ä
ö
ß
ü
ECTACO słownik polsko-niemiecki Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ANALOG

äHNLICH

Nowoczesny słownik polsko-niemiecki

gleichartig

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Teraz rozmnóż te, które sortują najlepiej, przez proces rekombinacji, analogiczny do seksu.
Und sie macht es teilweise mit Methoden, welche wir bis jetzt nicht einmal richtig verstehen.

TED

Można by stworzyć analogiczną skalę nieprawdopodobieństwa; nic nie jest całkowicie niemożliwe.
Wir könnten eine ähnliche Skala von Unwahrscheinlichkeiten aufstellen; Nichts ist völlig unmöglich.

TED