à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(f.) appréciation~ dowodów - (f.) appréciationdes preuves~ dowodów swobodna - (f.) libreappréciation des preuves~ faktyczna - (f.) appréciation de fait~ inwestycji - (f.) appréciation d’uninvestissement~ kosztów - (f.) estimation des frais~ krytyczna - (f.) opinion critique~ moralna - (f.) appréciation morale~ niezrealizowana - (f.) appréciationnon réalisée~ niezrelatywizowana - (f.) appré-ciation non-relativisée~ okoliczności faktycznych - (f.) appré-ciation des circonstances effectives~ ostra - (f.) opinion sévère~ oszacowanie - (f.) évaluationapproximative~ powierzchowna - (f.) opinionsuperficielle~ pozytywna - (f.) appréciation positive~ pracownika - (f.) évaluation d’unemployé~ prakseologiczna - (f.) appréciationpraxéologique~ prawna - (f.) appréciation juridique~ rynku - (f.) appréciation du marché~ sędziowska - (f.) appréciation dujuge~ strat - (f.) évaluation de la perte~ swoboda oceny - (f.) libertéd’appréciation~ swobodna dowodów - (f.) libreappréciation des preuves~ szkody - (f.) évaluation du dommage~ szkolna - (f.) note~ według jego oceny - d’après son avis~ według oceny eksperta - au direde l’expert~ właściwa rachunków - (f.) apprécia-tion correcte des comptes~ wroga - (f.) opinion hostile~ zdolności kredytowych - (f.) côtede crédit~ zrelatywizowana - (f.) appréciationrelativisée