Wordnet polsko-angielski

(similar or equivalent in some respects though otherwise dissimilar
"brains and computers are often considered analogous"
"salmon roe is marketed as analogous to caviar")
analogous, correspondent

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(do/z) analogous (to/with), parallel (to/with)

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj analogous: ~e przypadki analogous cases

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

analogous~ postępowanie - analogous procedure~ przypadek - analogous case~ sytuacja - analogous situation~ zastosowanie - analogical application

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

parallel ~a sytuacja similar situatio

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. parallel ~a sprawa parallel case

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LIKE

ANALOGICAL

ANALOGOUS

PARALLEL

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

analogue

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Niemcy zdecydowały się podjąć analogiczne działania bezpośrednio po katastrofie w Japonii.
Germany decided to take a similar step immediately after the disaster in Japan.

statmt.org

Można by stworzyć analogiczną skalę nieprawdopodobieństwa; nic nie jest całkowicie niemożliwe.
We could make a similar scale of improbabilities; nothing is totally impossible.

TED

Czy powinniśmy na wszelki wypadek zniszczyć wszystkie analogiczne konstrukcje w UE?
Should we demolish all similar structures in the EU, just in case?

statmt.org