Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) nadający się do gotowania, kuchenny, jadalny;
cooking wine - wino kuchenne;

(Noun) gotowanie, kuchnia; fałszowanie;
home cooking - (Noun) kuchnia domowa;
italian cooking - kuchnia włoska;
chinese cooking - kuchnia chińska;
do the cooking - gotować, zajmować się gotowaniem;
plain cooking - (Noun) kulinaria proste potrawy;
plain cooking - (Noun) kulinaria proste potrawy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U gotowanie
(cuisine) kuchnia.adj do gotowania, kuchenny, jadalny
~ oil olej jadalny

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

gotowanie, przygotowanie posiłków, gotowa potrawa

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

'kUkIÎn Sztuka kulinarna; sztuka gotowania; kuchnia The cooking of the Southwest began to eclipse Cajun fare (Kuchnia z południowego zachodu zaczęła przyćmiewać kuchnię z Luizjany) - Time (1985) I like Chinese, Italian, and Mexican cooking (Lubię kuchnię chińską, włoską i meksykańską) - Student University of Tennessee (2000)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KUCHENNY

JADALNY

KUCHNIA

FAŁSZOWANIE RACHUNKÓW

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

gotowanie
kuchnia

Wordnet angielsko-polski

(the act of preparing something (as food) by the application of heat
"cooking can be a great art"
"people are needed who have experience in cookery"
"he left the preparation of meals to his wife")
gotowanie, kucharzenie, pitraszenie, pichcenie, warzenie
synonim: cookery
synonim: preparation

Słownik internautów

gotowanie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kulinarny

warzenie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

gotowanie

Słownik techniczny angielsko-polski

1. gotowanie n, warzenie n
2. prażenie n

Słownik częstych błędów

Rzeczownik cooking oznacza gotowanie albo sposób gotowania, np. I like cooking (Lubię gotować). Kiedy jednak chcemy powiedzieć o sztuce gotowania, gotowaniu jako dziedzinie wiedzy, mówimy o cookery, np. I tried to learn from a cookery book, but finally I decided to study at a cookery course (Próbowałem uczyć się z książki kucharskiej, ale w końcu postanowiłem się zapisać na kurs gotowania). Warto również zapomiętać, że w języku amerykańskim książka kucharska to cookbook. W potocznej angielszczyźnie zamiast cookery mówi się często cooking, ale może to być uznane za błąd. F także kitchen/cooking/cuisine

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I have a solution that requires neither machine, nor wood, nor cooking gas.
Mam rozwiązanie, które nie wymaga, ani maszyny, ani drewna, ani butli z gazem.

TED

Most people have cooking fires in the world, whether it's camel dung or wood.
Większość ludzi na świecie ma dostęp do ognia, czy to z wielbłądziego łajna, czy z drewna.

TED

But now we have a way that's using an agricultural waste material to create a cooking fuel.
Teraz mamy rozwiązanie, z użyciem którego możemy przetworzyć odpady rolnicze na opał.

TED

Home cooking remained the norm, but its quality was down the tubes.
Domowe jedzenie pozostało normą, ale jego jakość spadła na łeb, na szyję.

TED

And so we thought perhaps there might be a better way to come up with an alternative cooking fuel.
Pomyśleliśmy jednak, że znajdziemy może lepszy pomysł na alternatywny rodzaj opału.

TED

She says she has few fond memories of her previous life, aside from her mother's cooking and the fresh air of her rural upbringing.

www.guardian.co.uk

"So much passion and pride goes into the cooking in the smallest cafe, whereas in Britain you would get something frozen," he said, naming grilled ostrich with reduced balsamic vinegar as a new discovery.

www.guardian.co.uk

Now all the cash is spent, it's still the grand romantic gesture, in another kind of way: dangling a line off the wall at high tide and waiting for a crab, taking him home in my bucket, cooking him on the Campingaz stove, cracking him open and eating him - one of the sea's great bounteous luxuries for nowt.

www.guardian.co.uk

Nevertheless, he hopes the centre can become self-financing - it costs Â?130,000-a-year to run - by paying it to give children cooking lessons, selling drinks and snacks, and attracting corporate sponsorship.

www.guardian.co.uk

I got into the best cooking school in the world.
Dostałam się do najlepszej szkoły kucharskiej na świecie.

When you were with your wife, who did the cooking?
Kiedy był pan z żoną, to kto gotował?

We spent much of our time with my mother cooking.
Spędzałyśmy z matką dużo czasu gotując dla armii.

I get myself a new and go start cooking again.
Kiedy stąd wyjdę, zdobędę nowego kampera i zacznę gotować.

I can't have people coming here and cooking for me.
Nie chcę, żeby ktoś tu przychodził i dla mnie gotował.

Haven't had home cooking in a while, especially not this good.
Dawno nie jadłem domowego jedzenia, zwłaszcza tak dobrego, jak to.

Who knows what effect her cooking may have on it?
Kto wie jaki efekt może mieć na jej gotowanie?

The watch has been cooking this up the whole time.
Zegarek gotował tę pieczeń cały ten czas.

Cooking school is not something that just happened to you.
Szkoła gotowania to nie jest coś, co przytrafiło się tylko tobie.

Has to do with the cooking I grew up on.
Ma do czynienia z gotowania Wychowałem się na.

But it is my first time see this way of cooking.
Ale to moja pierwsza próba zobacz na mój sposób gotowania.

Before that, I was out here cooking in the sun all day.
Przedtem cały dzień gotowałem się w słońcu.

You want to know how your kid is cooking, I get it.
Nie. Oczywiste, że chcecie wiedzieć, jak wasze dziecko jest przyrządzane. Łapię.

I've had no news since the war ended. which of you does the cooking?
Od zakończenia wojny nie dał znaku życia. Które z was gotuje?

We're just busy cooking away here, getting ready for the party.
Jesteśmy po prostu zajęci gotowaniem tutaj i przygotowujemy się na kolację.

I can't believe you're cooking dinner for some guy you just met yesterday!
Nie wierzę, że gotujesz obiad dla jakiegoś faceta którego spotkałeś wczoraj!

Every single victim lost some body part used in cooking.
Każda ofiara straciła część ciała, z której przyrządza się potrawy.

After cooking and sex, I think shopping's the reason to get up every day.
Po gotowaniu i seksie, robienie zakupów to powód, dla którego warto wstawać co rano.

Well, did anyone enter the kitchen while the cooking was going on?
Czy ktoś wchodził do kuchni, kiedy pani gotowała?

Open it up. Who wants to be locked away cooking?
Kto chce się zamykać gotując, kiedy w domu są goście?

Even if it's to laugh at my cooking for one last time.
Pośmiejesz się z mojego gotowania po raz ostatni.

That's the only thing my father left me along with his cooking knife.
To i nóż kuchenny to jedyne rzeczy, jakie zostawił mi ojciec.

And when it comes to cooking, the fish are already cooked.
A jeśli chodzi o gotowanie, są już ugotowane.

Children like to help with cooking and it would be a good idea to encourage this.
Dzieci lubią pomagać w gotowaniu i warto je do tego zachęcać.

In other words, your cooking just doesn't agree with our tastes.
Innymi słowy, Twoje potrawy nie do końca pasują naszym smakom.

Look, I raised you and half your cousins on my cooking.
Słuchaj, Wychowałam ciebie i połowę twoich kuzynów na moim gotowaniu.

He went out to get pizza. Have you stopped cooking?
Wyszedł... ...po pizzę Już nie gotujesz?

Surely you don't expect me to believe this is your first time cooking?
Chyba nie chcesz, abym uwierzył, że to twój pierwszy raz Nie jest

No, but stick around, I'll see if we can get something cooking.
Nie. Ale zostań. Zobaczymy czy da się tu coś upichcić.

I'm not sure this is more fun Than the international cooking convention.
Nie jestem pewien, czy to zabawniejsze od międzynarodowego kongresu kucharzy.

Angela is cooking all day for our dinner party tonight.
Angela gotuje cały dzień na wieczorne przyjęcie.

Still, somebody somewhere is cooking that big blue we keep finding.
Jednak ktoś gdzieś tam wciąż gotuje ten niebieski towar, który ciągle znajdujemy.

Ken has cooking talent. But he doesn't know much about the idea of food.
Ken ma talent do gotowania... ale nie zna zasad żywienia.

What's the point of her cooking if you're too drunk to enjoy it?
What's the point swojej kuchni cały dzień, jeśli jesteś zbyt pijany, aby cieszyć się nim?

The duck I'm cooking tries to tell me how to live my life.
A kaczka, którą gotuję próbuje mi powiedzieć, jak mam żyć.

Yeah. what the hell do you know about cooking, you're Irish.
Co do cholery wiesz o gotowaniu? Jesteś Irlandczykiem.

I'm cooking for a whole regiment and it's still not enough.
Gotuję jak dla całego płuku a jej to nadal nie wystarcza.

How can we prove she was cooking that pie, not something else?
Jak zdołamy udowodnić, że piekła to ciasto, a nie coś innego?

I still can't believe I came to a cooking class.
A ja, że przyszedłem na zajęcia z gotowania.

Jones, did you notice while cooking that these eggs were off?
Jones, zauważyłeś podczas gotowania, że te jajka były stare?

He might be stringy, but he's been cooking a long time.
Może być żylasty, ale za to długo się gotował.

Not only in cooking my daughter is also number one in studies.
Nie tylko w gotowaniu, moja córka jest również najlepsza na studiach.

Oh, Sheila, these sandwiches are so much better than your cooking.
Sheila, te kanapki są o wiele lepsze niż twoja kuchnia.

Throw it in your cooking pot with the sea water.
Wrzuć ją do twojego garnka z morska wodą.

Nikhel's mother has been cooking for the past two days.
Matka Nikhila gotuje od dwóch dni.

You can tell me if you don't like my cooking.
Możesz mi powiedzieć, kiedy nie smakuje ci moja kuchnia.

We should be thankful that we're still alive and cooking.
Powinniśmy być wdzięczni, że nadal żyjemy i gotujemy.

We're not the ones who drank all the cooking sherry.
To nie my wypiłyśmy całe sherry do gotowania.

If you're here to complain about the smell from my mom's cooking, thank you.
Jeśli jesteś złożyć skargę na zapachy dochodzące z kuchni mojej mamy, dziękuje.

I don't have my keys, but Charlie's been inside cooking all day.
Nie mam kluczy, ale Charlie jest w środku i gotuje.