Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

administrative, managing
oficer ~ (wojsk.) adjutant

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj administrative
official: pracownik ~ official
functionary
wykroczenie ~e malfeasance in office

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. administrative akt ~y act of administration, administrative act koszty ~e administration costs, administration expenses, administration charges, administration overheads, managements costs okręg ~y administrative district orzeczenie ~e administrative decision opłaty ~e administrative charges postępowanie ~e administrative procedure prawo ~e administrative law przepisy ~e administrative regulations służba ~a civil service, administration w trybie ~ym through administrative channels

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj administrative

Nowoczesny słownik polsko-angielski

back-office

admin

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Dlatego apeluję do krajowych organów administracyjnych o większe zaangażowanie.
I therefore appeal to the national management authorities to get involved.

statmt.org

Do pokonania są tutaj dwie główne przeszkody: administracyjna i finansowa.
There are two main obstacles to be overcome, here: administration and finance.

statmt.org

Pomagamy rządowi w podnoszeniu kwalifikacji pracowników administracyjnych w Kabulu.
We are already assisting the government to improve the skills of administrators in Kabul.

statmt.org

W związku z blokadą administracyjną obowiązku tego nie wykonano od lipca.
Following the blocking by the administration, this obligation has not been met since July.

statmt.org

Jeżeli którykolwiek sektor jest wrażliwy na obciążenia administracyjne, to właśnie ten.
If there is one sector that is vulnerable to red tape, it is this one.

statmt.org