Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) guma, kauczuk; guma, gumka; ściereczka do polerowania; guma, gumka, kondom; technika tarnik, równiak; rober, partia, partyjka;
rubbers - (Noun) kalosze, gumowce;
burn rubber - ruszyć / ruszać z piskiem opon; wcisnąć / wciskać gaz do dechy, palić gumy;

(Adjective) gumowy, kauczukowy;
rubber tapper - zbieracz kauczuku;
rubber plantation - plantacja kauczuku;
rubber cement - klej kauczukowy;
rubber plant - przyroda fikus sprężysty, kauczukowiec, drzewo kauczukowe;
rubber solution - klej kauczukowy;
rubber tapping - zbieranie kauczuku;
rubber band - gumka recepturka;
rubber band - gumka recepturka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(substance) guma
~ band gumka recepturka
~ plant drzewo kauczukowe.
2.
(eraser) gumka do ścierania.
3.
(seal) : ~ stamp pieczątka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

guma, gumka, kauczuk, rober, seria spotkań (brydżowych, tenisowych) , (pot.) prezerwatywa
gumowy

Nowoczesny słownik angielsko-polski

gumka do ścierania

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n 1. kauczuk 2. guma 3. odbojnica łodzi 4. hamulec koła

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

guma f, kauczuk m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

guma, kauczuk

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s guma
rober (w brydżu)
pl ~s kalosze

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GUMOWY

KAUCZUKOWY

ŚCIERKA

GUMA

GUMKA

MASAŻYSTA

USZCZELKA

KAUCZUK

KALOSZ [AM.]

DESZCZOWIEC

ROBER

GUMOWAĆ

IMPREGNOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N guma
N gumka
Adj gumowy
N Comp gumka aptekarska
N Comp stempel

Wordnet angielsko-polski


1. (any of various synthetic elastic materials whose properties resemble natural rubber)
kauczuk syntetyczny
synonim: synthetic rubber

2. (contraceptive device consisting of a sheath of thin rubber or latex that is worn over the penis during intercourse)
prezerwatywa, kondom, guma, gumka, lateks: : synonim: condom
synonim: safety
synonim: safe
synonim: prophylactic

3. (an eraser made of rubber (or of a synthetic material with properties similar to rubber)
commonly mounted at one end of a pencil)
gumka, guma: : synonim: rubber eraser
synonim: pencil eraser

4. (an elastic material obtained from the latex sap of trees (especially trees of the genera Hevea and Ficus) that can be vulcanized and finished into a variety of products)
kauczuk naturalny: : synonim: natural rubber
synonim: India rubber
synonim: gum elastic
synonim: caoutchouc

5. (a contest consisting of a series of successive matches between the same sides
"he won three out of five games to take the rubber")
rober: :

Słownik internautów

guma (surowiec)

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

guma~, burnt guma s/palona~, synthetic guma syntetyczna~, volcanized guma wulkanizowana~, waste odpad gumy

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

opony

czek bez pokrycia

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

guma; kauczuk
~, India - kauczuk naturalny
~, synthetic - guma syntetyczna, kauczuk, kauczuk syntetyczny
~, vulcanized - guma wulkanizowana

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

guma
~, synthetic - kauczuk syntetyczny

Słownik techniczny angielsko-polski

1. kauczuk m
2. guma f
3. klocek do szlifowania

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

They use a band -- basically a rubber band, like this, only a little smaller.
Odparli: "To całkiem proste." ~~~ Używa się gumki, trochę mniejszej niż ta.

TED

Here we are meekly rubber-stamping the decisions of our 27-member politburo.
Sami potulnie zatwierdzamy decyzje naszego 27-osobowego biura politycznego.

statmt.org

When diving, they wear hand-carved wooden goggles with glass lenses, hunting with spear guns fashioned from boat timber, tyre rubber and scrap metal.

www.guardian.co.uk

In the heart of rubber country (between the hot coastal plains and the high tea gardens of the Western Ghats), George and Anju Abraham's 1950s house looks more Florida than Kerala - all Art Deco curves and decks of concrete - but what it offers is a taste of traditional Indian plantation life.

www.guardian.co.uk

Set in a tropical garden, peeking at the Mundakayam Valley through slender rubber trees, the bungalow has two large, simply furnished guest rooms, whirling ceiling fans, wicker chairs on shaded verandahs.

www.guardian.co.uk

George's family has farmed here for generations and he's keen to show you around: the Pullakaya River, the village rubber factory, Mundakayam's colonial-era planters' club.

www.guardian.co.uk

Stadium security staff protesting over low wages had rubber bullets fired at them by riot police, who also used tear gas to break up the protest.

www.guardian.co.uk

In 1839 Charles Goodyear accidentally dropped some india rubber mixed with sulphur on to a hot stove, discovering the vulcanisation process which made possible the commercial use of rubber.

www.guardian.co.uk

Why is it so difficult for them to put a rubber on?
Dlaczego to takie trudne dla nich aby założyć gumkę?

And one thing which I found was this black rubber.
Jedną z tych rzeczy była ta czarna gumka.

Rubber Man takes the ball from his good left hand.
Człowiek Guma przekłada kulę z lewej ręki.

Do you remember anything about this guy, other than the rubber suit?
Przypomina Ci sie cos wiecej o tym facecie, coz poza gumowym kostiumem?

The major said they can make me a new ear out of rubber.
Major powiedział, że zrobią mi nowe ucho z gumy.

I'm talking about what you do with the rubber masks.
Mówię o tym, co robicie w gumowych maskach.

Children play it with a rubber ball and a stick.
My od dziecka graliśmy gumowymi piłkami i kijem. Amerykanie nie mają pojęcia o krykiecie.

But the point is that these rubber suits aren't very easy to put on.
Ale chodzi o to, że to kauczukowe ubranko nie jest łatwe do założenia.

I want the rubber one that the prop guy gave me.
Chcę ten gumowy co dostałem od gościa od rekwizytów.

A grown man in a rubber suit, running around with a young boy?
Dorosły facet w gumowym kostiumie, biegający z młodym chłopcem.

Please tell me she isn't putting on rubber boots right now.
Błagam, powiedz że ona nie zakłada właśnie gumowych butów.

Don't they know you can't escape without your rubber ball?
Czyżby nie wiedzieli, że nie możesz uciec bez gumowej piłki?

Oh, I've still got the rubber sheets from last year.
Mam jeszcze gumowe prześcieradła sprzed roku.

You'll never get one to fit me out of that rubber machine.
Nigdy nie trafisz z tą maszyną do gumek.

Because of those comments you made about me and my rubber suit.
Przez twoje komentarze o mnie i o gumowym kombinezonie.

Tell me, what exactly is the function of a rubber duck?
Powiedz mi jaka jest dokładnie funkcja gumowej kaczki?

Or sometimes the guys slam their heads up against a wall of hard rubber.
Albo czasami nasi rozwalają sobie głowy o jakąś twardą gumową ścianę.

I really wish that one of us would have insisted on a rubber.
Naprawdę żałuję, że żadne z nas nie nalegało na gumkę.

Are you looking for my professional opinion or a rubber stamp?
Szuka pani mojej profesjonalnej opinii, czy po prostu pieczątki na papierku?

Why were had you been frightened of a rubber mask?
Dlaczego przeraziła cię gumowa maska?

How can you look at her naked body and not think rubber sheets.
Jak możesz patrzeć na nią nagą i nie myśleć o gumowych prześcieradłach?

Like he'd know what to do with a rubber.
Dzieci nie wiedzą do czego służą gumki.

I had to eat a rubber hospital turkey for Thanksgiving!
Ja tu musiałam jeść szpitalnego gumowego indyka na święto dziękczynienia!

He even shook my hands without putting on rubber gloves.
Nawet potrząsł moją ręką bez zakładania gumowych rękawiczek...

A long time ago you had a rubber, plastic ugly funny name thing.
Dawno temu miałeś taki gumowo-plastikowy zegarek. Był brzydki i głupio się nazywał.

They like me back home because I honestly enjoy a good rubber chicken.
Lubią mnie z powrotem do domu, ponieważ I szczerze cieszyć się dobrą kurczaka gumy.

I'm thinking of this suit as a giant rubber glove.
Myślę o tym wdzianku, jak o gigantycznej gumowej rękawiczce.

They were round, they had once been made of rubber.
Były okrągłe. Kiedyś zrobiono je z gumy.

It crept along on round rubber feet, like a wolf!
Chodził po ziemi na czarnych stopach, jak wilk!

Where's the guy who bought me my first rubber?
Gdzie jest koleś, który kupił mi pierwszą gumkę?

She let me knock off a rubber nose from her face with a knife.
No, pozwoliła mi strącić gumowy nos z jej twarzy przy użyciu noża.

You're good only for rubber slippers, snap out of it!
Jesteś dobry jedynie w gumowych klapkach, zdejmuj to!

No, the guy with the rubber glove was surprisingly gentle.
Nie, facet w gumowej rękawiczce był nadzwyczaj deIikatny.

He invented some kind of special rubber or something.
On wynalazł trochę rodzaju specjalnej gumy czy coś takiego.

Daddy does seem the type to use a rubber.
Tatuś wygląda na takiego, który używa gumek.

Oh, please don't do that, he said, handing her the rubber gloves.
Proszę, nie rób tego powiedział wręczając jej gumowe rękawiczki.

I mean, your banker proved that he can't bounce like a rubber ball.
To znaczy, twój bankier udowodnił, że nie może skakać niczym gumowa piłka.

This is for rubber people who don't shave yet.
Kumasz? To jest dla ludzi z gumy, którzy jeszcze się nie golą.

In another case, a contingent of rubber ducks floated ashore.
W innym przypadku na brzegu osiadł ładunek gumowych kaczuszek.

A rubber dinghy across the Rhine, and then a short walk.
Gumową łodzią przez Ren, a potem krótki spacer.

Rubber Legs has perfected the northern style and is champion.
Gumowe Nogi udoskonalił północny styl i jest mistrzem.

And always with a rubber, or no deal.
I zawsze z gumą, albo do widzenia.

Hey, Mike, what´d you put in this chili, melted rubber?
Hej, Mike, czego dodałeś do tego chili, zmieloną gumę?

Some sort of rubber dummies have been dropped by parachute.
Jakiś rodzaj gumowych kukieł został zrzucony na spadochronach.

Then they shave my head and fix me with a rubber diaper.
Potem ogolili mi głowę i nałożyli gumową pieluchę. I zaczęli działać.

I gotta make different plates and wear rubber gloves during the whole operation.
Muszę zrobić różne powłoki i nosić gumowe rękawiczki podczas całej operacji.

Of course, so do the rubber ones sometimes.
Oczywiście, te gumowe czasami też.

I need something to wash down this rubber ham.
Potrzebuję czegoś, żeby spłukać tą gumową szynkę.