Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Interjection) bęc!; phi!;

(Noun) pedał;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(pot.) (wulg.) pedał, gej

Nowoczesny słownik angielsko-polski

phi

bęc

ciach

bach

Wordnet angielsko-polski

(offensive term for a homosexual man)
pedał, ciota, pedzio
synonim: fagot
synonim: faggot
synonim: fag
synonim: fairy
synonim: nance
synonim: pansy
synonim: queen
synonim: queer
synonim: poove
synonim: pouf

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Poof, they learn much faster -- the motivation, the empathy they can establish with the patient is completely different, completely.
Uff... Dzięki tej motywacji, uczą się o wiele szybciej, empatia, którą potrafią obdarzyć pacjenta jest zupełnie inna... całkowicie.

TED

On the other hand, you give a kid -- a three-year-old kid -- a computer and they type a little command and -- Poof! -- something happens.
Ale można też dać dziecku, powiedzmy trzyletniemu, komputer. ~~~ Wpisuje polecenie - i BUM!

TED

You like having the old poof on your back, do you?
Chcesz, żeby stary dobrał się do ciebie, chcesz tego?

It's not like it happens all of a sudden, poof, the very next day.
To nie dzieje się tak nagle, puf, i jest następnego dnia.

I mean, one second she was here, and the next second, poof.
W jednej chwili była tu, a w drugiej:

Pull up your pants and let the little cellar boys go home, you poof.
Podciągnij spodnie i puść mały kołnierzykowy chłopiec idzie do domu, ty pedale.

No, step one is poof, and then there are no more steps.
Nie, krok numer jeden to puff, a potem nie ma już żadnych następnych kroków.

You and your poof want to tag along, fine.
Tu i twój misiek chcecie pobawić się w berka sami, dobra.

And she had a little poof in her underwear.
I miała ich trochę na bieliźnie

Someone who gets a boyfriend, and poof, their entire prior life just vanishes.
Kimś, kto ma chłopaka, a czyje całe życie osobiste nagle znika.

The poof is what I like about it.
To mi się w niej podoba.

So, poof, it's gone forever just like that stupid dry ice bubble.
Więc, poof, zniknęło na zawsze jak jakaś głupia bańka mydlana.

Get out of the way, you bloody poof.
Z drogi, wy cholerne pedzie.

I don't want to sound like a complete poof, but...
Nie chciałbym zabrzmieć jak kompletna ciota, ale....

The size, the weight, the incoming and outgoing poof.
Rozmiar, waga, wychodzące i przychodzące pierdnięcia.

You look a right poof in that outfit.
Wyglądasz jak prawdziwy pedzio w tym stroju.

I mean, first she's a perfectly normal girl, then poof, she's a rat.
W jednej chwili jest całkowicie normalną dziewczyną, potem puf i jest szczurem.

She thinks of something, and, poof, it appears.
Myśli o czymś, i, poof, to sie pojawia.

Can't I just make it go poof?
Nie mogę go po prostu zniknąć?

As soon as I get them, poof, gone.
Jak tylko je dostanę, pyk, i po nich.

And then dada used 5-0 monocryl inside the big man's nose, and poof!
A potem tatuś użył szwu 5-0 monocryl wewnątrz nosa tego wielkiego gościa, i puf!

Studied them, painted them, took courses on them, and then one day, poof.
Studiowała je, malowała je, chodziła na kurs, i pewnego dnia, puff.

The Jean Genie lives on his back. He's a poof.
The Jean Genie lives on his back Jest pedziem.

I'm not a poof like you.
Nie jestem pedziem, jak ty.

And then suddenly poof and they're gone.
A potem bach i już ich nie ma.

Fucking hell! You'll let some poof wave his tackle at your missis?!
Pozwalasz, żeby jakiś pedał machał jajami do twojej żony?!

You're a fag, a poof, a queer, and I'm sick?
Jesteś pedziem, ciotą, gejem, a to ja jestem chory?

Got a hangover, you big poof?
Masz kaca, ty wielka cioto ?

C mon, hit me you poof.
dalej, uderz mnie ty pudlu.

Ten seconds and poof, he's gone?
Dziesięć sekund i pach, przeniósł się?

He's in the poof file.
Jest w kartotece pedałów.

I'm telling you,stella, this guy got to this spot... then poof.
Mówię ci Stella, ten facet doszedł do tego miejsca, a wtedy bum.

Shut up, you little poof!
Zamknij się, pedale!

You're not a poof or aught?
Nie jesteś pedałem?

Fuck off, you big poof!
Spierdalaj, ty cholerny pedale. Boże.

We slay this demon and poof!
Zabjemy tego demona i poof!

One good whiff and poof.
Jeden dobry podmuch...

That's a complete lie, you poof!
To kompletne kłamstwo, ty cioto!

Next second, poof!
Kolejna sekunda, poof!

Once they are admitted, some just... poof-- disappear.
Raz oni podpadną, w jakiś sposób... poof... znikają.

You know Erich Conrad's a poof?
Wiecie, że Erich Conrad jest pedziem?

And when she does... poof, you'll change into a prince. I know, I know!
Kiedy to się stanie, zamienisz się w księcia - wiem, wiem.

I'm Llanddewi Brefi's number one poof!
Jestem pierwszym pedałkiem w Llanddewi Brefi!

Someone screams, Oh, baby, yes, or Oh, God, please... ...and then, poof, it's done.
Ktoś krzyczy: O tak, kochanie!, albo: O Boże, proszę!, a potem... bum.