Wordnet polsko-angielski

(a tax that is measured by the amount of business done (not on property or income from real estate) )
excise, excise tax

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

excise
podlegający opłatom ~zowym excisable

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C excise (duty)

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

excise tax, excise duty~a na benzynę tax on petrol ~a w Unii Europejskiej excise in the European Unionnałożyć na coś ~ę to levy an excise tax on sthpodlegać ~ie to be liable to excise wprowadzić ~ę to introduce a tax

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f
1. excise tax, excise duty
2. (urząd) excise office ~a na …. excise on …. podlegać ~ie to be liable to excise

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

EXCISE

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

escise taxduty

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

excise, inland duty

Słownik techniczny polsko-angielski

f excise (duty)

Nowoczesny słownik polsko-angielski

excise duty

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Niektóre państwa członkowskie podniosły ograniczenia wiekowe, niektóre zwiększyły akcyzę na alkohol, a inne na przykład obniżyły limity stężenia alkoholu we krwi.
Some Member States have raised the age restrictions, some have increased taxes on alcohol and some have lowered the blood alcohol concentration limits, for example.

statmt.org

Zagraniczni operatorzy nie płacą nic za korzystanie z naszych dróg, ale brytyjska akcyza od oleju napędowego jest wyższa o 23 pensy na litrze, co daje konkurencji 15 % przewagę.
Foreign operators pay nothing to use our roads but UK diesel duty is as much as 23 pence a litre higher, giving competitors a 15% advantage.

statmt.org

The transport sector is rightly complaining that the steadily increasing excise is driving fuel prices steeply upwards.
Sektor transportu słusznie skarży się, że stale wzrastająca akcyza prowadzi do gwałtownych podwyżek cen paliw.

As a result, excise duty will continue to be collected in the country of destination.
Dzięki temu akcyza będzie wciąż pobierana w kraju przeznaczenia.

Of course, it is not the first time we have come into conflict with each other, Mrs Lulling and I, on the form excise duty should take in Europe.
Nie jest to oczywiście pierwszy raz, kiedy pani poseł Lulling i ja wchodzimy w konflikt w odniesieniu do formy, jaką akcyza powinna przybrać w Europie.

Foreign operators pay nothing to use our roads but UK diesel duty is as much as 23 pence a litre higher, giving competitors a 15% advantage.
Zagraniczni operatorzy nie płacą nic za korzystanie z naszych dróg, ale brytyjska akcyza od oleju napędowego jest wyższa o 23 pensy na litrze, co daje konkurencji 15 % przewagę.

There is also a parallel with our nation-states: in Brussels a pack of cigarettes now costs EUR 4.30, of which EUR 3.30 goes as excise duty to the Belgian State, which spends a few million on anti-tobacco information programmes.
Podobnie mamy w poszczególnych krajach: w Brukseli paczka papierosów kosztuje obecnie 4,30 euro, z czego 3,30 to akcyza, którą zgarnia państwo, wydając zaledwie kilka milionów euro na programy informacyjne i antytytoniowe.