Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) jazda/podróż samochodem, przejażdżka; wjazd, dojazd, ulica, droga dojazdowa, podjazd; spęd, nagonka, obława, polowanie; sport drajw; tendencja, dążność, dążenie; zapał, energia, werwa, determinacja; akcja, kampania, ofensywa; turniej; technika napęd; technika wyrobisko, przodek chodnikowy; psychologia popęd, naturalna potrzeba; akcja, działanie; zbiórka; presja; pilność; grupa ściętych pni płynących w dół rzeki; silne uderzenie; technika stacja dysków;
whist drive - (Noun) turniej wista; sport turniej gry w wista; spotkanie towarzyskie przy wiście;
publicity drive - akcja promocyjna;
go for a drive - wybrać się na przejażdżkę;
tape drive - informatyka napęd taśmy;
bridge drive - turniej brydżowy;
left-hand drive car - samochód z kierownicą po lewej stronie;
charity drive - akcja charytatywna;
economy drive - akcja oszczędzania; kampania/polityka oszczędnościowa;
direct drive - napęd bezpośredni;
direct drive - napęd bezpośredni;

(Verb) prowadzić, jeździć, być kierowcą, powozić, kierować samochodem, jechać/podróżować samochodem; wieźć; popychać, zmuszać kogoś do zrobienia czegoś; być siłą napędową; popędzać, poganiać, zaganiać; wiercić, drążyć, unosić; zapędzić w matnię, zwabić; przepędzić/przepędzać; zjechać/zjeżdżać; przetrząsać, przeczesywać; posłać/posyłać; zapracować/zapracowywać się; odstraszyć/odstraszać, odeprzeć/odpierać; sport wybić/wybijać, odbić/odbijać, zacinać; zmusić/zmuszać; doprowadzić/doprowadzać; powodować; nagnać/naganiać, spławić/spławiać; pędzić, przebić/przebijać; wykopać; wbić/wbijać; nieść, napędzać, zawieźć/wozić, przejeżdżać/przejechać, ruszać z miejsca, odjechać/odjeżdżać;
drive at 60 mph - jechać z prędkością 60 mil na godzinę;
drive a good trade - biznes prowadzić ożywiony handel;
drive the center - trafić w samo sedno;
drive sb round the bend - doprowadzić kogoś do szału;
drive through - przejechać nie zatrzymując się; przejechać na drugą stronę;
driving - (Noun) prowadzenie, jeżdżenie, jazda, kierowanie;
drive back - zawracać, jechać/przyjechać z powrotem, odwieźć; odeprzeć; rozwiać/rozwiewać;
this car drives well - ten samochód dobrze się prowadzi;
drive in - wjechać; zapędzić, zagonić; wbić/wbijać;
drive sb to despair - doprowadzać kogoś do rozpaczy;
drive off - odjechać, przepędzić, odeprzeć; rozpocząć/rozpoczynać grę;
i drove over the bridge - pojechałem przez most;
drive forward - zmniejszyć/zmniejszać, obniżyć/obniżać; zaatakować;
drive round - jeździć w kółko; podjechać, podjeżdżać;
he drove himself to hospital - pojechał sam do szpitala;
drive out - wyjechać/wyjeżdżać, wyprowadzić, wypędzić/wypędzać; wyprzeć/wypierać;
drive sth home - uświadomić coś, uzmysłowić coś; wyjaśnić coś dogłębnie;
drive sb to drink - wpędzić kogoś w alkoholizm;
drive sb home - odwieźć kogoś do domu;
drive at sth - zmierzać do czegoś;
drive over - zawieźć/zawozić;
drive to the wall - przyciskać do muru, doprowadzać do skrajności;
drive sb to the airport - zawieźć kogoś na lotnisko;
he drives for ferrari - on jeździ w stajni Ferrari, on jeździ dla teamu Ferrari;
drive a trade - biznes prowadzić handel;
the minister drives himself - minister sam prowadzi samochód;
drive sb to the airport - zawieźć kogoś na lotnisko;
he drives for ferrari - on jeździ w stajni Ferrari, on jeździ dla teamu Ferrari;
drive a trade - biznes prowadzić handel;
the minister drives himself - minister sam prowadzi samochód;

Słownik angielsko-polski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(ride in vehicle) przejażdżka
togo for a ~ przejechać się.
2.
(private road) podjazd.
3.
(hit, stroke, at tennis etc.) drajw.
4.
(energy) przedsiębiorczość.
5.
(organized effort) działania, kampania.
6.
(tournament) turniej.
7.
(driving gear) napęd
left-hand ~ układ kierowniczy lewostronny
four wheel ~ samochód z napędem na cztery koła.vt (pt drove [dr7uv], pp driven [`drivn] )
1.
(force to move) pędzić, popędzać
to~ away wypędzać
to~ cattle to market poganiać bydło na rynek
(fig): to~ sb into a corner zapędzać kogoś w kozi róg.
2.
(operate) kierować
prowadzić
to~ a car prowadzić samochód
the machinery is ~n by steam maszyna jest napędzana parą.
3.
(convey) zawozić (kogoś do domu) .
4.
(impel, of objects): he drove a nail into the plank wbił gwóźdź w deskę
(tennis): he drove the ball into our court wbił piłkę na nasz kort
~n snow nawiany śnieg
(nail etc.): to~ home wciskać na miejsce
to~ sth home to sb wbijać komuś coś do głowy
this drove the matter out of my head to wybiło tę sprawę z mojej głowy.
5.
(impel, fig): to ~ sb mad doprowadzać kogoś do szału
hunger drove him to steal głód zmusił go do kradzieży.
6.
(force to work hard) zmuszać (zaganiać) do pracy: he has been driving his staff too much za bardzo zmusza swój personel do pracy.
7.
(engineering) przebijać: to~ a tunnel through a hill przebić tunnel przez wzgórze.
8.
(effect, conclude): to~ a bargain dobijać targu.vi
1.
(operate vehicle) prowadzić.
2.
(be impelled): rain drove against the panes deszcz zacinał o szyby
driving rain zacinający deszcz.
3.
(be active): what is he driving at? do czego on zmierza?
4.
(of vehicle): the car ~s easily ten samochód łatwo się prowadzi.
5.
to ~ in/out wjeżdżać/wyjeżdżać

Słownik angielsko-polski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

prowadzić (samochód), kierować, jechać, podwozić, podrzucać, napędzać, wbijać, kopać, odbijać, zapędzać, przepędzać, doprowadzać do
jazda (samochodem), przejażdżka, podróż, dojazd (do garażu, domu itp.), droga dojazdowa, napęd, energia, przedsiębiorczość, entuzjazm, kampania, akcja, napór, nacisk
~ home doprowadzać do
what (sb) is driving at do czego (ktoś) zmierza
~ sb crazy doprowadzać kogoś do szału
~ sb into a corner doprowadzić kogoś do sytuacji bez wyjścia
~ a hard bargain nie dać się łatwo
~ away odpędzać, przepędzać
~ off odpierać
~ out wypędzać
four wheel ~ (4WD) napęd na cztery koła
front wheel ~ napęd na przednie koła
left hand ~ kierownica z lewej strony
rear wheel ~ napęd na tylne koła
right hand ~ kierownica z prawej strony

Nowoczesny słownik angielsko-polski

aby zdobyć punkt (np. w koszykówce)

pędny

biec

Słownik morski angielsko-polskiIwona Kienzler

n napęd v
1. napędzać
2. wbijać, zapuszczać
3. dryfować

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polskiAnna Słomczewska

popęd m, rzutkość f

Słownik medyczny angielsko-polskiIwona Kienzler

popęd m, napęd m


1. poganiać vi
2. wbijać vt

Wielki słownik medyczny angielsko-polski2011 r., Anna Słomczewska

popęd, napęd, gnać, poganiać, kierować, wbijać gwóźdź itp

Wojskowy słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt vi jechać
popędzać
wieźć
kierować
zmierzać (at sth do czegoś)
to ~ sb mad doprowadzać kogoś do szału
s jazda, przejażdżka
dojazd
przekładnia
fluid ~ sprzęgło hydrauliczne

Uniwersalny słownik angielsko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vt vi jechać
popędzać, zagnać
napędzać
zawozić
kierować
wbijać
doprowadzać
zmierzać (at sth - do czegoś)
to drive sb mad - doprowadzać kogoś do szału
fig. to drive sth home to sb - przekonać, uzmysłowić coś komuś
n jazda (przejażdżka) samochodem
napęd
energia
wjazd, dojazd
am. akcja, kampania
komp. disk drive - napęd dyskowy

ECTACO słownik angielsko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZEJAŻDŻKA

KURS

NAPĘD

ENERGIA

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

TRANSMISJA

TURNIEJ

ALEJA

DOJAZD

PODJAZD

POPĘDZANIE

ZAJAZD

POGOŃ

IGLICA

PRZEKŁADNIA

PĘDZIĆ

PODPĘDZIĆ

POPĘDZAĆ

POGANIAĆ

NAGNAĆ

PRZYGNAĆ

WPĘDZAĆ

MIEŚĆ (O WIETRZE)

ZAPĘDZAĆ

KIEROWAĆ

PROWADZIĆ

JECHAĆ

JEŹDZIĆ

WIEŹĆ

WOZIĆ

ODWIEŹĆ

DOWIEŹĆ

DOPĘDZAĆ

FORSOWAĆ

PRZEPĘDZAĆ

OBWIEŹĆ

PODJECHAĆ

WJECHAĆ

ZAWIEŹĆ

PRZEJECHAĆ

ODRZUCAĆ

PRZEĆ

PRZYPIERAĆ

BIĆ

PCHAĆ

WBIĆ

PRZEBIĆ

WYPROWADZAĆ

HAROWAĆ

ZMIERZAĆ

SIEC

SIEKAĆ

ZBIESIĆ

ZASZACHOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polskiaut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V prowadzić (samochód)
V zawozić (samochodem)
V napędzać (np. generatory)
V wbijać (słup)
V przepędzać (zwierzęta)
V doprowadzać (do szału, do długów)
N jazda (w samochodzie)
N podjazd (do pałacu)
V powodować (kierować)
N napęd (do dyskietek)
N entuzjazm (zapał)
N akcja (kampania)
N doprowadzać kogoś do szału
N do czego ktoś zmierza
V Phras napomykać

Wordnet angielsko-polski


1. (a road leading up to a private house
"they parked in the driveway")
podjazd
synonim: driveway
synonim: private road

2. (a physiological state corresponding to a strong need or desire)
potrzeba fizjologiczna: :

3. (a series of actions advancing a principle or tending toward a particular end
"he supported populist campaigns"
"they worked in the cause of world peace"
"the team was ready for a drive toward the pennant"
"the movement to end slavery"
"contributed to the war effort")
krucjata: : synonim: campaign
synonim: cause
synonim: crusade
synonim: movement
synonim: effort

4. (a physiological state corresponding to a strong need or desire)
popęd, zew krwi, głos natury: :

5. ( (computer science) a device that writes data onto or reads data from a storage medium)
napęd: :

6. (the act of driving a herd of animals overland)
napędzanie, naganianie: :

7. (a journey in a vehicle (usually an automobile)
"he took the family for a drive in his new car")
jazda: : synonim: ride

Słownik internautów

dążenie
energia, motywacja
jazda, przejażdżka
prowadzić (pojazd)

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski2005, Krzysztof Czekierda


1. dążenie

2. pociąg
popęd

3. jazda

Otwarty słownik angielsko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

determinacja

jazda

przejazd

wjazd

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

jazda; pęd; parcie; (skłonność) pociąg; tech. napęd; wojsk . zagon
~, all wheel - napęd na wszystkie koła
~, armoured - zagon pancerny
~, automatic - napęd automatyczny
~, axle - napęd osiowy
~, battery - napęd akumulatorowy
~, belt - napęd pasowy
~, caterpillar - napęd gąsienicowy
~, chain - napęd łańcuchowy
~, diesel - napęd spalinowy
~, disel engine - napęd dieslowski
~, electric - napęd elektryczny
~, fluid - napęd hydrauliczny
~ for power - przen. pęd do władzy
~, forward - posuwanie się do przodu, pęd do przodu
~, four wheel - napęd na cztery koła
~, front - napęd przedni
~, front wheel - napęd na przednie koła
~, gear - napęd kołowy
~, gear(ed) - napęd za pomocą przekładni zębatej
~, half-track - napęd półgąsienicowy
~, hand - napęd ręczny
~, hydraulic - napęd hydrauliczny
~, independent - napęd niezależny
~, individual - napęd indywidualny
~, motor - napęd silnikowy
~, multi axle - napęd wieloosiowy
~, oar - napęd wiosłowy
~, paddle - napęd za pomocą łopatek koła wodnego
~, power - napęd mechaniczny, napęd silnikowy
~, rear - napęd na tylne koła, napęd tylny
~, relay - jazda rozstawna
~, rope - napęd linowy
~, sail - napęd żaglowy
~, sexual - biol. popęd seksualny, popęd płciowy
~, steam - napęd parowy
~, steering - układ kierowania
~, tank running - układ bieżny czołgu
~, test - jazda próbna
~ to the east - polit. parcie na wschód
~, track - napęd gąsienicowy
~, track running - układ bieżny gąsienicowy
~, unit - napęd indywidualny
~, vehicle - napęd pojazdu
~, wheel - napęd kołowy

Słownik techniczny angielsko-polski

1. napędzać
2. wciskać, wbijać, wkręcać
3. prowadzić

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A tough efficiency drive could cut those staff who are not often needed but that would leave customers frequently stranded for hours," said one source.

www.guardian.co.uk

Minister says BBC 'has to live on the same planet' as official austerity drive and won't rule out licence fee reduction.

www.guardian.co.uk

And that contrast is what started to drive me to look more closely at nuclear and realise that I had been misled on many of the specifics.

www.guardian.co.uk

"The combination of measures of quality and time will drive the continuing improvement towards the world-class standard of emergency medicine which the public expect and deserve.

www.guardian.co.uk

But if i drive, we need to play another music.
Ale jeśli ja mam prowadzić, to musimy zmienić muzykę.

Let's go for a drive and see if he comes with us.
Let wybierać się na przejażdżkę i widzieć, czy on przychodzi z nami.

I don't care if we have to drive all night.
Mam to gdzieś, jeżeli będziesz musiał jechać całą noc.

Said they had to drive to State for some big party.
Powiedziały, że jadą do State na jakąś dużą imprezę.

Now we have to drive all night to go get her.
Teraz musimy jechać całą noc, aby ją przywieść.

Then why did you make the long drive out here?
To po co tu jechałeś taki kawał drogi?

Just get into the car and I'll drive you home.
Wsiądź do samochodu, to odwiozę cię do domu.

He wants me to drive into the city and meet him today.
Chce, żebym pojechał do miasta i spotkał się z nim dzisiaj.

I just wanted to drive by and see where they live.
Chciałąm tylko przejechać obok i zobaczyć jak oni mieszkają.

Why don't you just drive over these people or something?
Dlaczego po prostu nie przejedziesz tych ludzi?

Going into turn four, drive right by him on the outside.
Dojeżdżasz do czwartego zakrętu. Objedź go z prawej po zewnętrznej.

I like getting in my car to drive 30 feet.
Ja lubię wsiadać do auta by przejechać 50 metrów.

If you want me to drive, we have to leave now.
Jeśli chcesz, żebym cię podrzuciła, musimy już ruszać.

They told me to get in a car and drive.
Mówili mi żebym wsiadał i jechał.

I have to learn how to drive if I'm going to work.
Muszę się nauczyć jeźdźić, jeżeli idę do pracy.

I didn't drive all the way up here for nothing.
Nie przejechałem całej drogi tutaj po nic.

Just drive right past me like I'm not even here.
Przejedź koło mnie, jakby mnie tu nie było.

Are you going to drive us to our new house?
Wieziesz nas do naszego nowego domu?

All right, then let her drive and you go out.
Więc pozwól jej prowadzić i ty wyjdź.

People do not just need to drive such a car, they have to be able to pay for it too.
Ludzie nie tylko powinni jeździć takim samochodem, ale powinno być ich na niego stać.

But I will be very sorry to drive away from you.
Ale będzie mi bardzo przykro odjeżdżać od ciebie.

You want my father to drive this company on his own?
Chcecie, by mój ojciec prowadził tę firmę samodzielnie?

Is there a reason why you always have to drive?
Dlaczego zawsze ty musisz prowadzić?

I told you, you're not learning to drive in my car.
Mówiłam ci, nie będziesz się uczyć moim samochodem.

I had to drive myself to the hospital last night.
Musiałam wczoraj sama jechać do szpitala.

I thought that's why you wanted to drive me home.
Myślałam, że dlatego chciałeś mnie odwieźć do domu.

I thought you could drive me, if you're going my way.
Myślałam, że jedzie pan po drodze i mnie podrzuci.

You shouldn't talk and drive at the same time, either.
Nie powinnaś także prowadzić i rozmawiać w tym samym czasie.

I sent them to my hard drive at home instead.
Przesłałem je na mój komputer w domu.

You two are enough to drive a man to it.
Wy dwaj możecie obudzić w człowieku chęć do picia.

You want me to drive it down in the morning?
You want me to do jazdy w dzień?

I still don't understand why Nick couldn't drive you home.
Ale nadal nie rozumiem, dlaczego Nick nie odwiózł cię do domu?

One can never know what would drive a man to take his own life.
Choć nigdy nie można wiedzieć co może doprowadzić człowieka by odebrał sobie życie.

Is there anyone we can call, maybe come drive you home?
Jest ktoś po kogo mogłabym zadzownić, żeby odwiózł cię do domu?

Are you sure you're old enough to drive that thing?
Myślisz, że jesteś dość dorosły, by to prowadzić?

Our parents had to drive three hours to pick us up.
Nasi rodzice musieli jechać 3 godziny żeby nas odebrać.

It's like a half an hour drive north of here.
To jest jakieś pół godziny jazdy na północ stąd.

It was really kind of you to let me drive.
To naprawdę uprzejme z twojej strony, że pozwoliłaś mi prowadzić.

You can drive me, make sure I take it easy.
Ty możesz mnie zawieźć. Dopilnujesz, żebym się nie przemęczała.

Drive you guys away so it can have its way with me?
Żeby wywabić was z domu, żeby to mogło się ze mną policzyć?

I want the Commission to do everything possible to drive this issue forward.
Chciałabym, żeby Komisja robiła wszystko, co możliwe, aby uczynić postęp w tej kwestii.

But neither of them looks like the type who'd drive himself.
Ale żaden z nich nie wygląda jak ktoś, kto sam prowadzi.

Can I ask you out for dinner and a drive after that?
Czy mogę cię zaprosić na kolacje a później na przejażdżkę?

This is exactly what he said would happen if I didn't drive for him.
Dzieje się dokładnie to, co mówił, że się stanie.

I could drive them and give you the afternoon free.
Ja mogę ich zawieźć i będziesz miał wolne popołudnie.

I said I'd do it that way you could drive!
Musiałam powiedzieć Johnowi i tamtym chłopakom, gdzie mają się z nami spotkać.

I don't understand what could drive a person to that kind of behaviour.
Nie rozumiem, co może skłonić człowieka do takiego zachowania.

No. You don't know how to drive your own car.
No. nie wiesz, jak prowadzić twój własny samochód.

She didn't see me, but I saw her drive off.
Ona mnie nie widziała, ale widziałem jak odjeżdża.

Made me drive out to Virginia just to meet him.
Pojechałam na spotkanie aż do Wirginii.