednym stawem kręgosłupa. o nie.

I have no idea what that means. Your spine is all out of alignment...
Nie mam pojęcia co to znaczy. Masz strasznie nierówny kręgosłup...

But it's not a spine, I'll tell you that.
Ale moge Ci powiedzieć, że nie jest to kręgosłup

Because the last time I saw you, you snapped a waitress' spine.
Bo ostatnim razem kiedy cię widziałem, skręciłaś kelnerce kręgosłup.

Bullet must be lodged in the pelvis or the spine.
Pocisk musi być w miednicy albo kręgosłupie.

That should send shivers up and down your spine.
To powinno wywołać ciarki od góry do dołu waszego kręgosłupa.

Nasal bone and spine are long stick out over the maxilla.
Kość nosowa i grzbiet są długie wystające poza szczękę górną.

There seems to be damage to the spine.
Kręgosłup wydaje się uszkodzony.

The woman on the table has a malignant tumour on her spine.
Kobieta na stole ma złośliwy guz w okolicach kręgosłupa.

My youngest, Javier, he was born with curvature of the spine.
Mój najmłodszy, Javier, urodził się ze skrzywieniem kręgosłupa.

There's a fracture to the cervical spine at C2.
Złamanie na kręgu na kręgosłupie szyjnym.

It's some research I did on decompressive lumbar spine surgery.
Badania, które przeprowadziłam na temat operacji dekompresji kręgosłupa lędźwiowego.

I should have known Osborn wouldn't have the spine to finish you!
Powinienem się domyślić, że Osborn nie będzie w stanie cię wykończyć.

Shot through my chest and up around my back, down my spine.
Przeszył mi klatkę piersiową i przeszedł przez kręgosłup na plecy.

You've mistaken me for someone with a spine.
Pomylił mnie pan z kimś innym.

It sends shivers up my spine, she's very good.
Przeszły mi ciarki po grzbiecie, jest bardzo dobra.

They say your spine is gonna be okay, so that's good, right?
Mówią, że kręgosłup będzie w porządku, to dobrze, prawda?

Don't tell me, no skin on his spine.
Nie mów mi, że nie ma skóry na plecach.

All right, her height makes no sense and her spine length is whacky.
No dobra, jej wzrost nie ma sensu, a długość kręgosłupa do niczego nie pasuje.

Your words send a shiver down my spine.
Twoje słowa wywołują dreszcz w mym sercu.

Every time I play that on stage, I get a chill up my spine.
Za każdym razem grając to na scenie czułem ciarki na plecach.