á
í
ñ
ü
¡
Słownik techniczny polsko-hiszpańskiAnna Kienzler

abandono

Słownik częstych błędów

Patrz remote / abandon(ed)