Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) okazałość, wystawność, blask, pompa; szlachetność, wzniosłość, dostojeństwo, majestatyczność, wielkość, świetność, wspaniałość;
delusions of grandeur - megalomania, złudzenie wielkości/ potęgi;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U (greatness) wielkość
wzniosłość
dostojeństwo

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wielkość, świetność, wspaniałość

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wzniosłość

dostojeństwo

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n form. majestatyczność, świetność

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WSPANIAŁOŚĆ

MAJESTATYCZNOŚĆ

KRÓLEWSKOŚĆ

OKAZAŁOŚĆ

POMPA

BLASK

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

wielkość
dostojeństwo

Wordnet angielsko-polski


1. (the quality of being magnificent or splendid or grand
"for magnificence and personal service there is the Queen's hotel"
"his `Hamlet' lacks the brilliance that one expects"
"it is the university that gives the scene its stately splendor"
"an imaginative mix of old-fashioned grandeur and colorful art"
"advertisers capitalize on the grandness and elegance it brings to their products")
wspaniałość, splendor, świetność, blask, bajeczność
synonim: magnificence
synonim: brilliance
synonim: splendor
synonim: splendour
synonim: grandness

2. (the quality of elevation of mind and exaltation of character or ideals or conduct)
szlacheckość: : synonim: nobility
synonim: nobleness
synonim: magnanimousness

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

wielkość

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dostojność

szlachetność

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

wielkość; potęga
~, imperial - wielkość imperialna

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

All that savage grandeur, the steely glinting hooves, the eruptions driven from the creature's mighty innards,
Cały ten majestat dzikości stalowo lśniące kopyta, eksplozje, co swój początek brały z jego potężnych trzewi

TED

However, this must be done transparently with the public and not by secretive, unelected bureaucrats with international ambitions of grandeur.
Działania te muszą jednak być przejrzyste dla opinii publicznej, tak aby nie realizowali ich niewidoczni, niewybierani urzędnicy o wielkich międzynarodowych ambicjach.

statmt.org

It is surrounded by a faux grandeur of fountains and gardens which are part of the Palau Nacional, built for the 1929 International Exhibition.

www.guardian.co.uk

The only hint of grandeur comes from the seal just below the two microphones, the crest of the President of the United States.

www.guardian.co.uk

) Its stage door is next to the Mercat de La Boqueria, the city's ancient food market, where you can eat tapas and drink solo (espresso) before entering the grandeur of the Liceu.

www.guardian.co.uk

You won't see much of this remaining today - the Farnese Bull is now in the Naples Archaeological Museum - but there are still fragments of mosaic depicting dolphins and sea monsters dotting the floor and resting against the walls - but you will get a better sense of the grandeur and sheer scale of imperial Roman building than you will, say, among the more-modest ruins of the emperor's palaces on the Palatine.

www.guardian.co.uk

He has a grandeur that no one can resist. Can't sleep?
Jest taki wspaniały, że... nikt mu się nie oprze.

That's the problem with you anglo-saxons, you lack a talent for grandeur.
Problem z wami Anglosasami jest taki, że brak wam talentu do wielkości.

I'm a little tired of your delusions of grandeur.
Jestem trochę zmęczona twoim złudzeniem wielkości.

You notice that one of your personalities is seduced by the iIlusions of grandeur.
Powinieneś zauważyć, że jedna z twoich osobowości jest kuszona przez złudzenie wspaniałości.

as we gaze at the grandeur of this magnificent sight.
gdy wpatrywaliśmy się we wspaniałość, tego niepowtarzalnego widoku.

Such grandeur deserves a drink.
Taka wspaniałość zasługuje na drinka.

The grandeur that was Six Flags.
Wielkość to byli Sześć Flag.

However, this must be done transparently with the public and not by secretive, unelected bureaucrats with international ambitions of grandeur.
Działania te muszą jednak być przejrzyste dla opinii publicznej, tak aby nie realizowali ich niewidoczni, niewybierani urzędnicy o wielkich międzynarodowych ambicjach.

She has delusions of grandeur... ...but who knows if she'll need all that.
Ale ona ma wymagania. Ale kto wie. Jeżeli potrzebuje tego wszystkiego?

This is so refreshing... all this grandeur, this unexpected... gift from God.
Cały ten przepych natury. Niespodziewany dar od Boga.

This limitless grandeur and illustrious rank...
To nieskończona wielkość i przesławne rządy...