ä
ö
ß
ü
Słownik uniwersalny polsko-niemiecki Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Roman Sadziński, Aleksandra Czechowska-Błachiewicz, Jan Mankowicz)

conj dass
(cel) damit, um... zu
położył się, ~ odpocząć er hat sich hingelegt, um sich aus-zuruhen

Nowoczesny słownik polsko-niemiecki

spójn., st. pis. daß

daß

um zu

dass

Otwarty słownik polsko-niemiecki V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

damit

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Aby wznowić odtwarzanie pokazu slajdów, kliknij polecenie Odtwórz pokaz slajdów.
Klicken Sie auf Diashow wiedergeben, um die Wiedergabe der Diashow fortzusetzen.

Microsoft

Aby przeprowadzić wyszukiwanie w Google, wystarczy wpisać kilka opisowych haseł.
Geben Sie beschreibende Suchbegriffe ein, um eine Google-Suchanfrage auszuführen.

Google

Kliknij ikonę Opcje internetowe, aby otworzyć okno dialogowe Opcje internetowe.
Klicken Sie auf Internetoptionen, um das Dialogfeld „Internetoptionen“ zu öffnen.

Microsoft

Aby to naprawić, kliknij tę strzałkę, a następnie kliknij przycisk Włącz teraz.
Um dies zu ändern, klicken Sie auf diesen Pfeil und dann auf Jetzt einschalten.

Microsoft