Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(w celu) to, in order to/that, so that
~ nie (w celu) lest

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ORDER: IN ORDER TO

SO AS

FOR

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

conj that, in order that
(przed bezokolicznikiem) to, in order to

Nowoczesny słownik polsko-angielski

in an attempt to

that

to

in order to

so that

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Ważne jest to, aby realnie zmieniać stosunki społeczne i niehumanitarne tradycje.
What is important is actually changing social relations and inhuman traditions.

statmt.org

I ponownie osoba standardowych rozmiarów unijnych, aby mieć wyobrażenie skali.
And, again, a EU standard-size, real person, so you get some sense of the scale.

TED

Czas, aby rządowe pijawki przestały wysysać życiodajną krew z przedsiębiorstw.
It is time the looters of government stopped draining the life-blood of companies.

statmt.org

Sprawozdawca sugeruje, aby złagodzić politykę Unii wobec Federacji Rosyjskiej.
The rapporteur suggests relaxing the Union's policy towards the Russian Federation.

statmt.org