ä
ö
ß
ü
ECTACO słownik polsko-niemiecki Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ADMINISTRATIV

Słownik prawniczo handlowy polsko-niemiecki Anna Słomczewska


1. Verwaltungs..., Administrations..., administrativ
2. Ordnungs..

Słownik turystyki polsko-niemiecki

Verwaltungs..

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Kliknij kartę Administracyjne, a następnie kliknij przycisk Kopiuj ustawienia.
Klicken Sie auf die Registerkarte Verwaltung und dann auf Kopiereinstellungen.

Microsoft

Sędziowie nie mogą sprawować żadnych funkcji politycznych ani administracyjnych.
Die Richter dürfen weder ein politisches Amt noch ein Amt in der Verwaltung ausüben.

EU Constitution

Zarząd: Michèle Coninsx, Przewodnicząca; Klaus Rackwitz, Dyrektora Administracyjnego
Leitung: Michèle Coninsx, Präsidentin Klaus Rackwitz, Verwaltungsdirektor

europa.eu