é
Ì
Í
Ò
Ó
Ù
Ú
Słownik uniwersalny polsko-włoski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Hanna Cieśla)

m tipo, modello m
pot. tizio m
~ samochodu modello di macchina
nie jest w jego ~ie non è il tipo che fa per lui
pot. podejrzany ~ tipo losco

Otwarty słownik polsko-włoski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

sorta

tipo