é
Ì
Í
Ò
Ó
Ù
Ú
Słownik uniwersalny polsko-włoski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Hanna Cieśla)

m atto m, azione f
(w malarstwie, rzeźbie) nudo m
(w sztuce teatralnej) atto m
~ urodzenia <
ślubu>
atto di nascita <
di matrimonio>

~ notarialny atto notarile

Otwarty słownik polsko-włoski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

atto

nudo