Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) ogrom, ogromne rozmiary, wielkość;

Wordnet angielsko-polski

(unusual largeness in size or extent or number)
ogromność
synonim: grandness
synonim: greatness
synonim: immenseness
synonim: immensity
synonim: sizeableness
synonim: vastness
synonim: wideness