ä
ö
ß
ü
Słownik uniwersalny niemiecko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Roman Sadziński, Aleksandra Czechowska-Błachiewicz, Jan Mankowicz)

m, - (e) s, -e akt m, czyn m
ein ~ der Ver-zweiflung akt rozpaczy
teatr akt m

Słownik nieruchomości niemiecko-polski


1. akt
2. czy

Słownik polityki i dyplomacji niemiecko-polski

akt m

ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AKT

AKT ODSŁONA W SZTUCE

AKTA DOKUMENTY

CZYN

Otwarty słownik niemiecko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

aktowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Und nun haben wir diese Akte und, sehen Sie, das ist meine Urgroßmutter.
Mamy tutaj plik mojej pra-pra-babci. ~~~ Mamy tutaj plik mojej pra-pra-babci.

TED

Wir erzeugen Bedeutung durch Sehen, durch einen Akt visueller Abfrage.
Fakt, że tworzymy znaczenie poprzez widzenie, poprzez wizualne badanie.

TED

Aber ein einfacher Akt der Freundlichkeit von einem Fremden wird dich erweichen."
ale zwykły dobroduszny uczynek nieznajomego sprawi, że się otworzysz".

TED

Nur ein paar Wochen danach haben wir die erste Platte in einem feierlichen Akt unterzeichnet.
Zaledwie kilka tygodni później na ceremonii otwarcia podpisaliśmy pierwszy produkt.

TED

Also der Akt des gemeinsamen, kollaborativen Erstellens des Bildes verändert die Kollaboration.
Dlatego ten rodzaj wspólnego, zbiorowego budowania obrazu przekształca współprace.

TED