Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) pocieszać, przynosić pociechę; poprawiać nastrój; podnosić na duchu; pokrzepiać; przynosić ulgę; dodawać otuchy;

(Adjective) poprawiający nastrój, przynoszący poprawę samopoczucia;
comfort food - jedzenie na poprawę nastroju, pokarmy odganiające chandrę;
comfort shopping - robienie zakupów dla poprawienia sobie nastroju;
comfort shopping - robienie zakupów dla poprawienia sobie nastroju;

(Noun) wygoda, komfort; udogodnienie; pociecha, otucha, ulga; dobre samopoczucie, komfort psychiczny; osoba będąca pociechą; ciepły wełniany szal;
too hot for comfort - zbyt gorąco, żeby czuć się dobrze;
too close for comfort - niewiele brakowało;
draw comfort from sth - czerpać pociechę z czegoś;
bring comfort - przynosić pociechę, poprawiać nastrój;
comforts - (Noun) wygody, udogodnienia; komfort;
too cold for comfort - zbyt|zimno, żeby czuć się dobrze;
be a comfort to sb - być dla kogoś pociechą;
dress for comfort - ubierać się wygodnie;
cold comfort - (Noun) marna pociecha, niewielkie pocieszenie;
small comfort - (Noun) marna pociecha;
designed for comfort - zaprojektowany dla wygody;
cold comfort - (Noun) marna pociecha, niewielkie pocieszenie;
small comfort - (Noun) marna pociecha;
designed for comfort - zaprojektowany dla wygody;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U/C
1.
(physical ease) wygoda, luksus, komfort
I'll put on my sweatpants for ~włoę dres dla wygody.
2.
(relief of suffering) ulga, pocieszenie
she draws ~ from music and art czerpie ukojenie z muzyki
sztuki
cold ~ marna pociecha.
3.
(thg that brings ~) pociecha, otucha.vt pocieszać, dodawać otuchy, pokrzepiać

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

komfort, wygoda
pocieszać, dodawać otuchy, pokrzepiać

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

komfort m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s komfort, wygoda
pociecha, ulga
vt pocieszać, przynosić ulgę

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

POCIECHA

POCIESZENIE

OSŁODA

WYGODA

KOMFORT

SAMOPOCZUCIE

BŁOGOŚĆ

POCIESZAĆ

KOIĆ

UTULIĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N wygoda
N komfort
N otucha
N wygody
V pocieszać
V być pokrzepieniem
V być zbyt blisko dla poczucia spokoju

Wordnet angielsko-polski


1. (bedding made of two layers of cloth filled with stuffing and stitched together)
kołdra
synonim: quilt
synonim: comforter
synonim: puff

2. (a feeling of freedom from worry or disappointment)
komfort: :

3. (a freedom from financial difficulty that promotes a comfortable state
"a life of luxury and ease"
"he had all the material comforts of this world")
komfort, wygoda, dogodność: : synonim: ease

Słownik internautów

wygoda, komfort

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. pociecha
osłoda

2. wygoda

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

pocieszać, dodawać otuchy
to comfort a criminal: okazywać pomoc przestępcy

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

cieszyć

funkcjonalność

otucha

pocieszyć

ulga

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

łatwość; wygoda; komfort
~, climatic - komfort klimatyczny
~ of the passengers - wygoda pasażerów
~, operating - łatwość obsługi

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

wygoda
~, operating - wygoda eksploatacji, łatwość obsługi
~, operation wygoda eksploatacji

Słownik techniczny angielsko-polski

wygoda f, komfort m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We, from the comfort of our television sets, feel nauseated watching them.
My, z komfortowej pozycji przed telewizorami, czujemy mdłości oglądając ich.

statmt.org

How then comfort ye me in vain, Seeing in your answers there remaineth [only] falsehood?
Jakoż mię tedy próżno cieszycie, gdyż w odpowiedziach waszych zostaje kłamstwo?

Jesus Army

No-one talks about the psychological damage to the 'comfort women' themselves.
Ale o urazie psychicznym samych kobiet do towarzystwa nie wspomni nikt.

statmt.org

What comforts me is our proven ability to work together when times get tough.
Uspokaja mnie nasza sprawdzona zdolność współpracy w ciężkich czasach.

statmt.org

This was well outside my comfort zone and I stood there with a certain degree of trepidation about my professional future.

www.guardian.co.uk

Scotland's first minister, Alex Salmond, said: "Ms Norgrove was a dedicated aid worker who was doing everything she could to help people in Afghanistan - hopefully that legacy of service in a humanitarian cause can be of some comfort to her loved ones in their time of grief.

www.guardian.co.uk

In accordance with rebel-shoe law, the Worishofer is fairly cheap at Â?55, and is designed with comfort rather than style as its raison d'etre.

www.guardian.co.uk

But it still gives a sense of comfort or relief.

www.guardian.co.uk

And the only comfort I found was in reading about you.
Czytanie o tobie było dla mnie jedyną pociechą.

I cannot leave all of them to comfort only one.
nie mogę zostawić wszystkich oni aby pocieszyć tylko jeden.

Break words, and find comfort in how they are received.
Wybacz. Mów i znajdź pociechę w tym, jak cię wysłuchano.

I wanted to comfort you when we lost our son.
Chciałam cię pocieszyć, gdy straciliśmy syna.

Words are cold comfort when a young life is cut so short.
Słowa... to niewielkie pocieszenie, gdy tak młode życie zostaje nagle przerwane.

On second thought, maybe I can comfort you after he's gone.
Ale z drugiej strony może się tobą zaopiekuję, jak go zabraknie.

Bring peace to the dead, comfort to those who live.
Sprowadź pokój na zmarłych, pociesz żyjących.

I mean, you know, she did always put your comfort first.
Znaczy się, wiesz że zawsze stawiała twoją wygodę na pierwszym miejscu.

All the comfort I could ever ask for is right there.
Cała pociecha, o którą proszę jest właśnie tam..

Iil be a comfort to me to know that she has you.
Pociechą mi będzie, że ona ma ciebie.

But if you are dead, it will be of little comfort to your son.
Ale jeśli zginiesz, twój syn nie będzie miał z tego pożytku.

But I took some comfort from the fact that the family would go on.
Ale pocieszałem się faktem, że rodzina rozwijała by się dalej.

While you're trying to comfort them, Is that what you want?
Gdy wszyscy dookoła będą patrzeć jak umierasz podczas gdy ty będziesz próbował ich pocieszyć.

How's that supposed to be of any comfort to me?
I to ma być dla mnie pociechą?

Yet we did not need to travel so far from comfort.
Jednak nie musieliśmy podróżować tak daleko od domowych wygód.

Our world isn't exactly designed for your comfort, you know?
Nasz świat nie jest właściwie przeznaczony dla twojej wygody, wiesz?

This man has given us comfort, are now all going to die!
Ten człowiek dał nam komfortu, teraz wszyscy zginiemy!

Well, maybe you need to get outside your comfort zone.
Cóż, może musisz wyjść poza strefę komfortu.

But it's such a comfort sometimes, to have somebody's arms around you.
Czasem to bardzo wygodne, po prostu mieć czyjeś ramiona wokół siebie.

He was not too busy to be a comfort to me.
Nie był zbyt zajęty by być dla mnie dobrym.

Of course, that girl is in love with you, too if that's any comfort.
Oczywiście, ta dziewczyna też kocha się w tobie, jeśli to jakieś pocieszenie.

Just take comfort in knowing you never had a choice.
Poczuj otuchę w tym, że nigdy nie miałeś wyboru.

This will not comfort you now, but believe me, that's a good thing.
Wiem, że niezbyt cię to pociesza, ale zaufaj mi, to dobra rzecz.

You'd like to comfort them, but you don't know how.
Chciałoby się ich pocieszyć, ale nie wiadomo jak.

It's a comfort to know that they're both with God.
Dobrze jest wiedzieć, że oboje są teraz z Bogiem.

Now that would be out of my comfort zone, but no.
To byłoby poza moją strefą wygody, ale nie.

Give thanks for his life and comfort one another in our grief.
brata George'a. Podziękujmy za jego życie i pocieszmy się nawzajem w żalu.

He talked a lot about you, if that's any comfort.
Jeśli cię to pociesza, dużo o tobie mówił.

Perhaps your lover would be a better comfort to you than I.
Może twój kochanek będzie dla ciebie przyjemniejszy niż ja.

Your words to me were a great comfort after Andrew's death.
Twoje słowa bardzo mi pomogły po śmierci Andrew.

We know what a comfort and joy he was to you.
Wiemy jaką był dla ciebie podporą i radością.

She's a dear friend and probably in need of some comfort about now.
Tak. Jest moją drogą przyjaciółką i potrzebuje teraz otuchy.

This seems to be the only friend I can count on for comfort.
To chyba jedyny przyjaciel, na którego mogę liczyć.

It meant somebody thought of him, and that's ever such a comfort.
Chodzi o to, że ktoś o nim myślał, a to jest wspaniałe.

We have much greater things than our everyday comfort to fear.
Mamy o wiele poważniejsze problemy, aniżeli utrata naszych codziennych wygód.

At least we can comfort ourselves that this will still be here.
Czasem uważam, że nienawidzę zmian. Przynajmniej możemy się pocieszać, że to nadal tu będzie.

She tells me faith is a great comfort to her.
Mówi, że wiara jest dla niej wielkim pocieszeniem.

Dear boy, it is a comfort to hear your voice.
Drogi chłopcze, to duża radość słyszeć Twój głos.

Just keeping it in your bag will give you comfort.
Samo trzymanie go w torebce doda ci spokoju.

But if I can be of any comfort or assistance, send for me.
Ale gdybym mógł w czymkolwiek się przydać, proszę posłać po mnie.

Like, the comfort and familiarity of what home is to me right now.
Coś jak komfort i przyjazność, jaką stanowi dla mnie teraz dom.

But Bruce lived a full life, and there's some comfort in that.
Ale Bruce żył pełnią życia i jest w tym jakaś pociecha.

Look, friend, I'm just a wounded guy in need of a little comfort.
Słuchaj, jestem tylko zranionym gościem, który potrzebuje odrobiny pociechy.

There she will be a comfort to our suffering soldiers.
Tam będzie pociechą dla naszych cierpiących żołnierzy.

I was supposed to comfort you, and you're comforting me.
To ja miałam cię pocieszać, a to ty pocieszasz mnie.

The security measures are all for your own comfort, Dakota.
Wszelkie środki bezpieczeństwa są dla twojego dobra, Dakota.

If anything should happen to me, be a comfort to his majesty.
Gdyby cokolwiek miało mi się stać, posłuż Jego Wysokości jako pocieszenie.

My lords, I can offer you no words of comfort.
Moi Lordowie... nie potrafię dać wam słów pocieszenia.

I business is devoted to the comfort and beauty of the human body.
W moich interesach zajmuję się komfortem i pięknem ludzkiego ciała.

L want you to get all the happiness and comfort.
Chcę dać ci szczęście i zapewnić ci komfort.