Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zielony, dolce;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(US) "
zielony"
(banknot)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zielony

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BANKNOT [AM.]

Wordnet angielsko-polski

(a piece of paper money (especially one issued by a central bank)
"he peeled off five one-thousand-zloty notes")
banknot, bilet bankowy, asygnata
synonim: bill
synonim: note
synonim: government note
synonim: bank bill
synonim: banker's bill
synonim: bank note
synonim: banknote
synonim: Federal Reserve note

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) a dollar (US) - dolar

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

dolec, zielony, baks (banknot jednodolarowy)