ä
ö
ß
ü
ECTACO słownik polsko-niemiecki Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

VERWALTER

Słownik prawniczo handlowy polsko-niemiecki Anna Słomczewska

Konkursbeamter m, Verwalter m

Słownik nieruchomości polsko-niemiecki

Verwalter m, Administrator

Nowoczesny słownik polsko-niemiecki

Betreiber

Otwarty słownik polsko-niemiecki V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Administrator

verwaltent

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Administrator sieci mógł dla Ciebie skonfigurować niektóre z tych ustawień treści.
Verwenden Sie Ihr Chromebook am Arbeitsplatz oder in einer Bildungseinrichtung?

Google

Aby dodać dodatek typu plug-in, użytkownik musi być zalogowany jako administrator.
Zum Hinzufügen eines Plug-Ins müssen Sie als Administrator angemeldet sein.

Microsoft

Administratorzy mogą również wprowadzać zmiany na innych kontach użytkowników.
Administratoren können auch Änderungen an anderen Benutzerkonten vornehmen.

Microsoft

Błąd instalacji 0x80070005: Musisz zalogować się w systemie Windows jako administrator
Installationsfehler 0x80070005: Sie müssen sich als Administrator bei Windows anmelden

Microsoft

Administrator sieci mógł określić, czy masz możliwość zapisywania haseł.
Verwenden Sie Ihr Chromebook am Arbeitsplatz oder in einer Bildungseinrichtung?

Google