Słownik polsko-angielski

type; pattern; model
~ amunicji - ammunition type
~ artylerii - ordnance type
~ broni - weapon type
~ budowy - construction pattern
~ działa - gun type
~ jednostki wojskowej - type of military unit
~ komendy - type of command
~ konfiguracji - lotn. configuration type
~ konstrukcji - construction type
~ obrony - type of defence
~ osadnictwa - settlement pattern
~ osobowości - personality pattern
~ ostrza (broni) - blade type
~ ożaglowania - rig type
~ pogody - weather pattern
~ pokrewny - related type
~ ran - med. type of wounds
~ rozrzutu (pocisków) - dispersion pattern
~ samolotu - aircraft type
~ silnika - engine type
~ stosowanej broni - type of weapons in use
~ uzbrojenia - armament pattern, type of weapons
~ żaglowców - type of sailing vessels

Wordnet polsko-angielski


1. (a person of a specified kind (usually with many eccentricities)
"a real character"
"a strange character"
"a friendly eccentric"
"the capable type"
"a mental case")
character, eccentric, type, case
synonim: typek
synonim: osobnik
synonim: figura

2. (a person of a particular character or nature
"what sort of person is he?"
"he's a good sort")
sort: :

3. ( (biology) the major taxonomic group of animals and plants
contains classes)
phylum: :

4. (a subdivision of a particular kind of thing
"what type of sculpture do you prefer?")
type: : synonim: rodzaj
synonim: gatunek

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

type
(facet) (pot.) character

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C
1.
(wzór) type
model: nowy ~ aparatu fotograficznego a new type of camera.
2.
(colloq, facet) fellow
character guy: podziwiam taki ~ ludzi jak ona she's the type of person I admire
on nie jest w moim ~ie he's not my type
on jest dziwnym ~em he is an odd character
wysportowany ~a sporty type

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

type, model, make~ państwa - type of State~ prawa - type of law/legislation~ rządu - type of government~ społeczno-ekonomiczny prawa - socio- economic model of law

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m type, kind, pattern, model, standard ~ gospodarki pattern of economy ~ ładunku kind of goods normalny ~ common run

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

type n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

TYPE

MODEL

CHARACTER

FELLOW

PATTERN

MOULD

MOLD

CHAP

GUY

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m type
character
grade
~ paliwa grade of fuel

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

pattern
~ rekrutacji - recruitment pattern

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

type
pattern
~ budowy - construction type
~ przepływu flow pattern
~ oczyszczalni ścieków type of sewage treatment works
~ odwodnienia drainage type
~ opadów rainfall pattern
~ pogody weather pattern
~ siedliskowy habitat type
~ składowiska odpadów landfill type
~ uciązliwości nuisance type
~ zbiornika wodnego water body type

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

patterntype~ odpadów waste type~ siedliskowy ekol. habitat type~ składowiska landfill type

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

sort

Nowoczesny słownik polsko-angielski

cuss

phylum