Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

oh!

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

int ah!
oh!