Słownik polsko-angielski

uzbr. bomb zob.także bomby -
~ agitacyjna; ~ propagandowa - propaganda bomb, leaflet bomb
~ atomowa - atomic bomb, A-bomb; fission bomb
~ bakteriologiczna - bacteriological bomb
~ balonowa - balloon bomb
~ błyskowa - flash bomb
~ bojowa; ~ podstawowa -
~ burząca - demolition bomb, blast bomb, high explosive bomb
~ burząco-zapalająca - demolition and incendiary bomb
~ chemiczna - chemical bomb, gas bomb
~ ćwiczebna - practice bomb, training bomb
~ do niszczenia schronów (duża) - US bunker buster
~ do niszczenia lotnisk - airfield denial bomb
~ do stawiania zasłon dymnych; ~ dymna - smoke (-producing) bomb
~ domowej roboty - home-made bomb
~ dymna - smoke bomb
~ fosforowa - phosphorous bomb
~ fotograficzna - flash bomb
~ gazowa; ~ gazowa - gas bomb
~ głębinowa - depth charge, depth bomb
~ głębinowa, jądrowa - nuclear depth charge
~ głębinowa, konwencjonalna - conventional depth charge
~ głębinowa szybko opadająca - depth-charge mortar
~ grafitowa - graphite bomb, soft bomb
~ idealna - (koncepcja) wood bomb, wooden bomb
~ "inteligentna" - smart bomb
~ jądrowa - nuclear bomb
~ kasetowa - cluster bomb
~ kierowana - zob. ~ naprowadzana -
~ kobaltowa - cobalt bomb
~ konwencjonalna - conventional bomb
~ kulkowa - pellet bomb
~ laserowa - laser (-guided) bomb
~ latająca - flying bomb
~ lotnicza - aerial bomb
~ łańcuchowa - chain bomb
~ manometryczna - lab. manometric bomb
~ megatonowa - megaton bomb
~ napalmowa - napalm bomb; US fire bomb
~ naprowadzana - guided bomb
~ naprowadzana laserem - laser-guided bomb
~ naprowadzana przez człowieka - human-guided bomb
~ naprowadzana przez satelitę - satellite-guided bomb
~ neutronowa - neutron bomb
~ o dużej sile wybuchu - high-explosive bomb
~ odbitkowa - bouncing bomb, bouncer, upkeep bomb, skip-bomb
~ odłamkowo-burząca - fragmentation bomb, splinter bomb
~ ogólnego przeznaczenia - general-purpose bomb
~ opuszczana na spadochronie - parachute bomb
~ orbitalna - orbital bomb
~ oświetlająca - flare bomb, flare
~ oświetlająca zrzucana na spadochronie - parachute flare(bomb)
~ plutonowa - plutonium bomb
~ podwieszona na zewnątrz - lotn. external bomb
~ podwodna - underwater bomb
~ pomocnicza - ancillary bomb
~ pozorująca - decoy bomb
~ propagandowa; ~ agitacyjna - leaflet bomb, propaganda bomb
~ promieniotwórcza - radioactive bomb
~ przebijająca - penetrating bomb
~ przebijająca pancerz - armour-piercing bomb, anti-armour bomb
~ przeciwbetonowa - concrete-piercing bomb
~ przeciw celom żywym - anti-personnel bomb
~ przeciwczołgowa - anti-tank bomb, anti-armour bomb
~ przeciw okrętom podwodnym - anti-submarine bomb
~ przeciwpiechotna - anti-personnel bomb
~ rakietowa - rocket bomb
~ ręcznej roboty - hand-made bomb
~ rozbrojona - defuzed bomb
~ rozpryskowa - explosive bomb
~ samonaprowadzająca - homing bomb
~ skrzydlata - winged bomb
~ specjalna - special (-purpose) bomb
~ sterowana laserem - laser-guided bomb
~ ślizgowa - glide bomb, glider bomb
~ termitowa - thermite bomb
~ termojądrowa - thermonuclear bomb, fusion bomb
~ uranowa - uranium bomb
~ uzbrojona w zapalnik - fuzed bomb
~ wodorowa - hydrogen bomb, H-bomb
~ wolnospadająca - freefall bomb
~ wypełniona czynnikiem chemicznym - chemical-agent filled weapon
~ wypełniona gwoździami - nail bomb
~ wypełniona silnym ładunkiem wybuchowym - high-explosive bomb
~ z gazem łzawiącym - tear-gas bomb, tear bomb
~ z opóźnionym działaniem - delayed-action bomb
~ z opóźnionym opadaniem - lotn. retarded aerial bomb
~ z zapalnikiem czasowym - time bomb
~ zagrzebana (w ziemi) - buried bomb
~ zapalająca - incendiary (bomb), incendiary shell, flame-bomb, fire-bomb
~ zaryta w ziemi - bomb burrowed in the earth
~ zegarowa - time-bomb
~ zegarowa lotnicza - aerial time bomb
~ zrzucana bez spadochronu - free-fall bomb
~ zrzucana na balonie - ballon bomb
~ zrzucana na spadochronie - parachute bomb; retarded aerial bomb
~ zrzucona blisko celu - near miss
~ zrzucona na Hiroszimę - Hiroshima bomb
~, żywa - living bomb

Wordnet polsko-angielski

(an explosive device fused to explode under specific conditions)
bomb

Słownik polsko-angielski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bomb
(sensacja) sensation, scoop
~ atomowa A-bomb
~ czasowa time bomb
~ głębinowa deep charge
~ napalmowa napalm bomb
~ neutronowa neutron bomb
~ wodorowa H-bomb
~ zapalająca fire/incendiary bomb
~ zegarowa time bomb
~ z gazem cuchnącym stink bomb
~-pułapka booby-trap

Słownik polsko-angielski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C
1.
(pocisk) bomb: ~ atomowa/jądrowa atomic/nuclear bomb
~ zegarowa time bomb
podkładać ~ę to plant a bomb
zrzucać ~y to drop bombs.
2.
(fig, sensacyjna wiadomość) bombshell

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

bomb~ atomowa - nuclear bomb, A-bomb~ podłożyć - to plant a bomb~ pułapka - a booby trap~ zegarowa - time bomb~ z opóźnionym zapłonem - delayed action bomb~ zrzucić - to drop a bomb

ECTACO słownik polsko-angielskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BOMB

BOMBSHELL

SENSATION

FEELING

SPHERE

Wojskowy słownik polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f bomb
(czekoladowa) ball
(kufel) pint
(sensacja) startling piece of news, sensation
~ atomowa atom bomb, A-bomb
~ bakteriologiczna bacteriological bomb
~ błyskowa (foto-graficzna) photoflash bomb
~ burząca high explosive bomb
~ chemiczna chemical bomb
~ fosforowa phosphorous bomb
~ inteligentna (samona-prowadzająca się) smart bomb
~ jądrowa nuclear bomb
~ kasetowa cluster bomb
~ kierowana guided bomb
~ lotnicza aerial bomb, pot.~aerobomb
~ lotnicza głębinowa aerial depth charge
~ małego ka-libru bomblet
~ napalmo-wa~napalm bomb
~ odłam-kowa fragmentation bomb
~ termojądrowa thermonu-clear bomb
~ zapalająca incendiary bomb
~ zegaro-wa time bomb
rakietowa ~ głębinowa submarine rocket
~ wodorowa hydrogen bomb, H-bomb
zrzut bomb bomb release

Otwarty słownik polsko-angielskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

mine

nuke

Nowoczesny słownik polsko-angielski

scoop

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Naszą uwagę wzbudził zapewne nieudany zamach bombowy na samolot.
Our attention may have been generated by the attempted airline bomber.

statmt.org

Bomba, gdy zderza się z ziemią - wybucha i zabija ludzi.
When it lands, it blows up - it kills people.

statmt.org

Bomba, jesteś super.
That's awesome, man.

OpenSubtitles

Mała bomba?
It was like --

OpenSubtitles

Jednym z nich jest na przykład, ALCEC w Kamerunie, którego przewodniczącym jest Emile Bomba. Zasługują one na to, żeby im pomagać i udzielać wsparcia.
They include, for example, Emile Bomba's ALCEC in Cameroon, and they deserve to be helped and supported.

statmt.org

Amber, the bomb's active. Warning: Weapon will activate in 45 seconds.
Amber, bomba jest aktywna. Broń zostanie odpalona za 45 sekund.

Castle, if that thing goes off, the whole building's going with it.
Castle, jeśli ta bomba wybuchnie, to razem z nią ten budynek.

Do you want to know when the first nuclear bomb will hit American soil?
Chcesz wiedzieć, kiedy pierwsza bomba atomowa uderzy w amerykańską ziemię?

Well, normally, a car bomb is placed inside the engine compartment or underneath.
Cóż, zwykle, bomba samochodowa jest umieszczona w silniku lub pod spodem.

If we find the bomb intact, maybe we can still get rid of it.
Jeśli bomba będzie nietknięta, to może uda mi się jej pozbyć.

I hope your bomb has not upset the delicate balance of our planet.
Mam nadzieję, że wasza bomba nie zachwiała równowagi naszej planety.

I am working on something that will explode like a bomb all over Europe.
Pracuję nad czymś, co wybuchnie jak bomba na całą Europę.

This bomb is made for police officer like you.
Ta bomba została tutaj zamontowana na policjantów takich jak ty.

This is a bomb we're sitting on that can blow everything sky-high.
To jest bomba, na której siedzimy i która może wybuchnąć w każdej chwili.

So, son, quite a Latin bombshell you dropped last night.
Więc, synu, niezła łacińska bomba spadła na ciebie ostatniej nocy.

The bomb, code-named Kitchen Knife, is on a hijacked train.
W uprowadzonym pociągu znajduje się bomba, pod kryptonimem nóż kuchenny.

Every time one of our politicians is in trouble, a bomb explodes.
Za każdym razem, kiedy jeden z polityków ma kłopoty, wybucha bomba.

And the reason it never happened was because of the atomic bomb.
A powodem, dla którego do niej nie doszło była bomba atomowa.

She shifts too quickly from one foot to the other-- Set off the bomb.
Jeśli będzie się zbyt szybko poruszać z jednej nogi na drugą bomba wybuchnie.

If the bomb detonates, we lose central London but we minimise radioactive fallout.
Jeśli bomba wybuchnie stracimy centralny Londyn, ale zminimalizujemy opad radioaktywny.

If my suspicns are correct,officer david, the bomb is all around us.
Jeśli moje podejrzenia są poprawne, oficer David, bomba jest wokół nas.

When a bomb starts talking about itself in the third person, I get worried.
Kiedy bomba mówi o sobie w trzeciej osobie zaczynam się martwić.

The map coupled with this code will tell you where the bomb is set.
Mapa oznaczona tym symbolem powie wam gdzie podłożona jest bomba.

I am more concerned about an atomic bomb exploding on a Air Force base.
Martwię się o to, żeby w amerykańskiej bazie nie wybuchła bomba atomowa.

Our boys said the car bomb was detonated by cell phone.
Nasi chłopcy mówią, że bomba w samochodzie została zdetonowana z telefonu komórkowego.

I don't know if you realize that girl is a bomb!
Nie wiem czy sobie zdajesz tego sprawę ale ta kobieta jak bomba.

Don't go near that one because that one is a bomb.
Nie zbliżaj się do tego, bo to akurat jest bomba.

I knew it was you as soon as the bomb under your bed failed.
Wiedziałem, że to ty, gdy bomba pod twoim łóżkiem nie wybuchła.

So the bomb was housed in a thin container of galvanized steel.
Więc bomba była umieszczona w cienkim pojemniku ze stali galwanizowanej.

That bomb went off to hide something: Bodies infected with a virus you detected.
Na to, że bomba eksplodowała, aby zniszczyć ciała z wirusem, który odkryłaś.

The motorcycle track, then the diner, and now a bomb at your house.
Tor motocyklowy, potem knajpa, a teraz bomba w twoim domu.

I gave out samples and everyone said it was the bomb.
Bez jaj. Rozdawałem próbki i wszyscy mówili, że to bomba.

I'm telling you, this area will blow up in a few years.
Mówię wam, za kilka lat, ta okolica to będzie bomba.

He seems afraid there might be a bomb in that package.
Wyglądał, jakby się bał, że w tej paczce jest bomba.

When it lands, it blows up - it kills people.
Bomba, gdy zderza się z ziemią - wybucha i zabija ludzi.

Do you have any idea where the second bomb is?
Masz jakiś pomysł, gdzie może być druga bomba? - Przykro mi.

Do you know what a bomb is, Jack, that doesn't explode?
Po co? Jack, wiesz czym jest bomba, która nie wybucha?

Hey, man, after three tours in lraq, I know what a bomb sounds like.
Hej, człowieku, po trzech wycieczkach do Iraku?, wiem, jak wali bomba.

We'll just sit here and wait till a bomb falls on us?
Bedziemy siedzieć i czekać póki bomba na nas nie spadnie?

The bomb that killed our victim used approximately 40 ounces.
Bomba, która zabiła naszą ofiarę zużyła około 40 uncji.

The bomb, code-named Kitchen Knife, is on a hijacked train.
Bomba, nazwa kodowa Nóż Kuchenny, znajduje się w uprowadzonym pociągu.

The bomb exploded two meters next to him.
Bomba wybuchła dwa metry od niego. Nie mógł przeżyć.

These parents will come down on me like a nuclear bomb.
Ci rodzice spadają wtedy na mniej jak bomba jądrowa.

What you screaming for? Every five minutes, it's a bomb or something.
Co pięć minut jest jakaś bomba czy coś takiego.

Fred, the bomb that killed Blanket was made from scratch.
Fred, bomba która zabiła Blanketa była zrobiona z byle czego.

Göering, had sworn... ...that no English bomb would fall on Germany.
Göhring, przysięgał, że żadna angielska bomba nie spadnie na Niemcy.

Bomb in there, we're all gonna go.
Jak tam jest bomba, to i tak po nas.

If this bomb explodes in Delhi, there'll be nuclear war.
Jeśli ta bomba wybuchnie w Delhi, będzie wojna nuklearna.

Come on, tell me where the bomb is.
Kocham Cię, ale powiedz mi gdzie jest ta bomba?

What building is it? but there's a bomb planted in a building here somewhere...
Który budynek? Ale bomba jest tu gdzieś w budynku.

It could be booby-trapped to blow up in your face.
Może tam jest bomba, wybuchnie ci prosto w twarz.

This bomb is ten times more powerful than anything previously used
Ta bomba jest dziesięć razy mocniejsza od poprzednio używanych.

We knew that the Russian black market in biochem was a ticking bomb.
Wiedzieliśmy, że rosyjski czarny rynek jest jak bomba zegarowa.

What's that? Preliminary forensics suggest the bomb was in his car.
Wstępne oględziny wskazują, że bomba była w jego samochodzie.