Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) azymut;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U azymut

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

azymut

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n azymut

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AZYMUTALNY

Wordnet angielsko-polski

(the azimuth of a celestial body is the angle between the vertical plane containing it and the plane of the meridian)
azymut
synonim: AZ

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

astr.,geod. azymut; artyl. kierunek
~, anti air - azymut przeciwlotniczy
~, astronomical - azymut astronomiczny
~, celestial - azymut ciała niebieskiego
~, firing - artyl. azymut strzelania, kierunek strzelania
~, gun - kierunek wycelowania działa
~, gyro - instr. żyroazymut
~, target - azymut celu

Słownik techniczny angielsko-polski

azymut m