Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) królować, koronować na królową; sport zamieniać na hetmana królową;
queen over - grać królową, zadzierać nosa;
queen over - grać królową, zadzierać nosa;

(Noun) przyroda królowa; sport dama; sport królowa; przyroda królowa; ciota, pedał, gej, zniewieściały;
beauty queen - (Noun) miss, królowa piękności;
queen dowager - królowa wdowa, wdowa po królu;
queen mother - królowa matka;
queen elizabeth - królowa Elżbieta;
queen bee - przyroda matka pszczela, królowa pszczół; królowa;
queen of hearts - sport dama kier; królowa serca, ulubienica;
queen consort - królewska małżonka, żona króla;
queen mother - królowa matka;
queen post - budownictwo wieszak;
queen regent - regentka;
queen regent - regentka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
królowa
~ mother królo-wa matka.
2.
(fig) królowa
beauty ~ królowa piękności, miss.
3.
(~ bee, ~ wasp, ~ ant) królowa.
4.
(at chess) królowa
hetman
(at checkers) dama
damka.
5.
(at cards) dama
~ of hearts dama kier

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

królowa, hetman (w szachach), dama (w kartach), (pot.) zniewieściały pedał, gej
beauty ~ królowa piękności

Nowoczesny słownik angielsko-polski

hetman

królowa (figura szachowa)

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

królowa f

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s królowa
żona króla
dama (w kartach)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n królowa
dama (w kartach)
hetman (w szachach)
queen mother - królowa matka

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DAMA [KARC.]

WYNIEŚĆ KOBIETĘ NA TRON

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

królowa
królowa (w szachach)

Wordnet angielsko-polski


1. (the only fertile female in a colony of social insects such as bees and ants and termites
its function is to lay eggs)
królowa matka, matka


2. ( (chess) the most powerful piece)
hetman, dama, królowa, królówka: :

3. (female cat)
kotka, kocica: : synonim: tabby

4. (one of four face cards in a deck bearing a picture of a queen)
dama: :

5. (a competitor who holds a preeminent position)
lider, przodownik, leader: : synonim: king
synonim: world-beater

6. (offensive term for a homosexual man)
pedał, ciota, pedzio: : synonim: fagot
synonim: faggot
synonim: fag
synonim: fairy
synonim: nance
synonim: pansy
synonim: queer
synonim: poof
synonim: poove
synonim: pouf

Słownik internautów

królowa

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

pedał, parówa, ciota, homo

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dama

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

and let the maiden that pleaseth the king be queen instead of Vashti.
A panienka, któraby się upodobała w oczach królewskich, niech króluje miasto Wasty.

Jesus Army

That is, to send more winged queens and males to that year's mating flight.
Tzn. ~~~ wysyłają więcej uskrzydlonych samic i samców na rójkę.

TED

Which actually Shekhar Kapur made an incredible movie, "The Bandit Queen," which I urge you to see.
Shekhar Kapur nakręcił o niej film "Bandit Queen", który serdecznie polecam.

TED

Most of them are governed by governors appointed, for example, by the Queen of England.
Pomimo to ci ludzie nie mają demokratycznego prawa, by wybierać rząd, który sprawuje nad nimi władzę.

statmt.org

It was not for such people that either Meat Is Murder or The queen Is Dead were recorded; in fact, they were made as a reaction against such violence.

www.guardian.co.uk

The meetings with Cameron, the foreign secretary, William Hague, and the queen may mark something of a turnaround for the former economics professor and media mogul, who once accused Britain of demeaning the "sovereignty and dignity" of Chile over its arrest and detention of former dictator Augusto Pinochet.

www.guardian.co.uk

In London, The Beauty queen of Leenane at the Young Vic and Light Shining in Buckinghamshire at the Arcola are worthy of attention.

www.guardian.co.uk

In the US, she was a prom queen and a role model.

www.guardian.co.uk

Because without his queen, George could not be king, or anything else.
Bo bez swej królowej, George nie może być królem, ani czymkolwiek innym.

I guess the queen just couldn't leave her husband, could she?
Domyślam się, że królowa nie mogła opuścić męża, prawda?

I say, a lot of people have turned out to see the Queen.
Mówię, wiele osób ma Okazało się, aby zobaczyć królową.

I told you she was too common to play a queen.
Mówiłam ci, że była zbyt prosta, aby zagrać królową.

I stand here, ready to take my place as your queen.
Stoję tutaj, zająć moje miejsce jako królowa.

You see how popular the queen is with the people?
Widzisz, jak wielką popularność ma królowa u ludu.

From today, you will be A queen in my heart.
Od teraz będę nazywał cię Królową mego serca.

You'll never be a queen, because you always have to go home!
Co za dowcip! Nigdy nie będziesz królową, bo musisz wracać do domu!

Remember that if you ever hope to become a queen.
Pamiętaj o tym, jeśli kiedykolwiek chcesz zostać królową.

You're the little guy that tried to make off with my queen.
Ty jesteś tym liliputem, który próbował zwiać z moją królową.

Soon it will be time for me to become queen.
Wkrótce będę musiała zostać królową.

It's not in me to be queen of the county.
Bycie królową hrabstwa, to nie dla mnie.

Has Richard or the queen been here to see you?
Czy Ryszard lub królowa spotkali się z tobą?

I give him a Queen and he gives me an army.
Dam mu królową, a on da mi armię.

If the queen did not believe us, we'd be dead already.
Gdyby królowa nam nie uwierzyła, już bylibyśmy martwi.

The Queen has made this for you with her own hands.
Królowa zrobiła to dla ciebie, własnymi rękami.

The King doesn't want his queen to miss him too much.
Król nie chce, żeby jego królowa tęskniła.

I'd keep an eye on that because she was of interest to my queen.
Uważałbym na niego, bo wiem, że interesowała się nim moja królowa.

After all, that's what the people expect of our future queen.
Tego ludzie oczekują od naszej przyszłej królowej.

The only man here with the Queen's cell phone number.
To jedyny człowiek tutaj, z nr. telefonu do Królowej!

It is not i who come to challenge you, great queen.
To nie ja przybyłem cię wyzwać, wielka królowo.

So you will never be the queen of this town. Okay?
Więc nigdy nie będziesz królową tego miasta.

Decide not to be a queen, and I will come to you.
Zdecyduj się nie być królową. A ja do ciebie przyjdę.

You're thinking about what the queen said again, aren't you?
Chyba nie myślisz znów o tym, co powiedziała królowa?

I am interested in the Queen, and you know her so well.
Interesuję się królową, a pan dobrze ją zna.

It doesn't matter how much blood you take, my queen.
To nie ma znaczenia ile jej weźmiesz, królowo.

Who does a queen have to do to get a drink around here?
Co królowa musi zrobić, żeby dostać coś do picia?

I like a little bit of spirit in my queen, but everything within reason.
Lubię trochę oporu u swojej królowej, Ale wszystko w granicach rozsądku.

Your dad said the king spent 22 years building it for his queen.
Twój tata opowiadał, że król budował go 22 lata dla swojej królowej.

You could not bring me the brain of the man from earth, queen.
Nie mogłaś przynieść mi mózgu człowieka z ziemi, królowo.

How can a serving girl understand what it means to be Queen?
Jak służąca może zrozumieć, co oznacza bycie królową?

Keep in mind that if you get caught, the Queen could die.
Miej na uwadze, że jak cię złapią... królowa może umrzeć.

Perhaps the people think she is what a queen ought to be.
Może lud myśli, że tak powinna wyglądać królowa.

I don't think there's only one way to be a queen.
Myślę, że jest nie tylko jeden sposób by być królową.

No one may enter the church until the queen has done so.
Nikt nie może wejść do kościoła bez zgody królowej.

You asked me to find the man who gave the mirror to your Queen.
Prosiłeś, bym odnalazł mężczyznę, który dał lustro Królowej. Ja dałem jej lustro.

Whatever happens out there, here you will always be my queen.
Cokolwiek się stanie, tutaj zawsze będziesz moją królową.

And no queen of mine will fight like a man.
I moja królowa nie będzie walczyć podobnie jak mężczyzna.

Later, you can enjoy yourself and live like a queen.
Potem będziesz mogła cieszyć się i żyć jak królowa.

To demonstrate, I give you the former queen of our high school.
Aby wam to zademonstrować, pokażę wam byłą królową naszego liceum.

To become a drag queen, you have to learn these things.
Aby zostać królową nocy, musisz się uczyć takich rzeczy.

But how could she be queen of a royal family?
Ale jakim cudem ma zostać królową w Rodzinie Królewskiej?

I want to know when you slept with the Queen.
Chce wiedzieć, kiedy spał pan z królową.

The queen and her child were cast into the sea.
Królowa i jej dziecko zostali wrzuceni do morza.

The Queen ordered them to bring her straight to him.
Królowa kazała im zabrać ją prosto do niego.

The king and his men stole the queen from her bed.
Król i jego ludzie skradli Królową z jej łoża..'

Not a queen, just a woman in a man's arms.
Nie królową, tylko kobietą w objęciach mężczyzny.

Come marry me and be the queen of my country.
Wyjdź za mnie i zostań królową mojego kraju.

In our system, the vice president is like the queen of England.
W naszym systemie, wiceprezydent jest jak królowa Anglii.

He killed Queen, and now he's going to kill me!
Zabił Queen, i teraz on mnie zabije!