Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przyroda sałata; siano, sałata;
lettuce soup - kulinaria zupa z liści sałaty;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (alish) sałata
(plant) sałata

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

sałata

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s sałata ogrodowa

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n sałata ogrodowa

Wordnet angielsko-polski


1. (informal terms for money)
kieszeń
synonim: boodle
synonim: bread
synonim: cabbage
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: dough
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: loot
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: scratch
synonim: shekels
synonim: simoleons
synonim: sugar
synonim: wampum

2. (leaves of any of various plants of Lactuca sativa)
sałata: :

3. (informal terms for money)
forsa, kasa, hajs, waluta, flota, szmal, szmalec, mamona, sałata, kapusta, kapucha: : synonim: boodle
synonim: bread
synonim: cabbage
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: dough
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: loot
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: scratch
synonim: shekels
synonim: simoleons
synonim: sugar
synonim: wampum

4. (informal terms for money)
lewizna: : synonim: boodle
synonim: bread
synonim: cabbage
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: dough
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: loot
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: scratch
synonim: shekels
synonim: simoleons
synonim: sugar
synonim: wampum

5. (any of various plants of the genus Lactuca)
sałata: :

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

kapusta, kapucha, szmal, forsa, sałata, mamona, grosz, gotówka, kasa

Słownik środowiska angielsko-polski

sałata f bot.

Słownik częstych błędów

Patrz salad / lettuce

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

After cucumbers, tomatoes, lettuce and bean sprouts, what will be the next victim of this health hysteria?
Co po ogórkach, pomidorach, sałacie i kiełkach fasoli będzie następną ofiarą tej zdrowotnej histerii?

statmt.org

Many of us grew up never eating a fresh vegetable except the occasional raw carrot or maybe an odd lettuce salad.
Wielu z nas wyrosło nie zjadłszy świeżego warzywa z wyjątkiem surowej marchewki lub dziwnej surówki od czasu do czasu.

TED

And so in some sense they literally, they had such a symbolic view of mathematics, they couldn't actually see what was going on on the lettuce in front of them.
W pewnym sensie oni dosłownie... mieli taki symboliczny obraz matematyki, że nie dostrzegali, co się kryło w sałacie przed ich oczyma.

TED

A Slug & lettuce would go down better because that's not known as a young person's place, but young people can still go in there.

www.guardian.co.uk

As with all things Jay-Z, it's top quality - the crispiest lettuce money can buy.

www.guardian.co.uk

Tomorrow's campaign, however, is about doing what you can, small changes that make a cumulative difference, so even a windowbox of herbs or a few pots of lettuce is a tasty, enjoyable way to cut down on the food miles of what you eat.

www.guardian.co.uk

But even on a diet you have to eat, and lettuce just isn't enough.
Ale nawet na diecie musisz jeść, a sama sałata, to za mało.

It wouldn't kill you to keep lettuce in the crisper.
Nie zabiłoby ciebie, gdybyś trzymał sałatę w lodówce.

With the lettuce, I brought some oil and some bread.
Przyniosłem sałatę z oliwą i trochę chleba.

What kind of animal eats all the lettuce but leaves the bacon?
Jakie zwierzę zjada całą sałatę, zostawiając boczek?

No, but that lettuce leaf's walked out of fridge on its own.
Nie, ale te liście sałaty wyszły z lodówki samodzielnie.

I dressed poorly, had bad posture, walked around with lettuce in my hair.
Nie ubierałem się modnie, miałem krzywą postawę, chodziłem z sałatą we włosach.

Chop some lettuce, cucumber, whatever else you might want for your salad.
Posiekaj trochę sałaty, ogórka, cokolwiek tam chcesz do sałatki.

Bacon, lettuce, and tomato on white, just like your other favorite meat.
Bekon, sałata, i pomidor na białym, zupełnie jak Twoje inne ulubione mięsko.

Toby, honey, don't take the lettuce out of your hamburger.
Toby, kochanie. Nie wyciągaj sałaty z hamburgera.

Can I have a well-done burger with lettuce and tomato?
Mógłbym dostać dobrze wysmażonego burgera z sałatą i pomidorem?

Give me good old-fashioned ground beef, American cheese, and iceberg lettuce any day.
Możesz serwować mi dobrą, tradycyjną wołowinę, amerykański ser i sałatę lodową każdego dnia.

And also at this moment, there's lettuce on your nose...
A w tym momencie masz sałatę na nosie...

Didn't realize there was meat sauce on the lettuce.
Nie wiedziałem, że na sałacie był mięsny sos.

All the bacon, lettuce and tomato we'il have on toast.
A bekon, sałatę i pomidora weźmiemy na grzankach.

I slipped on some lettuce and I went right into the bouillabaise.
Poślizgnąłem się na sałacie i wpadłem w bakłażana

He's going to look like aged old lettuce.
Będzie wyglądał jak zgniła sałata.

You gonna lean on that lettuce or help me get it inside?
Będziesz się gapił na tą sałatę czy pomożesz mi ją wnieść?

Or that Bowman used to smoke the hippie lettuce?
Czy w to, że Bowman palił sałatę hipisów?

You got your sliced tomatoes, shredded lettuce, secret sauce.
Tu masz pomidory w plasterkach, siekaną sałatę, tajemny sos.

Piece of lettuce I picked off a burger.
Kawałek sałaty, który Wybrałam z hamburgera.

I thought you'd turned into a lettuce.
Myślałem, że zmieniłeś się w sałatę.

Just iceberg lettuce, half a cup of garbanzos and a lemon wedge.
Tylko sałata lodowa, pół kubka garbanzos i sok z cytryny.

And a loaf of bread and a head of lettuce!
I bochenek chleba z główką sałaty!

Your clear soup, the new lettuce... chicken, just the breast.
Twoja czysta zupa, młoda sałata.... kurczak, tylko pierś.

Put it in a bed of lettuce.
Włóżcie to w sałatę.

And her final meal was lettuce, yogurt, chicken and pita.
A jej ostatnim posiłkiem była sałata, jogurt, kurczak i pieczywo.

They roll them in lettuce and dip them in sauce.
Zawijają w sałatę i moczą w sosie.

After cucumbers, tomatoes, lettuce and bean sprouts, what will be the next victim of this health hysteria?
Co po ogórkach, pomidorach, sałacie i kiełkach fasoli będzie następną ofiarą tej zdrowotnej histerii?

Turkey and roast beef with Swiss and lettuce on whole wheat.
Indyka i pieczeń wołową z serem i sałatą na całej kromce.

I wanted one leaf of lettuce... and I never even mentioned cheese.
I z jednym liściem sałaty... i nie wspomniałem nawet o serze.

What about a mud, lettuce and tomato sandwich?
Co powiesz na błotko, sałatę i pomidory?

Be quiet and eat your menu lettuce.
Bądź cicho i zjedz twoją sałatę z menu.

That one should have lettuce, tomato, extra mayo.
Na tym powinna być sałata, pomidory, majonez. On. . .

Lettuce is for summer, not winter.
Sałata jest na lato, nie na zimę.

The woman thinks that iceberg lettuce is haute cuisine.
Ta kobieta myśli, że sałata lodowa należy do kuchni wykwintnej.

I'm having pastrami on white bread... with mayonnaise, tomatoes and lettuce.
A ja poproszę pastrami na białym chlebie z majonezem, pomidorami i sałatą.

Bacon, lettuce and tomato with mayonnaise on toast.
Bekon, sałata, pomidory i majonez dla smaku.

You're spending$5 for lettuce and seeds.
dolców za nasiona i sałatę.

Lettuce, cucumber, ham, light bulbs and garbage bags, right?
Sałata, ogórki, szynka, świetlówki i torby na śmieci, dobrze?

Can you pass the lettuce, Pop?
Tato, możesz mi podać sałatę?

And Max, you get bacon, lettuce and tomato on a lightly-toasted bagel.
A Max, ty masz smażony boczek z pomidorami i tosty.

Or perhaps bacteria, lettuce and tomato.
Albo bakterie z sałatą i pomidorem.

And then a Number 1 with mustard, ketchup... pickles and lettuce only.
I jeszcze numer 1, ale tylko z musztardą, ketchupem, piklami i kawą.

Um, lettuce and a secret ingredient.
Sałata, sekretny składnik.

Crunchy shell, ground beef, lettuce, mild sauce, and of course, shredded cheddar cheese!
Chrupiące muszelki, zmielona wołowinka, sałata, łagodny sosik i oczywiście potarty cheddar!

I plug the hole with lettuce, tomatoes, onions, spices, our secret sauce...
Później zatykam dziurę... sałatą, pomidorem, przyprawami... naszym sekretnym sosem i ogórkiem.

Uh... two bacon, lettuce,and tomato sandwiches and a cup of coffee.
Uh... dwa bekony, sałatę, kanapki z pomidorami i filiżankę kawy.

In this restaurant, a hamburger deluxe come with french fries, lettuce, tomato, mayo, and
W tej restauracji do hamburgera deluxe dajemy frytki, sałatę, pomidora, majonez... i

Or he ate lettuce from honduras-
Albo zjadł sałatę z Hondurasu...

Extra spicy, lettuce, light on mayo.
Extrapikantna, z dodatkową sałatą, mało majonezu.