Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) książkowy, księgarski;

(Verb) zanotować, (za)angażować; (za)rezerwować, zabukować; wynająć, zamówić; finanse spisywać, rejestrować, wpisywać na listę; (za)księgować; (za)aresztować za coś;
be booked - dać się zamknąć;
book in - zarejestrować się, zameldować się;
be fully booked - mieć w całości zarezerwowane, wszystkie miejsca zajęte, mieć komplet;
book a seat - kupić bilet; zarezerwować miejsce;
book up - zarezerwować;
book sb in - zarezerwować pokój dla kogoś;
book sb on sth - zarezerwować komuś bilet na coś;
booked up - zarezerwowany, zajęty, zabukowany;
book out - wyrejestrować się, wymeldować się;

(Noun) książka; księga; podręcznik; tom; notatnik, zeszyt; karnet; klaser, album; libretto; scenariusz; bilet; administracja rejestr, spis, lista; kodeks, zbiór przepisów; regulamin; książka telefoniczna; książeczka czekowa; obowiązek; zakład; pasywa i aktywa danego banku;
take a leaf from sb’s book - brać z kogoś przykład, pójść w czyjeś ślady;
the book of numbers - Księga Liczb;
the book of revelation - Apokalipsa;
by to the book - według regulaminu, zgodnie z zasadami;
red book - księga rodów angielskich;
keep the (firm’s) books - finanse prowadzić księgi rachunkowe;
go by the book - ściśle trzymać się przepisów;
here’s one for the book! - warte zapamiętania!;
be on the books of a club - być na liście członków klubu;
book of reference - dzieło podręczne;
the book of kings - Księga Królów;
books - (Noun) finanse księgi rachunkowe/handlowe; scenariusz, libretto;
off the books - na lewo, na czarno, nielegalnie;
maths book - podręcznik do matematyki;
polish book - podręcznik do języka polskiego;
you shouldn’t judge a book by its cover. - pozory mylą; [object Object];
book on sb|sth - książka o kimś|czymś;
the book - Biblia;
the book of common prayer - modlitewnik kościoła anglikańskiego;
throw the book at sb - udzielić komuś reprymendy, powiedzieć komuś do słuchu;
book of needles - pudełko igieł, kartonik igieł;
be deep in books - być mocno zadłużonym;
bring sb to book (for sth) - udzielić komuś reprymendy, kazać się komuś (z czegoś) tłumaczyć, zażądać wyjaśnień;
be in sb’s good books - być przez kogoś dobrze ocenianym;
in sb’s book - czyimś zdaniem, według kogoś;
keep a book on the results of sth - przyjmować zakłady;
book of matches - pudełko zapałek, kartonik zapałek;
take sb’s name off the books - skreślić czyjeś nazwisko z listy;
read sb like a book - znać kogoś na wylot;
open book - otwarta księga;
he is a closed book to me. - Nie mogę go rozgryźć.;
be in sb’s bad books - być przez kogoś źle ocenianym;
book of quotations - księga z cytatami;
their number is in the book. - Ich numer jest w książce telefonicznej.;
book of proverbs - księga z przysłowiami;
on the books - na liście;
in my book it’s a crime - moim zdaniem to zbrodnia;
dutch book - biznes holenderski zakład losowy; podręcznik do języka niderlandzkiego;
that’s one for the books! - ale niespodzianka!;
the book of genesis - Księga Rodzaju;
book of proverbs - księga z przysłowiami;
on the books - na liście;
in my book it’s a crime - moim zdaniem to zbrodnia;
dutch book - biznes holenderski zakład losowy; podręcznik do języka niderlandzkiego;
that’s one for the books! - ale niespodzianka!;
the book of genesis - Księga Rodzaju;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(set of printed pages
literary work) książka.
2.
(small ~) książeczka a cheque ~ksiąeczka czekowa
a bank ~ksiąeczka bankowa.
3.
(set) bloczek
karnet.
4.
(account) księga: account ~księga kontowa
cash ~księga/ksiąka kasowa
order ~księga/ksiąka zamówień
to keep the ~s prowadzić księgowość
~he is on the firm's ~s (on) prowadzi księgowość firmy.
5.
(list) lista
wykaz
spis
rejestr
to be in sb's good/bad/black ~s mieć u kogoś względy/być u kogoś w niełasce.

vt
1.
(reserve, engage) rezerwować.
2.
(register) rejestrować
zapisywać na liście.
3.
(make reservation for someone) rezerwować coś dla kogoś.vi (check in/out) meldować się (w hotelu)
wymeldowywać się (z hotelu) .~ cpds ~ binder n introligator
~ binding n introligatorstwo
~case n biblioteczka
~ ends pl podpórkina książki
~keeper n księgowy
~keeping n księgowość
~ lover n miłośnik książek
~maker n bukmacher
~mark (er) n zakładka do książek
~plate n ekslibris
~ post n dział przesyłki druków na poczcie: by ~ post
~seller n księgarz
second-hand ~seller nantykwariusz
~shelf n półka na książki
~shop n księgarnia
~store n USksięgarnia
~ stall n stoisko z książkami
~ worm n mól książkowy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

książka, książeczka, księga, bloczek, zeszyt, rejestr
zanotować, rezerwować, księgować, (pot.) zatrzymać (podejrzanego)
~ (for) rezerwować (dla/na)
~ (in/into) zameldować się (w), zarezerwować (komuś miejsce)
bring sb to ~ ukarać kogoś
throw the ~ at sb oskarżyć kogoś o przekroczenie
start a ~ rozpocząć przyjmowanie zakładów
in my ~ moim zdaniem

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ukarać żółtą kartką (w czasie meczu)

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

bUkv

1. Dokonywać rezerwacji; rezerwować Book in advance by phone! (Rezerwujcie z wyprzedzeniem telefonicznie!) - Let's Go Europe (1991) Expect to pay at least L14-16 per person and book ahead in summer (Spodziewajcie się zapłacić przynajmniej 14-16 funtów od osoby i w sezonie letnim rezerwujcie ze sporym wyprzedzeniem) - Let's Go Europe (1991) I'd booked us

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r


1. księga
2. rejestr~ account rachunek bieżący~ balance saldo księgi rachunkowej~ building tworzenie księgi zamówień~ cost wartość księgowa~ entry zapis księgowy ~ loss strata bilansowa~ profit zysk księgowy~ value wartość księgowa~ value of equity wartość księgowa kapitału własnego~ value of the enterprise księgowa wartość przedsiębiorstwa ~ value per share wartość księgowa przypadająca na jedną akcję~ yield zob. accounting rate of returnacceptance ~ księga akceptówaccount ~ księga rachunkowabalance ~ księga bilansowacash ~ rejestr kasowycommercial reference ~ informator handlowyday ~ księga kasowamemorandum ~ księga-dziennikreceipt ~ kwitariusztax ~ księga podatkowato close the ~s zamknąć księgito make up the ~s zamknąć księgito reconcile the ~s uzgodnić księgi

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. księga
2. rejestrbook cost wartość księgowa book entry zapis księgowy book money pieniądz w formie zapisu księgowego book of account księga rachunkowabook of correspondence księga korespondencyjna book of debtors księga dłużników book of entries księga wpływów book of inventory księga inwentarzowabook of minutes księga protokołów book of receipts księga wpływów book profit zysk księgowy book value wartość księgowa book yield księgowa stopa zwrotubooks of account księgi rachunkowe acceptance book księga akceptówaccount book księga rachunkowaact book protokół sądowy address book księga adresowa balance book księga bilansowabusiness book księga handlowacash book rejestr kasowycheque book książeczka czekowaclaims book książka zażaleńcosts book księga kosztówcreditor's book księga wierzycielidebtor's book księga dłużnikówdelivery book księga dostawdeposit book księga depozytowainventory book księga inwentaryzacyjnainvoice book księga fakturlaw book zbiór przepisów, kodeks minute book księga sprawozdań order book księga zamówieńpass book książeczka bankowapattern book księga wzorówpayroll book rejestr płacpurchase book rejestr zakupówregister book księga rejestrowareturns book księga zwrotówsales book księga sprzedażysavings-bank book książeczka oszczędnościowasignature book księga wzorów podpisów stock book rejestr walorówstore book rejestr magazynowytariff book rejestr opłattax book księga podatkowato agree the books uzgadniać księgito appear on the books figurować w księgachto audit the books kontrolować księgito balance the books zamykać księgito cook the books fałszować księgi, manipulować w księgachto enter the books wciągać do ksiągto fiddle the books fałszować księgi, manipulować w księgach to forge the books fałszować księgito keep the books prowadzić księgi rachunkoweto keep the firm's books prowadzić księgi rachunkowe firmy to manipulate the books fałszować księgi to verify the books weryfikować księgivt
1. wpisywać do ksiąg, księgować
2. rezerwować, bukować to book a call zamawiać rozmowęto book an order zaksięgować zamówienieto book cargo bukować ładunekto book the credit account księgować rachunek kredytowyto book the debit account księgować rachunek debetowy

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

dziennik, książka, księga

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

v
1. księgować
2. bukować, rezerwować (np. miejsce na statku)

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s książka, księga
vt księgować, zapisywać, rejestrować
kupować bilet w przedsprzedaży, rezerwować miejsce (np. w pociągu, teatrze)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KSIĄŻKOWY

KSIĘGARSKI

KSIĄŻKA

KSIĘGA

LIBRETTO

BIBLIA

REJESTR

KSIĄŻECZKA

KARNECIK

BILET

OBOWIĄZEK

RZECZ

ZAKSIĘGOWAĆ

KSIĘGOWAĆ

ZANOTOWAĆ

ZAREZERWOWAĆ

REZERWOWAĆ

WYNAJĄĆ

ZAMAWIAĆ

ZAANGAŻOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N książka
N bloczek
N księgi rachunkowe
V rezerwować
V mieć u kogoś wysokie notowania
V Phras zameldować się
V Phras zameldować się
V Phras zająć całkowicie

Wordnet angielsko-polski

(arrange for and reserve (something for someone else) in advance
"reserve me a seat on a flight"
"The agent booked tickets to the show for the whole family"
"please hold a table at Maxim's")
bukowanie, zamawianie
synonim: reserve
synonim: hold


1. (a written work or composition that has been published (printed on pages bound together)
"I am reading a good book on economics")
książka


2. (a compilation of the known facts regarding something or someone
"Al Smith used to say, `Let's look at the record'"
"his name is in all the record books")
dziennik: : synonim: record
synonim: record book

3. (a major division of a long written composition
"the book of Isaiah")
księga: :

4. (a collection of playing cards satisfying the rules of a card game)
talia, talia kart: :

Słownik internautów

książka
księga
bloczek
rezerwować, bukować
spisywać

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

książkaksięga~, control~, inspection książka kontroli~, field notatnik terenowy

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

księga, rejestr
act book: protokół sądowy
address book: księga adresowa
book-keeper: księgowy
book-keeping: księgowość
book loss: strata bilansowa
book of correspondence: księga korespondencyjna
book of instructions: regulamin (zbiór przepisów)
book of minutes: księga protokołów
claims book: książka zażaleń
cost book: księga kosztów
debtors' book: księga dłużników
inventory book: księga inwentarzowa
keeping of perpetual books: prowadzenie ksiąg wieczystych
minute book: księga protokołów
pattern book: księga wzorów
savings-bank book: książeczka oszczędnościowa
signature book: księga wzorów podpisów
to audit the books: kontrolować księgi
to enter in the books: zaksięgować
to keep the books: prowadzić księgi
to manipulate the books: fałszować księgi
transfer-book: księga cesji

Słownik audio-video Montevideo

książka, tekst ze scenariuszem lub repertuarem, też: zatrudnić aktorów

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

egzemplarz

zapisywać

Słownik religii angielsko-polski

księga f

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

książka; księga
~, adventure - książka przygodowa
~, air log - lotn. książka pokładowa
~, code - wyw. książka kodowa
~, defaulter - rejestr kar
~, drill - podręcznik musztry
~, guard - dziennik warty
~, health record - książka zdrowia
~, inventory - księga inwentarzowa
~, log - nawig. dziennik pokładowy
~, military service - książeczka wojskowa
~, naval code - książka kodów morskich
~, night order - żegl. dziennik wachty nocnej
~ of condolences - księga kondolencyjna
~, order - ek. książka zamówień
~, reference - poradnik, przewodnik
~, registration - dowód rejestracyjny (pojazdu)
~, sick - książka chorych
~, signal - książka sygnałów
~, signal code - książka kodów sygnałowych
~, stock - książka magazynowa
~, travel - książka podróżnicza
~, visitors' - księga pamiątkowa
~, war - książka wojenna

Słownik techniczny angielsko-polski

książka f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And toward the end of writing that book there was a documentary that came out.
A gdy zbliżałam się do końca pisania tej książki pojawił się film dokumentalny.

TED

Unless we proceed to some extent by the book, then things will get out of hand.
Jeśli nie będziemy przestrzegać procedur, sprawy wymkną się nam spod kontroli.

statmt.org

The material I'm going to show you is one idea from a book with a lot of ideas.
Materiał, który wam teraz przedstawię to pewna idea z książki pełnej pomysłów.

TED

There is a real danger that brochures and books will remain in offices unread.
Istnieje prawdziwe ryzyko, że broszury i książki pozostaną w biurach, nieczytane.

statmt.org

All along, all fantasy books have always had maps, but these maps have been static.
Wszystkie książki fantasy mają i zawsze miały mapy, ale były to mapy statyczne.

TED

Its prospects were transformed by the collapse of retail price control (the Net book Agreement) in 1994.

www.guardian.co.uk

By 1997 it had seen off the competition (WH Smith, Dillons etc) and would lead the British book world into a period of unprecedented growth.

www.guardian.co.uk

Fine's book has been praised by academics in Newsweek, USA Today and New Scientist.

www.guardian.co.uk

Plus, as publishers queue up to sign the 33 freed Chilean miners for their memoirs, we look at the history of mining in literature with author Peter Crookston, whose most recent book tells the history of one of the great mining anthems.

www.guardian.co.uk

Protester Pixie ni hEicht, from Dublin, criticised both the garda and the hundreds who had turned out for the book signing: "The police are west Brits who are protecting a British terrorist and the people queuing up over there should be ashamed of themselves.

www.guardian.co.uk

All these people buying the book are jackeens and traitors.

www.guardian.co.uk

He wants the book in two weeks instead of four.
Chce książkę w dwa, nie cztery tygodnie.

I thought I'd see if they had your other book.
Chcialem zobaczyć czy mają tątwoją drugą książkę.

I just want to return your book and thank you.
Chciałam tylko oddać książkę i podziękować.

Man, a whole book about doing some old woman in!
Człowieku, cała książka o zabiciu jakiejś staruchy!

He had the same name as the chief in his book.
I ten gość się nazywał tak samo jak szef policji w książce.

When I open a book, the words turn into your face!
Jak otwieram książkę, to zdania zamieniają się w twój obraz!

The only thing I saw from the outside was a book.
Jedyną rzeczą jaką widziałem, że była z zewnątrz to książka.

The book says your father has to take the shot?
Książka mówi, że twój ojciec musi wziąć zastrzyk?

Yeah, well, maybe you should read a book for once in your life.
Może powinieneś przeczytać chociaż jedną książkę w życiu?

The book says you have to look at my eyes.
Musisz spojrzeć mi w oczy!

You need to know what your book really is about.
Musisz wiedzieć, o czym naprawdę jest twoja książka.

And I think he could help me with my book.
Myślę, że mógłby pomóc mi przy książce.

I thought we could start the morning off with a good book.
Pomyślałam, że mogłybyśmy zacząć poranek od dobrej książki.

Read a book now and then, you might know something.
Powinnaś czytać jakieś książki, żeby coś wiedzieć

You have a whole book, or at least half of one.
Ty masz całą książkę albo przynajmniej jej połowę.

And I just wanted to get back to my book.
A ja tylko chciałem wrócić do mojej książki.

I just want to find out more about his book.
Chcę dowiedzieć się więcej o książce, to moja praca.

I want you to go even further with your second book.
Chcę, żebyś w drugiej książce posunęła się dalej.

Why didn't you give me a book when I started working here?
Dlaczego mi nie dałaś książki jak zaczynałem tu pracę?

A big film company will have a little right for your book.
Duży producent chce kupić prawa do ekranizacji twojej książki.

We hope to see you here again with your next book.
Mamy nadzieję, że spotkamy się znowu przy okazji następnej książki.

Can I read you a little bit from my book?
Mogę ci coś poczytać z mojej książki?

Maybe the answer is in how he got the book.
Może odpowiedź jest w tym, jak zdobył książkę.

We have no food, what good is reading a book?
Nie mamy jedzenia, co nam po czytaniu książek?

You should not be reading such a book at your age.
Nie powinnaś czytać czegoś takiego w twoim wieku.

We've never taken the book out of the house before.
Nigdy wcześniej nie wynosiłyśmy księgi z domu.

You said back when people were still reading my book.
Powiedziałeś: kiedy ludzie czytali jeszcze pana książkę.

The things I didn't understand too well in your book.
Rzeczy, których nie zrozumiałam zbyt dobrze w twojej książce.

Too bad I don't have a good book to read.
Szkoda, że nie mam dobrej książki do poczytania.

I have done every bad thing in the good book.
Zrobiłem wszystkie złe rzeczy z książki dobra.

I believe you need a key to open that book.
Bez klucza chyba się tego nie otworzy.

I just want to work on my book in peace.
Chcę tylko pracować w spokoju nad moją książką.

It doesn't make sense with the rest of the book though.
Chociaż w ogóle nie ma sensu w powiązaniu z resztą książki.

I guess he had to get a book or something.
Domyślam się, że musiał zabrać książkę albo coś.

You get that and a cut on the next book.
Dostaniesz to i część z kolejnej książki.

The story I want to tell you, can not be found in a book.
Historii, którą chcę wam opowiedzieć, nie można znaleźć w książce.

His entire phone book is still in here, 322 numbers.
Jest tu cała jego lista. 322 numery.

Someone made an offer for the movie rights to my book.
Ktoś chce prawa filmowe do mojej książki.

And I have a good feeling about this new book.
Mam dobre przeczucie co do tej książki.

I'm going to be right over here, reading your book.
Mam mieć rację tutaj, czytanie twojej książki.

They say it will be like a book I close.
Mówią, że to tak, jakbym zamknął książkę.

I really do think you should buy yourself a new book.
Naprawdę powinieneś kupić sobie jakąś inną książkę.

You had to read a book to figure that out?
Naprawdę? Trzeba przeczytać książkę, żeby się o tym przekonać?

Your teacher gave you a really hard book this time.
Nauczyciel dał wam do czytania trudną książkę.

You didn't even turn in that book report last week.
Nawet nie oddałeś opracowania tej książki w zeszłym tygodniu.

I don't want to read about that in the book.
Nie chciałbym przeczytać o tym w książce.

I can't believe this book is in our high school.
Nie mogę w to uwierzyć ta książka jest w naszej szkole.

I don't have to judge a book by its cover.
Nie muszę osądzać po okładce.

I don't remember reading any of this in your book.
Nie pamiętam, żebym cokolwiek z tego przeczytała w pani książce.

I don't need a book to know what little boys do.
Nie potrzebuję podręcznika, by wiedzieć, co robią mali chłopcy.