Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) apostolski;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj apostolski

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

apostolski

Nowoczesny słownik angielsko-polski

apostolska

Wordnet angielsko-polski


1. (of or relating to or deriving from the Apostles or their teachings)
apostolski
synonim: apostolical

2. (proceeding from or ordered by or subject to a pope or the papacy regarded as the successor of the Apostles
"papal dispensation")
papieski: : synonim: papal
synonim: apostolical
synonim: pontifical

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. apostolski

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Catholics who oppose the seizure of buildings in Hanoi belonging to the Apostolic Nuncia are attacked by hit squads.
Wierni, którzy sprzeciwiają się zaborowi budynków nuncjatury apostolskiej w Hanoi, są napadani przez bojówki.

statmt.org

the interim Head of the State of Vatican City, superimposed on the emblem of the Apostolic Chamber in the centre of the coin.
czerwca 2005 r., przedstawia herb kardynała kamerlinga – tymczasowego zwierzchnika Państwa Watykańskiego – nad którym widnieje godło Kamery Apostolskiej.

ECB

The church offers Mass seven times a week, and its vicar, Father David Waller, is a leading figure of Forward in Faith, the group set up in the wake of female ordination to protect "the apostolic succession" of male priests.

www.guardian.co.uk

You gave him our apostolic letter commanding his silence?
Dałeś mu nasz list apostolski nakazujący milczenie?

If the new Spain is Catholic and apostolic...
Nowa Hiszpania jest katolicka i apostolska...

I believe in one Holy, Catholic and Apostolic Church.
Wierzę w jeden święty, katolicki i apostolski Kościół.

Bud Mayberry, apostolic united brotherhood.
Bud Mayberry, zjednoczone braterstwo apostolskie.

I am Roman Catholic and Apostolic.
Jestem rzymskim katolikiem.

Catholics who oppose the seizure of buildings in Hanoi belonging to the Apostolic Nuncia are attacked by hit squads.
Wierni, którzy sprzeciwiają się zaborowi budynków nuncjatury apostolskiej w Hanoi, są napadani przez bojówki.