Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) stawiać w niezręcznej sytuacji; dziwaczeć;

(Noun) pedał, ciota, pedzio;

(Adjective) dziwny, dziwaczny, mętny, podejrzany; pedalski, ciotowaty; pomylony; lichy, podrabiany, fałszywy;
be in queer street - być w tarapatach;
be queer - być stukniętym;
feel queer - trochę źle/niedobrze się czuć, poczuć się słabo;
queer money - biznes fałszywe pieniądze;
feel queer - trochę źle/niedobrze się czuć, poczuć się słabo;
queer money - biznes fałszywe pieniądze;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (sl, pej, homosexual) pedał.adj (strange, odd) dziwny
dziwaczny
ekscentryczny
(coll) : a ~ customer dziwak
dziwaczka
(causing suspicion) podejrzany
(unwell) nieswój
niedysponowany
to feel ~ kiepsko się czuć

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dziwny, dziwaczny, ekscentryczny
(pot.) pedał (przest.)
feel ~ czuć się trochę niedobrze
be ~ (pot.) ~być stukniętym
be in ~ street (pot.) ~być w tarapatach

Nowoczesny słownik angielsko-polski

podejrzany

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

kwI@adj Lekko chory Geoffrey should see a doctor - he looks queer (Geoffrey powinien pójść do lekarza - wygląda na chorego) - Student University of Leeds (1999) I'm feeling queer - I think I'll go and lie down (Trochę źle się czuję - chyba pójdę się położyć) - Student University of Exeter (1999)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj dziwaczny
podejrzany
wątpliwy
nieswój

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DZIWNY

CUDACKI

DZIWACZNY

NIEDYSPONOWANY

WSTAWIONY

POKRACZNY

ZBZIKOWANY

DZIWAK

PEDAŁ [SL.]

DZIWACZEĆ

ZEPSUĆ

Wordnet angielsko-polski

(offensive term for a homosexual man)
pedał, ciota, pedzio
synonim: fagot
synonim: faggot
synonim: fag
synonim: fairy
synonim: nance
synonim: pansy
synonim: queen
synonim: poof
synonim: poove
synonim: pouf

(homosexual or arousing homosexual desires)
gejowski
synonim: gay
synonim: homophile (a)

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

fałszywy, podrobiony, sfałszowany, lewy

zepsuć coś, sknocić coś, spartaczyć coś, schrzanić coś, spieprzyć coś

pedalski (homoseksualny)

pedał, parówa, ciota, homo

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dziwa

dziwaczność

dziwność

homoseksualista

niezwykłość

pedał

podejrzenie

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The biologist Lewis Wolpert believes that the queerness of modern physics is just an extreme example.
Biolog Lewis Wolpert jest przekonany, że dziwność współczesnej fizyki to tylko skrajny przykład.

TED

My title: "Queerer than we can suppose: The strangeness of science."
Mój tytuł: "Dziwniejszy niż możemy przypuszczać.

TED

How shall we interpret "queerer than we can suppose?"
Jak zinterpretować "dziwniejsze niż się zdaje?"

TED

Are you saying I queered his tire?
Sądzi pani, że przebiłem jego oponę?

OpenSubtitles

"Queerer than we can suppose."
"Dziwniejsze niż możemy przypuszczać."

TED

"Someone, somewhere, who has access to case material, is saying, 'He's queer and asked for it', rather than waiting for the outcome of the case," one veteran detective said.

www.guardian.co.uk

They wouldn't tell me whether there had been a rupture with their families, but young queer women performing Orthodox Jewish drag in their father and brother's outfits is pretty scandalous.

www.guardian.co.uk

The themed exhibitions include queer Brighton, new work by Molly Landreth and Zoe Strauss documenting the lives of the town's gay, bisexual and transgender communities, and the wonderful installation The House of Vernacular, which includes seven different collections of commercial and amateur photography from around the globe.

www.guardian.co.uk

"When Flesh started we were using slogans like queer as Fuck and It's queer Up North and it was all part of the very aggressive and self-confident gay explosion in the early 90s.

www.guardian.co.uk

If anyone else did it he'd look like a queer.
Jeśli zrobiłby to ktos inny, wyglądałby jak pedał.

He could be queer, but you don't like to think about that.
Mógłby być ciotą, ale może nie chcę o tym myśleć.

I don't see no horns, so you must be queer.
Nie widzę rogów, więc musisz być pedałem.

If being a man means being what you are, I'd rather be queer.
Jeśli bycie mężczyzną oznacza bycie tym, czym ty jesteś, wolałbym być pedałem.

I knew there was something good about being queer.
Wiedziałam że było coś dobrego w byciu ciotą.

He said if I was a dyke, that made him a queer.
Powiedział że jestem lezbą, która zrobiła z niego pedzia.

It was all very queer, but queerer things were yet to come.
Wszystko to było bardzo dziwne. Ale najdziwniejsze rzeczy dopiero miały się wydarzyć.

He could have been molested by some dirty old queer!
Mógł zostać napadnięty przez jakiegoś brudnego, starego pedała!

This is so queer. But I wouldn't miss it for anything.
To jest strasznie dziwne, ale za nic tego nie przegapię.

Then that queer, dull feeling in your right arm.
Potem to dziwne, tępe uczucie w prawej ręce.

Had we gone to the community meetings... but they call you queer.
Powinniśmy chodzić na spotkania wspólnoty... ale nazywają cię ciotą.

How did I not know you were queer?
Jak mogłam nie wiedzieć, że jesteś pedziem?

And we have every right to be queer!
A my mamy prawo być inni!

And being queer, that is really hard life.
I to jest naprawdę ciężkie życie.

Though, they were very careful not to fire you because you were queer.
Oczywiście byli bardzo ostrożni, żeby cię nie zwolnić z właśnie tego powodu.

Queer Duck, I don't know what came over you.
Queer Kwaku, nie wiem, co w ciebie wstąpiło.

What are you doing here, old queer?
Co tu robisz ty stary pedale?

That is the test for queer, isn't it?
To test na pedzia, nie?

This kind of mutilation goes with the queer.
To bardzo dziwaczny rodzaj okaleczenia.

You don't want them to be queer.
Nie chcesz żeby oni byli ciotami.

The city is so big Martin, so queer.
Miasto jest takie wielkie, Martin, takie inne.

Do not forget who pays the rent queer.
Nie zapominaj kto płaci czynsz!

Queer Duck, what are you doing here?
Queer Kwaku, co tu robisz?

You may be queer, but not ugly.
Może dziwaczny, ale nie brzydki.