ä
ö
ß
ü
ECTACO słownik polsko-niemiecki Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ACH!

OH!

Nowoczesny słownik polsko-niemiecki

ah

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

(Śmiech) Ach, to ten gość… Oczywiście, od razu sobie przypomniałam.
Als ich Sie zum ersten Mal sah, hab ich Sie aus dem Bauch Ihrer Mutter geholt."

TED

Ludzie pilnowali diety przez Twittera, liczyli zużyte pieluszki na iPhone'ach.
Die Leute protokollierten ihre Mahlzeiten in Twitter, die Windeln ihrer Kinder auf dem iPhone.

TED

Wiecie: już to znamy, mamy różne rzeczy z hipertekstem na CD-ROM-ach.
Wissen Sie, wir haben das bereits gesehen. ~~~ Wir haben bereits Dinge als Hypertext auf CD-ROMs.

TED

Uwaga: na liście nie ma informacji o URL-ach, które nie były ostatnio indeksowane.
Hinweis: Wir können keine Informationen zu URLs angeben, die nicht kürzlich von uns gecrawlt wurden.

Google

♫ co piosnek ma w bród - ach, jakie tanie!
♫ Und das für 'nen Dollar, das rockt.

TED