Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) wiązka, pęk; klopsik, pulpet; pedał, pedzio;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(of wood) wiązka chrustu na podpałkę.
2.
(of meat) pulpet

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

rodzaj pieczeni, wiązka chrustu
(obr.) (US) pederasta, pedał, gej

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pulpet

gej

pedzio

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n wiązka, pęk (chrustu)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PĘK (CHRUSTU)

WIĄZAĆ W WIĄZKI

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

pedzio (homoseksualista)

Wordnet angielsko-polski

(offensive term for a homosexual man)
pedał, ciota, pedzio
synonim: fagot
synonim: fag
synonim: fairy
synonim: nance
synonim: pansy
synonim: queen
synonim: queer
synonim: poof
synonim: poove
synonim: pouf

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

wiązka chrustu
hist. spalenie na stosie

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

pedał, parówa, homo, ciota

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ciota

cwel

fagot

pedał

pęk

wiązka

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

wiązka chrustu

Słownik techniczny angielsko-polski

1. wiązka chrustu, faszyna f
2. pakiet prętów (do zgrzewania)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Limey faggot needs a lesson in manners.
Pedalski Brytol wymaga lekcji dobrych manier.

OpenSubtitles

I' not a faggot and I'm not a clown.
Nie jestem pedałem i nie jestem clownem.

OpenSubtitles

For instance, when people hear the name Walt Disney... they think, " family friendly "... even though Disney gives benefits to faggots.
Dla przykładu, kiedy ludzie słyszą nazwisko Walt Disney... myslą, " rodzina, przyjazny "... mimo to Disney daje przywileje ciotom.

OpenSubtitles

You're the faggot, Suel.
Sam jesteś pedałem, Suel.

OpenSubtitles

You don't even have to be a man to act like a faggot.
Nie trzeba być nawet mężczyzną, żeby zachowywać się jak pedał.

And because he waves his hands around like a faggot.
I dlatego, że wymachuje rękami jak pedał.

Turn off the light, faggot, can't you see I want to sleep?
Zgaś światło pedale, Nie widzisz, że chcę spać?

I want to see what this big faggot's got.
Chcę zobaczyć na co stać tego pieprzonego pedała.

I'd rather you were dead than be a fuckin' faggot!
Wolę żebyś był martwy niż był pedałem

What are you hanging around her door for, faggot?
Co tak wisisz na jej drzwiach, pedziu?

You can't leave me tied up out here alone, you faggot!
Nie zostawiaj mnie tu związanego, pedale!

He sure has a good dose of self-esteem for a damn faggot.
On ma pewnie wygórowaną dawkę samooceny dla przeklętego pedała.

Shut up, faggot. No one is talking to you.
Zamknij się, cioto, nie do ciebie mówię.

And I pay alimony to my ex-husband, who is a faggot.
Płacę alimenty mojemu ex-mężowi, który jest pedałem.

I don't like to hear the word faggot.
Nie chcę słyszeć słowa pedał.

Alright, you little faggot, you want to see it so bad?
W porządku ty mała cioto, tak strasznie chcesz to zobaczyć.

Let me hear you call him a faggot.
Niech usłyszę, jak nazywasz go ciotą.

Now, both of y'all are some punks, but which one is the faggot?
Obydwaj jesteście gnojkami, ale który z was to pedał?

You ain't going anywhere with this little lady, faggot!
Nigdzie nie pojedziesz z tą młodą damą, pedale!

Because she fell in love with a faggot.
Bo zakochała się w pedale.

I don't want to speak to that faggot!
Nie chcę rozmawiać z tym pedałem!

Why do you hang out with that faggot?
Dlaczego się zadajesz z tym pedałem?

This is the mace they use on bears, faggot!
To gaz, którego używają na niedźwiedzie pedale!

I recommend you stop being such a faggot.
Polecam ci, żebyś przestał być takim frajerem.

And he said, No, but I thought, Are you a faggot?
I powiedział, Nie, ale pomyślałem, Ciota jesteś?

Why make him look like a faggot?
Kto chce go zrobić z niego pedała?

Are you a faggot? See, you asked me if I was heterosexual.
Widzisz pytasz mnie, czy jestem hetero, ja zadałem ci to samo pytanie.

And when Minty came clean, Fuzzy called him a faggot.
A gdy Minty mu się przyznał, Fuzzy nazwał go ciotą.